Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

IMF Başkanından, Arap ülkelerinde maaş çağrısı! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, 10 Şubat’ta harcamaları kontrol etme çağrısı yaptı. Lagarde ayrıca, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdam yaratmak için Arap ülkelerinde kamu maaşlarını ve devlet desteklerini azaltma talebinde bulundu.

Lagarde, Dubai’de düzenlenen ve bugün de devam eden “Arap Ülkeleri Finans Forumu”’nda konuşma yaptı. IMF Başkanı, konuşması sırasında, bazı Arap ülkelerin benimsediği “umut verici” reformlara karşı memnuniyetini dile getirdi. Ancak büyük ekonomik ve sosyal problemlerin üstesinden gelmek için daha fazla adımın atılması gerektiğini vurguladı. Düşük petrol fiyatlarının, Arap petrol ihracatçılarının mali kaynaklarını doğrudan etkilediğini söyleyen Lagarde, petrol ithalatçılarınınsa yüksek borç, işsizlik, çatışma, terörizm ve mülteci akınıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

IMF faaliyetiyle düzenlenen Arap Para Fonu’na göre, Arap ekonomileri geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,9 oranından büyüme kaydederken, neredeyse tüm Arap ülkelerinde son birkaç yıl içinde bütçe açığı izlendi. Diğer taraftan Arap ülkelerinde kaydedilen bu büyümenin dünya ortalamasının yarısı kadar olduğu belirtildi.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise, Arap ülkelerinin harcamalarının, özellikle petrol zengini Körfez ülkelerinde hala çok yüksek olduğunu söylerken, devlet harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 55’ini aştığına dikkati çekti. Bu bağlamda Arap hükümetlerinden çoğunun, harcamaları kapsayan bazı adımlar attığını belirten Lagarde, ancak bu adımların genellikle kalıcı olmadığını vurguladı.

Başkan Lagarde, hükümet harcamaları reformunun, devlet destekleri ve kamu maaşlarının azaltılması, sağlık, eğitim ve kamu yatırımları gibi sektörlerdeki aktifliğin arttırılması üzerinde yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

Christine Lagarde yaptığı konuşmada, “Enerji desteğinin kullanılmasına devam edilmesi için herhangi bir gerekçe yok. Bu çok zahmetli. Bu durum, petrol ihraç eden ülkelerdeki GSYİH’nin yüzde 4,5’ini, petrol ithalatçılarının da yüzde 3’ünü temsil ediyor” dedi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve diğer birçok Arap ülkesi son yıllarda enerji sübvansiyonlarını azalttı. Ancak maliyet hala yüksek.

Bu bağlamda açıklama yapan Arap Para Fonu Genel Sekreteri Abdurrahman el-Hamidi, fon tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Arap enerji sübvansiyonlarının değerinin 2015 yılında 117 milyar dolar olduğunu, geçtiğimiz yıl ise 98 milyar dolara düştüğünü kaydetti.

El-Hamidi, Arap ekonomilerinin gerekli istihdamı yaratmaları için yüzde 5 ila 6 oranında büyümesi gerektiğini vurgulayarak, 400 milyonluk Arap nüfusunun yarısının 25 yaş altında olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Lagarde de Arap gençlere istihdam yaratmak için sert reformların ve yüksek büyüme oranlarının uygulanmasının önemine değindi. IMF Başkanı, “Gençler arasındaki işsizlik, dünyadaki en büyük orana sahip. Zira 9 ülkedek yüzde 25 olan oranı, şu an yüzde 30’u aşmış durumda. Gelecek 5 yıl içerisinde 27 milyondan fazla genç de bu istihdam piyasasına katılacak” dedi.

Diğer taraftan Lagarde, 29 Ocak’ta Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki mevcut çekişmenin kamu borcunu azaltmakla ilgili olduğunu söylerken, bu azaltmanın denge ve adalet kriterlerini ihlal etmeyecek şekilde yapılması çağrısında bulundu.

Christine Lagarde ayrıca, “Bölgedeki ülkeler, dünya düzeyindeki en yüksek borç oranlarına sahip. Hükümetler son zamanlarda açığı azaltmak için çaba göstermeye başladı. Ancak yüksek kamu harcamalarının bıraktığı miras ve zayıf gelirlerin seferberliği, Arap petrol ithalatçı ülkelerinin GSYİH’nin yüzde 80’ini oluşturan borç seviyelerine ulaşmasına neden oldu” dedi.

IMF Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı, “Kamu borcu hizmeti, yaşamsal sosyal programları ve altyapı için gerekli yatırımları finanse etmek için düzenlenmiş kaynakların tükenmesine yol açtı. Dolayısıyla borcun azaltılması önemli bir hale geldi. Mevcut zorluk ise bu görevi, büyümeyi destekleyecek dengeli ve adil bir şekilde gerçekleştirmektir.”

Lagarde, “herkes için daha kapsayıcı bir büyüme” sağlayacak ekonomik bir reform modeli benimseme çağrısı yaparken, “Bu durum, zorlu bir çekişme, ancak sosyal harcamaların ve kamu kaynaklarının da artırmasını gerektiriyor” dedi.