Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İnsanlık tarihinin en eski kalıntıları keşfedildi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) ile Kral Suud Üniversitesi ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ortaklığında yürütülen “Yeşil Arap Yarımadası Projesi” ekibi tarafından yapılan bilimsel bir araştırma, doğa bilimi çalışmalarının yer aldığı “Nature Evolution & Ecology” dergisi tarafından Pazartesi günü yayınladı.

Yayınlanan raporda, Arap Yarımadası’nda 300 ila 500 bin yıl önce Kuaterner dönemde yaşayan insan topluluklarının doğal yaşamlarına dair bilgileri gün yüzüne çıkaran Suudi-Alman ortak hayvan fosilleri araştırma ekibinin araştırmalarından elde edilen sonuçlar yer aldı. Raporda, modern arkeolojik çalışmaların Arap Yarımadası’nın kurak tabiatının aslında antik çağlarda insanların bu bölgede yayılmasına neden olacak şekilde yeşil olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi. Araştırma ekibi, Arap Yarımadası’nın kuzeyinde yaklaşık 90 bin yıl öncesine ait insan yapımı en eski kalıntıları keşfetti. Bu tarihi keşif, SCHT tarafından duyuruldu. Bulunan taş aletler ise bölgedeki en eski insan varlığına dair önemli bilgiler sunuyor.

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Teyma şehrindeki arkeolojik sitede bulunan hayvan fosillerinin yaşının belirlenmesi için oksijen ve karbon kullanılan çalışmada, Kuaterner döneme tarihli taş aletler ve çeşitli hayvan kemikleri bulundu.

Yaklaşık 300 ila 500 bin yıl önce, Arap Yarımadası’nda bitki bakımından zengin bir çevrenin olduğuna işaret eden çalışma, bölgenin şu anda Doğu Afrika’daki savana bitki örtüsüne sahip benzer belirtiler gösterdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar Arap Yarımadası’ndaki antik çevre ve insan varlığı hakkında bilgi veren arkeolojik keşiflerin, insan topluluklarının bölgenin doğasına uyum sağlama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığına ve bulunan hayvan fosillerinin bölgenin savana bitki örtüsüne benzer bir yapıda olduğuna işaret ettiğini vurguladılar. Ayrıca bu bulgulara göre Kuaterner dönem ortalarında Roma dönemindeki gibi büyük göçler yaşanmış olabileceği ve hatta erken Kuaterner dönemde insanların Afrika’dan Asya ve Avrupa kıtasına göç etmek üzere Arap Yarımadası’na gelmiş olabileceğini düşündüklerini belirttiler.

Araştırmacılar, Yeşil Arap Yarımadası Projesi’nin yoğun araştırmalar ve düzenli gözlemlerin yanı sıra fosilleşmiş hayvan kalıntılarının analizi ve incelemelerinin, Arap Yarımadası’nda hakim olan eski iklim koşullarını ve çevrenin doğasını anlamalarını sağladığının altını çizdiler. Bu çalışma, bölgede palaeoloxodon cinsi fil, gnu cinsi antilop, balıklar ve kuşlar gibi çok sayıda hayvan türünün yaşadığını ortaya koyarken, bölgede yeşil bir bitki örtüsü olduğunu ve su bulunduğuna işaret ediyor. Ayrıca çalışma, Avrupa kaplanı ve sırtlan gibi hayvanlarla, Suudi Arabistan’ın birkaç tür hayvana ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor.

Arkeolojik sitedeki göl tabakalarının inceleneceğine işaret eden araştırmacılar, bunun o dönemde Arap Yarımadası’ndaki insanların yaşam koşullarını ortaya çıkaracağını belirtti. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak eski göl ve nehirlerin bilgisayar modellerinin çıkarıldığı çalışmada, bölgenin tamamen kurak bir çöl olmadığı ve yağmurlu dönemlerle burada göllerin oluştuğu ortaya çıktı.

Kral Suud Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve projenin Suudi tarafı başkanı Dr. Abdullah eş-Şarih, bu çalışmanın, tarih öncesi çağlarda Suudi Arabistan’ın kültürel ve çevresel tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardığını söyledi. SCHT’nin çabalarına ve araştırma ekibine verdiği desteğe işaret eden Dr. Eş-Şarih, bunun Arap Yarımadası’nın uygarlık tarihi üzerinde farklı ve verimli sonuçlar ortaya çıkarmasının yanı sıra insanlık tarihi ve antik dünyadaki insan varlığının anlaşılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.