Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

IOM Genel Müdürü: 2017’de 3 bin göçmen kayboldu! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Müdürü William Lacy Swing, geçtiğimiz yıl Akdeniz’de 3 bin göçmenin kaybolduğunu, 21 bin göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Swing, yaklaşık 120 bin göçmenin de Akdeniz aracılığıyla İtalya’ya geçtiğini kaydetti.

William Lacy Swing, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Batı Asya, Kuzey ve Batı Afrika’da en az 9 silahlı çatışma yaşandığını ve milyonlarca kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu durumun da göçe yansıdığını belirtti.

İstatistiklerin resmi makamlara ait olduğunu belirten Swing, “Göç örgütünün yasadışı göçü takip edebileceği iyi yollar var. 2017 yılında 119 bin 310 göçmen Akdeniz’i kullanarak İtalya’ya geçti. Bu, 2016 yılındaki orandan yüzde 34 daha az. Aynı yıl 2 bin 832 kişi denizde kayboldu ve 20 bin 385 göçmen de kurtarıldı. 29 bin göçmen İspanya, 20 bin göçmen de Yunanistan kıyılarında sıkıştı. Tüm bu rakamla yalnızca 2017 yılına ait” ifadelerini kullandı.

IOM Genel Müdürü, göç meselesinin hükümetler için sorun teşkil etmemesi gerektiğini ve idare edilebilen bir insani doğa olduğunu söyledi. Bu bağlamda insanların acı çekmesini engelleyen yasaların oluşturulması gerektiğini belirten Swing, dünya nüfusunun yüzde 3,5’ini oluşturan göçmenlerin, dünyadaki gayri safi yurtiçi hasılanın da yüzde 9’unu ürettiklerini vurguladı.

IOM Genel Müdürü William Lacy Swing ayrıca, Riyad Uluslararası İnsani Forumu’nda Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, göçmenlere sınır getiren ve girişlerini engelleyen ülkeleri de eleştirdi.

Swing, örgütün, 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu göç sorunu çözmek için 1951 yılında kurulduğunu belirtti. Örgütün, Birleşmiş Milletler’in (BM) önde gelen göç kuruluşu olduğunu söyleyen Genel Müdür, “Yerinden edilme ve göç konusuna dair zorlukları giderecek imkanları desteklemeye çalışıyoruz. Örgüt aynı zamanda göç yoluyla toplumsal ekonomiyi teşvik etmeyi de desteklemekte ve göçmenlerin onur ve sağlıklarını korumakla ilgilenmektedir. Göçmenlerin ve hükümetlerin göç etmeyi bir seçenek olarak görmelerini de destekliyoruz, çünkü bu durum göç eylemlerini kolaylaştırır. Biz, göçmenlerin haklarını geliştirmeye ve istihdam olanaklarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

William Lacy Swing, örgütün Suudi Arabistan ile olan ilişkilerini de “mükemmel” olarak nitelendirdi. Swing, “Sağladıkları insani yardımlar dolayısıyla Suudi Arabistan hükümetine ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi’ne minnettarız. Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Rohingya’daki faaliyetlerimizi desteklemek için 49 milyon bağış yaptılar. Farklı sektörlerdeki işbirliğinin devam etmesini ve bu işbirliğinin insani alanla sınırlı kalmamasını umuyoruz. Gelecek konusunda iyimseriz. Ve bugün Suudi Arabistan’ın çabalarını desteklemek için buradayız” şeklinde konuştu.

Zorlu bir insani krize tanık olan Yemen’deki Uluslararası Göç Örgütü’nün çabalarına değinen Genel Müdür Swing, örgütün çatışma bölgeleri de dahil Yemen’de her zaman faaliyet verdiğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Swing, “Bölge sakinlerinin hayatlarını korumaya çalışıyoruz. Yemen’de yerinden olmuş kişilere yardım eden ana oyuncularız. Savaşa rağmen bazı Etiyopyalılar ve Somalililer arasında Yemen’e göç etme sorunu var. Her durumda geliyorlar. El-Hudeyde ve Aden limanlarında onları geri çeviriyoruz. Bu hususta Kral Selman Merkezi, örgüt ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında ortak bir proje var” dedi.

