Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Husiler öğrencileri kopyaya teşvik ediyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Yemen’de Husi milisleri başkent Sana ve kontrol ettikleri diğer şehirlerde lise ve ortaokulu geçme sınavlarında öğrencilerin kopya çekmelerine izin vererek kendilerine çekmeye çalışıyorlar.

Sana, Hudeyde ve Hucce’de eğitim- öğretim yetkililerinden ve velilerden Şarku’l Avsat’a yapılan açıklamalarda Husiler öğrencileri kendi saflarına çekebilmek için ortaokul ve lise bitirme sınavlarında öğrencilerin kopya çekmelerine göz yumuyorlar. Bu hafta 70 binden fazla öğrenci Husi milislerinin gözetimi altında bitirme sınavlarına girdiler. Bu süreçte Husiler, yerel liderlerini sınav salonlarını ziyarete gelmesini sağlayarak öğrencilerin gözündeki imajlarını iyileştirmeye çalıştılar.

Kaynakların bildirdiğine göre Husi sınav gözetmenleri sınav salonlarını ziyaret eden Husi liderlerin direktifleri doğrultusunda öğrencilerin sınavdan yüksek not alması için gerekli olan tüm araçları kullandılar ve kopya çekmelerine izin verdiler. Bu durum eğitimciler ve velileri şok ederken büyük bir memnuniyetsizlik yarattı.

Hucce bölgesinde sınavlarda gözetmenlik yapan Husiler öğrencilerin sınavdan sonra Husi saflarına katılmaları şartıyla en az 85 başarı puanı alacakları sözü verdiler. Hudeyde’de ise kaynakların bildirdiğine göre, Husi milisleri gözetmenlere doğrudan kopya vermeleri emrini verdiler.

Kaynaklara göre Husi milisler gözetmenlerin kendilerine göz yummasını sağlamak için öğrencileri her gün düzenli bir para ödemek zorunda bıraktılar.

Veliler, Husilerin kullandıkları bu yöntemi kınayarak, öğrencilerin bu şekilde sınavları kazanmasının eğitim sistemini çökerteceğini ve öğrencileri İran’ın desteklediği silahlı Husilere yaklaştırarak zihinlerini karıştıracaklarını söylediler.