Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘Hizbullah’ ‘Sedir Konferansı’nın kredi şartlarından endişeli | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Paris’te gerçekleştirilen Lübnan Konferansı’nda (CEDRE) uluslararası toplum tarafından Lübnan’a verilen 11.5 milyarı aşan imtiyazlı kredilerin şartlarına karşı temkinli olunmasının altı çizildi.

Lübnan parlamentosunda Hizbullah milletvekili Nevaf el-Musevi, yaptığı açıklamada, “Alınacak herhangi bir borç, ancak ilgili parlamento komisyonlarında tartışıldıktan ve parlamentoda kabul edildikten sonra alınabilir” şeklinde konuştu. Hizbullah Milletvekili el-Musevi, “İçerisinde bulunduğumuz parlamento ve komisyonlarda müttefiklerimizle birlikte kamu borcunun kötüleşmesini engelleme konusunda özverili bir şekilde çalışacağız. Böylece borç ve bütçe açıklarının ağırlaşmasını engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hizbullah’a muhalefetiyle tanınan Lübnanlı Şii gazeteci Ali el-Emin, dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan ‘Lübnan Güçleri’ (Ketaib) Partisi ile ittifak yapan ‘Söz Halkımızda’ Seçim Listesi’nin ‘Şii İkilisi’(Hizbullah-Emel) Listesi’ne rakip olduğunu açıkladı. El-Emin, “Biz gerçek bir rekabet istiyoruz. Onlar ise göstermelik seçimler istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Bint Cubeyl’deki Şii sandalyesi adayı olan el-Emin, “Birçoğu herhangi bir rakip aday aleyhine terör propagandası yaparken biz temsili tekelleştiren siyasi partiler tarafından verilen sözleri tekrarlamayacağız” şeklinde konuştu.ü

Lübnan’da seçim sistemi

Lübnan’da beş yılda bir yapılması gereken genel seçimler en son 2009’da yapılmış, 2014’te sağlanan ittifakla yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, meclis bu tarihten itibaren yaklaşık iki buçuk yıl boyunca, cumhurbaşkanını seçememiş ve bunun üzerine meclis görev süresini 3 kez uzatmak zorunda kalmıştı.

Mecliste, 31 Ekim 2016’de düzenlenen 46. oturumun ikinci turunda 83 vekilin oyunu alan Mişel Avn’ın Lübnan’ın 13. Cumhurbaşkanı olmasının ardından, ülkenin en önemli sorunu yeni seçim yasası olmuştu.

“1960 yasası” olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı “çoğunluk sistemi” yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan’ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.

Kısa süreli siyasi krize neden olan nispi temsilli seçim sistemini getirecek yeni seçim yasası, sorumlu Bakanlar Komisyonuun 13 Haziran’daki toplantısında sağlanan mutabakatla onaylanmıştı.

Lübnan’daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar (Sünniler ve Şiiler) ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.
Lübnan’da Seçim Sistemi

Günümüzde Lübnan’da uygulanan siyasal sistemin işleyişini belirleyen iki önemli belge vardır: Ulusal Pakt (1943) ve Taif Anlaşması (1989).

-Marunî ve Sünni ailelerin temsilcileri tarafından kabul edilen Ulusal Pakt, 1932 nüfus sayımına dayanan bir siyasal yönetim şekli benimsemiş ve Lübnan’daki karmaşık siyasal yapının temellerini oluşturdu. Buna göre devlet başkanı Marunî, başbakan Sünni, meclis başkanı Şii olarak belirlendi. Parlamentoda temsil oranı ise Hıristiyan ve Müslümanlar arasında Hıristiyanların lehine 6/5 oranın da gerçekleşecekti.

-Lübnan’daki iç savaşı sonuçlandıran Taif Anlaşması ise Lübnan siyasal sistemini şekillendiren ikinci belgedir. Taif Anlaşması ile Marunî devlet başkanının yetkileri azaltılıp bir kısım yetkiler Sünni başbakana bırakıldı. Parlamentodaki milletvekili sayısı 99’dan 128’e çıkarıldı ve Hıristiyanlarla Müslümanlara eşit kontenjan verildi.

Taif Antlaşması ile Değişen Milletvekili Sayısı ve Dağılımı

Lübnan Parlamentosundaki (Meclisu’l Nuvvab) 128 milletvekili, ülkedeki 18 mezhep grubunun 10 tanesini içine alacak şekilde ve değişmez bir kontenjana dayalı olarak dağılmakta.

Taif Antlaşması’ndan sonra parlamentoda Hıristiyanlara verilen 64 sandalyenin dağılımı 34 Marunî, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 1 Ermeni Katolik, 1 Protestan ve 1 küçük azınlık; Müslümanlara verilen 64 sandalye ise, 27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzî, 2 Nusayri şeklinde dağılmakta. Bununla birlikte yapılan parlamento seçiminde 128 milletvekili koltuğu 26 seçim bölgesine paylaştırılmakta.

Lübnanda parlamento seçimleri öncesinde Müslümanlar seçmenlerin yüzde 60.4’ünü, Hıristiyanlar yüzde 39’unu oluşturuyor. Lübnan İçişleri Bakanlığı’nın seçmen listelerine göre Sünniler yüzde 27.2 ile en fazla kayıtlı seçmene sahip mezhep grubu. Sünnileri, yüzde 26.7 ile Şiiler ve yüzde 20.9 ile Maruni Hıristiyanlar takip etmekte.