Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İngiltere Kraliçesi’nden Ezher Şeyhi’ne: Dünya dini liderlere güveniyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kahire/Velid Abdurrahman

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Ezher Şeyhi Dr. Ahmed Tayyib’in İngiltere’ye ikinci defa gerçekleştirdiği ziyarete övgüde bulunarak “dünya, istikrarın ve uluslararası barışın sağlanması konusunda dini liderlere güveniyor” dedi. Canterbury Başpiskoposluğu ile Ezher arasında gelişen iş birliğini öven Kraliçe Elizabeth, Ezher Şeyhi Tayyib’in, Canterbury Kilisesi’nin önde gelen Piskoposlarından Dr. Justin Wilby’nin, Başpiskoposluk Sarayı’nda kalması talebini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki gün önce, İngiltere Kraliçesi ile Windsor Kalesi’nde bir araya geldi. Şeyh Tayyib, Kraliçe ile yaptığı görüşmelerde Londra ziyaretinden, Kraliçe ile görüşmekten ve tarihi Windsor Kalesi’ne gitmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ezher’in Canterbury Başpikoposluğu ile sağlam ilişkilere sahip olmasıyla gurur duyduğunu belirten Şeyh bu ilişkinin dini yönetimler ve farklı kültürler arasındaki işbirliğine örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Şeyh Ahmed Tayyib Ezher’in; birlikte yaşama, diyalog ve başkasının görüşüne saygı duyma değerlerini sağlamlaştırmak ve aynı toplum içinde yaşayan farklı kültür ve inançtan insanların olumlu bir ilişki içerisinde olmaların desteklemek için herkese diyalog ve işbirliği kanallarını açık tuttuğunu söyledi.

Ezher Şeyhi, Ezher’in Müslüman Bilgeler Konseyi ve Canterbury Başpiskoposluğu ile ortak olarak düzenlediği Barışçı Gençler Forumu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılıyor.

Söz konusu forum, Doğu ve Batı bilgeleri arasındaki diyalog turları kapsamında gerçekleştiriliyor. Diyalog turları, Doğu ve Batı arasında diyalog ve işbirliği bağları kurma hedefiyle birkaç yıl önce Ezher Şeyhi tarafından başlatılmıştı. Şu an gerçekleştirilen diyalog turuna yaratıcı girişimlere sahip bir grup gencin önderlik etmesi kararlaştırılarak çabaların organize edilmesi ve vatandaşlık, barış ve radikal görüşlerle mücadele gibi muasır konularda görüş birliği sağlanması hedefleniyor.

Forumda gençler ve aralarında Ezher Şeyhi ve Canterbury Kilisesi Başpiskoposu’nun bulunduğu dini liderler arasında özgür bir tartışma ortamı bulunuyor. Söz konusu tartışmalarla birlikte dini liderler, gençlerin görüş ve önerilerini dinleyerek dini kurumların gençlere yaptıkları faaliyetlerde destek vermelerini sağlıyor. Canterbury Kilisesi Eski Başpiskoposu ve İngiltere Lordlar Kamarası üyesi George Carey, Ezher Şeyhi’nin Barışçıl Gençler Forumu’na katılmasının katılımcı gençlerin dünya üzerinde barışın sağlanması konusunda daha bilinçli hale getirilmesi ve barışçıl yaşama, olumlu geçinme ve farklı görüşlere saygı duyma anlayışlarının derinleştirilmesine önemli derecede katkıda bulunacağını belirtti. Ezher’in kültür ve dinler arası diyaloğa inandığına vurgu yapan Carey, söz konusu değerlerin teorik olmaktan çıkarılıp pratik olarak toplumlarda uygulanması gerektiğini belirtti. Carey; barış, birlikte yaşama ve dünyadaki farklı din sahipleri arasında gerginliği azaltma erdemleri konusunda gençlerin enerjisi ve yaratıcı fikirlerinden yararlanılması gerektiğini dile getirdi. Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib ise “Dini liderler ve otoriteler; dünyanın savaşlar karşısında kaldığı zor durumun düzeltilmesi konusunda çok büyük sorumluluklara sahip” ifadelerini kullanarak Ezher ve Canterbury Kilisesinin Doğu ve Batı arasında ortak anlayışlar geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Barışçıl Gençler Forumu’na katılan Mısırlı ve Arap gençlerle bir araya gelen Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, uluslararası arenada barışın sağlanmasına katkıda bulunmasının ehemmiyetine ilk önem verenlerden. Bu sebeple Ezher şeyhi olarak Vatikan gibi uluslararası dini kuruluşlarla arasındaki ilişkileri güçlendirerek, rengi ve ırkı ne olursa olsun insanlarla barışçıl ilişkiler kurmayı, her dine saygı duyularak ortak insani değerlere vurgu yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.