Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Heyetler, toplantılar ve sigara! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Herhangi bir ülkeyi ziyaret ettiğiniz zaman şoförlerin yoldaki davranışlarının ya da park ve meydanlar ile halk otobüslerindeki temizlik düzeyinin söz konusu ülke halkının kültürü ve ahlakı hakkında size bilgiler verdiği söylenir. Çünkü siz, oturup her insanı ve her aileyi tek tek test edemezsiniz.

Yukarıdaki standart ilke, genel düzeyde mantıklı ve inandırıcı görünüyor. Ülkeyi ve halkı yöneten politikacıların ve ülkenin güvenliğini sağlayanların bilincini, zihniyetini ve kültürünü nasıl test edebiliriz?

Bu seçkin sınıfla ilgili ilk belirti ve işaretleri nasıl okuyabiliriz?

Bilmiyorum. Bekli de yolculuk, heyet, araç, koruma ve hayali görevler gibi devletin hesabına kişisel çıkarları için genel hazineden nasıl yararlandıklarına bakarak ilk belirtileri okuyabiliriz.

Rivayete göre Arap bir lider, başkanlık koltuğuna geçince aşiretine ve köy halkına şöyle demiş: “Başkanlık görevim bittiği zaman sizden biriniz yoksul olarak yaşamını sürdürmeye devam ederse tabancamı şakağına dayayacağım!” Ancak ben, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yazar Nasır el-Zahiri’nin El-İttihad gazetesindeki makalesinde daha zarif bir fotoğraf gördüm. Yazar, o makalesinde şunları anlatıyor:

“Bana ulaşan bilgiye göre Çin’in nüfusu, 2 milyarı geçiyor. Çin’in ekonomisi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisidir. New York’ta Birleşmiş Milletlerin konferansına katılan resmi heyet, 17 kişiden oluşuyordu. Her biri, kendi alanında uzman kişiler. Bu heyet, Çin’e ait tarifeli bir yolcu uçağıyla New York’a gitti…Lübnan, ekonomisi yıkılıyor. Aslında Lübnan’ın ekonomisi başkalarına bağlı. Yolsuzluk nedeniyle herkes, birilerinden çalıyor ve birileri de herkesten çalıyor. Lübnan’ın nüfusu, 3,5 milyon. Göç nedeniyle de nüfusu azalmaktadır. New York’a giden Lübnanlı heyet, 400 kişiden oluşuyordu. Bu heyet, Lübnan Hava Yolları’na ait 4 uçakla New York’a gitti. Lübnan’daki her şeyin özeti.”

Ayrıca yazar, kültür heyetleri ve bilinçli halklar için yapılan Arap toplantılarının maskaralığından bahsediyor. Bunlar, yazarın yıllardır gözleme dayalı yaptığı izlenimlerdir. Yazar, bununla ilgili şunları ele alıyor:

“Bu Arap toplantılarında sahte kravatlar ve Cohiba sigarası gördük. Bunu ancak sahtekârlık olarak ifade edebiliriz. Hatta birkaç gün önce konferansta kendi geleceklerini tayin etmeleri konusunda halkarı desteklemeye, dürüstlüğe ve insan haklarına yönelik çağrı yapanlar, ithal ihtiyaçlar için gümrükten kartonlarla sigara kaçırıyorlardı.”

Ey soylu şahsiyet! Devrim, özgürlük, bağımsızlık ve medeniyet hakkında abartılı konuşmaları bırak. Sadece trafiğin düzenlilik seviyesine, parkların temizlik düzeyine, heyetlerin masraflarına, kravatlarının kalitesine, yıllanmış sigara kokusuna, zayıf ve delik devlet hazinesinden ödenen lükslere bir bak.