IOM Genel Müdürü William Lacy Swing, ABD gibi göç ve göçmenlerin ülkeye girişine dair kısıtlama getiren bazı ülkelere de değindi. Bu durumun gerçekten üzücü olduğunu söyleyen Swing, “Ne yazık ki göç karşıtlığı giderek artıyor ve köprü inşa etmek yerine duvar örülüyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü göçmenlerin hayatlarını riske sokuyor ve göçmenlerin, bu ülkelerin gelişimine sağlayacakları katkıyı engelliyor” ifadelerini kullandı.

Swing, örgütün hükümetlerle göç konusunu çözme ve göçmenlik kanunlarının yasallaşmasına yardımcı olacak çözümler üretme amacıyla görüşmeler başlattığını vurguladı. Genel Müdür sözlerini şöyle sürdürdü; “Hükümetlere göçün bir problem olmadığını söyleyerek başladık. Bu durumun idare edilebilen bir insani doğa olduğunu belirttik. Bu durum her ülkede yaşanabilir, ancak ihtiyaç duyulan şey onu nasıl idare ettiğimizdir. Aynı şekilde konuya dair yaratıcı çözümler sunup, insanların acı çekmemesi için uygulamalar ortaya koymamızdır. Sorunun bir kısmı, kuzeydeki insanların yarısından fazlasının, güneyde yaşayanların ülkelerine geldiğine inanmasından kaynaklanıyor. Bu doğru değil. Afrika’da güneyden güneye göç, güneyden kuzeye göçten daha önemli. Öte yandan Afrika’da serbest dolaşım protokolü geliştirildi. Ve bu çok heyecan verici”

Örgütün göç etmek zorunda kalan bireyleri göçmen ve mülteci olarak sınıflandırmadığını, zira bu ikisi arasında fark bulunmadığını söyleyen Swing, “Afrika’da 2,4 milyon mülteci var. Bu rakam, 25 milyon mültecinin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor. Aynı şekilde 44 milyon yerinden edilmiş insan var. UNHCR ile sığınma ve ülkelerine dönme konularına destek olmak için yakın işbirliği içerisindeyiz. Yılda yaklaşık 200 bin mülteciye yardım ediyoruz” dedi.

William Lacy Swing, “Göçmen akınını durdurmak için önlem alan ülkelerin çoğu, BM üyesi ve onlarla diyalog kuruyoruz. Onlara ne yapacaklarını söylemiyoruz. Ancak fikir alışverişinde bulunuyoruz ve göçmenlerin neden olumlu bir güç teşkil edebileceğini bu ülkelere açıklıyoruz. Açık bir şekilde konuşup, onlara fikir veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Örgütün şu anda karşılaştığı zorluklara değinen Swing, en önemli problemin ‘bugün göçmen karşıtı hareketlerin nasıl kontrol edilebileceği ve göçmenlerin nasıl olumlu bir güç olarak kullanılabileceği’ konularının olduğunu belirtti. Lacy Swing, “Dünyanın bir kısmının göçmenlerin geri gönderilmesi gerektiğini, diğer bir kısmının da meşru yollarla nitelikli insan gücüne dönüştürülmeleri gerektiğini söylüyor. Kuşkusuz hepimiz finansman konusunda bir sorun yaşıyoruz. Bugün tartıştığımız şey de bu. Bütün bu çatışmalar birbirleriyle yarışıyor. Suriye, çok fazla öneme ihtiyaç duyuyor. Ancak bazı ülkeler de Yemen ve diğerleriyle aynı ihtiyaçlara sahip” dedi.

Göçmenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Swing, mümkün olan en meşru yolların bulunması ve kaçakçılıktan kaçınılması gerektiğini kaydetti. Swing, göçmenlerin olabildiğince toplumla bütünleştirilmesi zorunluluğu üzerinde dururken, göçmenlerin bulundukları ülkelerde kalarak becerilerinin ve İngilizce dillerinin geliştirilmesi önerisinde bulundu.