Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

IFC, Mısır’ı Ortadoğu’daki yatırımlarına model seçti | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Başkanı Philippe Le Houerou yaptığı açıklamada, özellikle Ortadoğu ve Afrika’ya yaptıkları yatırımlarda Mısır’ı model aldıklarını, Mısır’da yenilenebilir enerji alanında özel sektörün katılımını destekleyerek, bu alanda kamu-özel sektör ortaklığını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Mısır Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sahar Nasr ile Washington’da bir araya gelen IFC Başkanı Le Houerou görüşme sırasında Mısır’ın IFC için öncelikli bir ülke olduğuna işaret etti. Mısır ekonomisine ve hükümetin ekonomik ve sosyal programına olan güvenini dile getirdi.

IFC, Mısır ile Dünya Bankası Grubu arasında imzalanan ortaklık çerçevesinde, 2019 yılına kadar Mısır’ın özel sektörünü 2 milyar dolarlık bir fonla destekleme kararı aldı. Bu destek, girişimciliğin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olacak.

Mısır Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sahar Nasr, önümüzdeki dönemde Mısır ile IFC arasında özel sektöre verilen desteğin artması için özellikle enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve girişimcilik sektörlerinde daha fazla işbirliğinin yapılacağını belirtti. Bakan Nasr, IFC yatırım portföyü ile 2014 yılında enerji, altyapı, bankacılık, petrol, turizm, sağlık ve sanayi sektörlerindeki projelere yapılan yatırımların 1.8 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) kısa süre önce Mısır’da devam eden ekonomik reform programına ve finansal göstergelerine övgüde bulunmuştu. Ne zaman bir finans kurumu bir ülkede yapılan reformları övse, hükümet bazı fiyatlarda düzenlemeye gider. Mısır’da da Cumartesi günü, ev ve işyerlerinde kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 30 ila 75 oranında fiyat artışı kararı alındı.

IMF’nin Mısır’a yatırımcıları çekmek amacıyla 2016 yılında imzalanan 12 milyar dolarlık kredi programı kapsamında daha öncede akaryakıt, elektrik ve toplu taşımacılık fiyatlarındaki artışa gidilmişti.

Petrol ürünleri ve doğal gaz desteğinin bir parçası olarak gelen artış kararı, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Bazı uluslararası finans kurumları, Mısır’ın ekonomik reform programını övgüyle karşılarken, kredi derecelendirme kurumları ve yatırım bankalarına göre bu durum bir takım riskler taşıyor. Beltone Financial Holding tarafından hazırlanan Mısır raporuna göre, ‘yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çekilmesi, dünya petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi, enflasyonu olumsuz etkileyecek olası bir güvenlik durumu yaşanması korkusu ve reformların hızını etkileyecek ayarlamaların gecikmesi’ gibi riskler bulunuyor.

IMF geçtiğimiz günlerde Mısır ekonomisine ilişkin 2018-2019 mali yılı tahminlerini açıklayan bir rapor yayınladı. Rapora göre IMF, Mısır’da son mali yılda kaydedilen yüzde 5.2’lik gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5.5’e çıkacağını, ortalama enflasyon oranının ise, bir önceki mali yıla göre yüzde 20.8 azalarak yüzde 14.4 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.

IMF, enflasyonun bu seviyede istikrar göstermesini bekliyor. Bununla birlikte Mısır’ın toplam borcu GSYİH’nın yüzde 86’sına gerileyeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl GSYİH’nın yüzde 3.4’üne eşit olan olan enerji sübvansiyonu faturası IMF’nin tahminine göre GSYİH’nın yüzde 2.1’ine düşecek ve finansman açığı 1.1 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan ABD Ticaret Odası, ABD’li büyük şirketlerin temsilcilerinin de yer aldığı bir yatırım heyetinin, çeşitli alanlarda umut vaat eden yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Ekim ayında Mısır’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasr, dün, Washington ziyaretinin son gününde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen bir oturuma katılarak, Mısır’a yatırım yapan bir dizi ABD’li şirket temsilcisi ile bir araya geldi.

Bakan Nasr burada yaptığı konuşmada, Mısır hükümetinin, özel sektör yatırımlarını ekonomik büyüme, iş imkanları sağlama ve yoksullukla mücadele için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiğini ve Mısır’ın, büyük ekonomik ve yatırım reformları uyguladığını söyledi.

Yeni yatırım yasası ve yürütme yönetmelikleri gibi çeşitli yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Nasr, yeni yatırım yasasının bir takım açık teşvikler ve yatırımcılara yönelik tam garantiler içerdiğini belirtti.

Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Başbakan Mustafa Madbuli liderliğindeki hükümetin, özel sektörün kalkınmadaki rolüne inandığını, bu yüzden Mısır’daki özel sektörün işini kolaylaştıracak ve tüm sektörlerdeki rolünü artıracak, bununla birlikte büyük ulusal projelerin uygulanmasına katılımını sağlayacak her türlü reformu yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Bakan hükümetin özellikle bölgenin Doğu ve Batı arasında geçiş kapısı olarak potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledikleri Süveyş Kanalı’nda bir kalkınma projesi gibi projelere imza atmayı istediğini belirtti.

Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar ile koordineli olarak hazırlanan Mısır yatırımını başlattığını ifade eden Bakan Nasr, bu yatırım fırsatlarının Mısır’ın farklı bölgelerini kapsadığını belirterek, ABD’li şirketleri Mısır’daki farklı yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için ülkesine davet etti.

Toplantıda bulunan, ABD’li şirketlerin temsilcileri de önümüzdeki dönemde Mısır’da yeni yatırımlar yapmak istediklerini dile getirdi.