Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘İç Terörizm’ konusunda yasa yürürlüğe koyan ilk ABD eyaleti: Virginia | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Virginia’daki Demokrat Kongre üyesi Marcia Price, kongreye sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını beklediğini ifade ederek, “Charlottesville’deki gibi trajedileri önlemek için yerel terörizmin ve terör örgütlerinin yasal bir tanımına ihtiyacımız var” dedi.

Washington Post gazetesi, Virginia’nın ‘iç terörizm’ konusunda yasa yürürlüğe koyan ilk ABD eyaleti olabileceğini yazdı. Gazete, ABD hükümetinin terörizm tanımını, siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlayan şiddet ile birleştirdi.

Virginia kanun tasarısına göre şiddet, yıldırma amacıyla cezalandırma, bir kişiyi ırkı, dini, kökeni, cinsiyeti, cinsel tercihi, engeli ya da anayasal haklarının reddi için korkutma yerel terörizm kapsamındadır. Tasarıya göre 3 ya da daha fazla kişinin bir sembol ya da bir isim altında bir araya gelmesi ‘iç terör örgütü’ kurmakla suçlanması için yeterli olacaktır.

Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) Başkanı Kofi Annan Fairfax County’de yaptığı açıklamada, “Bu yeni kanun tasarısı Charlottesville’deki radikal beyazların göstericilere saldırmasını önleyecek. Amaçları göstericileri korkutmak olan bu ırkçı grup üyeleri silahlı olarak gösteri alanına gittiler” dedi.

Yetki olmadığı için müdahale yapılamadı

3 kişinin öldüğü gösteride, polis ve üst düzey yetkililer, siyahi karşıtı örgüt olan Ku Klux Klan’da dahil olmak üzere aşırı beyaz yanlısı grupları önleme konusunda yasal yetkileri olmadığı için müdahale edemediler.

Annan, “Terörist olarak nitelendirilmez, nefret grupları denir. Bunlara anayasayla daha fazla koruma sağlanıyor ancak nefret edenlerle korkutanlar arasında açık bir fark var” dedi.

FBI polis ofisi başkanı Thomas O’Connor, “Yeni teknik araçlar yerel terörle mücadeleyi destekler” dedi. Fakat Washington’daki Kongre tarafından kabul edilen bir yasaya göre yerel terör, federal bir suç olmalıdır.

‘Yerel terör ulusal bir tehdittir’

O’Connor yaptığı yazılı açıklamada “Yerel terör, gerçek bir ulusal tehdittir. Federal hükümet, mevcut yerel terör tanımını ABD yasalarına dönüştürüp suç haline getirerek bu konudaki liderliği ele almalı” ifadelerine yer verdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) kanun tasarısına karşı çıktı. ACLU Başkanı Claire Gastanaga yaptığı açıklamada “Evet, kanun tasarısı beyaz ırkçıların saldırganlığına karşı çıkıyor. Fakat anayasal açıdan korkulara neden oluyor. Ulusal düzeyde, azınlıkları hedeflemek, ayrımcılık biçimlerini uygulamak, denetimin yasallaşması ve kovuşturma için kullanılabilir. Bu, polisin anayasaya aykırı eylemlerinden bugün gördüğümüzden daha kötü olacak” dedi.