Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Hız ve insan | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Başlangıçta insanlığın hız ölçümü: atlar, katırlar ve fillerdi. İnsan bu hayvanlardan yük ve insan taşımacılığında, başka toprakları işgal etmede, halkını öldürmekte, mallarını yağmalamakta ve zaferini ilan etmekte yararlandı. İşte insanlık karada hızı bunun için kullandı.

Ardından gemiler keşfedildi. İnsanlık yine bu gemilere erzaklarını ve eşyalarını yükledi, denizleri aştı, başka ülkeleri işgal edip halkları katletti, yok etti, mallarını yağmaladı ve evlerine el koydu. İnsanlık, denizdeki hızını yine bu amaç için kullandı.

Ardından insanlık uçağı üretti. Bu uçakları bazen nükleer bazen de normal bombalar ile silahlandırdı ve göklere yükseldi. Başka ülkeleri bombaladı, yaktı, yıktı, insanları öldürdü ve zehirledi. Ardından yere inerek topraklarını işgal etti. İnsanlık havada elde ettiği bu hızı da savaş ve yıkım için kullandı.

At sırtında, denizde ya da havada, insanların aklına gelen ilk şey hep başkalarının toprakları, zenginlikleri ve çoğu zaman canları oldu. Binlerce insanı öldürdüklerinde, binlerce evi yıktıklarında ve binlerce çocuğun cesedini çiğnediklerinde ülkeler, kendilerini zafer madalyası ile ödüllendirdiler. Öldüren kahraman, öldürülen ise şehit kabul edildi. Düşman savaşçılar korkak ve kayıpları bir cesetten ibaret sayıldı.

Hız, insanların hayatında, hem büyük değişimlere hem de devasa yıkımlara yol açtı. Dünyayı küçülttü ama insanların endişelerini büyüttü. Gökyüzündeki trafik yerdekinden daha kalabalık bir hale geldi. İnsanlar başka topraklara bazen savaşa uçakları, bazen de turistler ile dolu sivil uçaklar ile taşınmaya başladılar. Açlık, zulüm ve baskı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler deniz, kara, hava ve tünelleri kullandılar.

İnsanlığın başlangıçta keşfettiği her şey saldırı ve savaş içindi. Ardından hız, daha iyi bir hayat ve yaşam için geliştirilmeye başlandı. Ülkeler savaşlardan; yeni kültürler, bilgiler, tıp ve bilim alanında yeni deneyimler ile dönmeye başladı. Ama antik medeniyetlerin temeli hep tek bir şeye yani savaşa dayandı. Spartalılar ve Atinalılar birbirleri ile savaşırken, Roma tüm dünya ile savaştı.

İnsanlık keşfettiği her şeyi ilk önce savaşlarda test etti. Atlar, filler, gemiler, toplar ve uçaklar. Sovyetler Birliği dünyanın yörüngesine ulaştığında ABD’nin aklına gelen şey Sovyetlerin oradan kendisine bombalar yağdırma ihtimali olmuştu.

Ardından uzay araçları üretiminde birlikte çalışmaya başladılar. Ama tüm bu bilim, para, deha ve zamanın, ilaç üretimi veya temiz su rezervleri arama ya da çöl topraklarının aşılanması ve ıslah edilmesine harcanması durumunda neler olabileceğini bir hayal edin.

Günümüzde de Ruslar, Amerikalılar ve diğer halklar yeni bir hız yani uzay çağında yaşıyorlar. İnsanlığın asıl görevi; dünyadaki 1 milyar aç insanı doyurmak iken, Mars’a ya da bir başka mutlu gezegene nesneler gönderip duruyorlar.