Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Irak: Abdulmedi’nin internet üzerinden bakan seçmesi tartışmalara yol açtı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Bağdad: Hamza Mustafa / Şarku’l Avsat

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hali hazırda kurmaya çalıştığı hükümetteki bakanlık pozisyonlarında görev almak isteyen tüm Iraklılara sınırlı bir süre için internet üzerinden adaylık başvurusunun yolunu açtı. Bu adım, medya ve siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu.

Başbakanlık ofisi tarafından yayınlanan bildiride, Abdulmehdi’nin tüm çabalarını hükümeti kurmaya yoğunlaştırdığını duyurdu. Bildiride, Abdulmehdi’nin, anayasal dönemde, halka ve Temsilciler Meclisi’ne karşı ilk ve temel görevinin, hükümeti kurmak için gerekli düzenlemeleri tamamlamak ve hükümet programını hazırlamak için çalışmak olduğu vurgulandı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, yeni görevinden dolayı tebrik etmek isteyen heyetleri kabul etmemesi, bunun yerine tebrik telefonları ve mesajları almakla yetinmesi nedeniyle özür dilediğini söyledi ve şöyle dedi: “Yeterli birikim, uzmanlık ve pratik deneyime sahip olduğunu düşünen ve bakanlık pozisyonu için aday olmak isteyen herkes, en geç Perşembe gününe kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.” Abdulmehdi, bu süreçte yer alan herkesle, özellikle de Temsilciler Meclisi’nde temsil edilen siyasi blok yetkilileriyle istişare yapmaya devam ettiğini duyurdu. Bu süre zarfında diplomatik misyonlar ve üst düzey yetkililerle olan toplantılara katılmayacağını söyledi.
Necef’teki üst düzey bir Şii din adamı, kendisine yakın bir siyasi kaynağın bildirdiğine göre, bir sonraki Irak hükümetinin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı. Abdulmehdi’nin yeni hükümetine destek verdiğini tekrar vurgulayarak yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımları tebrik etti.

Ayetullah el-Uzma Beşir en-Necefi’nin İçişleri Bakanı Kasım el-Araci’yi kabul etmesinden sonra dün ofisi tarafından yayınlanan bir bildiride “Halkın isteklerinin barışçıl gösteriyle korunmasının önemini vurgulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ayetullah el-Uzma Ali es-Sistani, Muhammed Said el-Hakim ve Muhammed İshak el-Fayad gibi önde gelen Şii dini otoritelerden biri olan Beşir en-Necefi, bir sonraki hükümette yer alacak olan yetkililere vatandaşların sıkıntılarını sona erdirmek ve hizmet sorununu çözmek için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Necefi, desteğinin sadece Irak ve Iraklılara hizmet eden kişilere yönelik olduğunu vurguladı.

Şarku’l Avsat’a konuşan siyasi kaynak şu açıklamalarda bulundu: “Necef’teki dini otorite, Abdulmehdi’ye hükümeti kurması için destek verdiği konusunda açık bir tutum sergilemedi ve sergilemeyecek. Çünkü o, bir sonraki hükümeti kurma sürecinin ayrıntılarına girmiyor. Ancak Cuma namazı dolayısıyla verdiği son iki hutbede, hükümetin hangi mekanizmaya göre ve nasıl kurulacağı konusundaki tartışmalara karşı belli bir tutum sergilemedi. Bununla birlikte, kitlesel hareketliliğe olan desteğinden açıkça bahsetmiş ve kusurları nedeniyle (eski) hükümeti şiddetle eleştirmişti. (Söz konusu dini otorite) üç şart belirlediğinde, yani bir sonraki başbakanın güçlü, kararlı ve cesur olması gerektiğini belirttiğinde ortalıkta dolaşan belirli isimler hakkında bir yorumda bulunmamıştı.

Adil Abdulmehdi’nin aralarında bulunmadığı bazı isimlerin onun desteğini aldığı söylense bile Abdulmehdi’nin adı geçtiğinde, Necefi olumsuz ya da çekinceli bir tavır takınmamıştı. Irak siyasetinde bu tutum dolaylı destek anlamına geliyor.

Öte yandan, Abdulmehdi’nin internet üzerinden adaylık başvurusu yapılmasının yolunu açması, medya ve siyasi çevrelerin ciddi eleştirilerinin hedefi oldu. Nitekim birçoğu bunu aceleci ve pratik olmayan bir adım olarak görüyor. Ayrıca bunun, hükümetin duyuru yapması için sadece üç haftası olduğundan ve e-posta ile yapılacak binlerce başvurunun tasnif edilmesi uzun zaman alacağından istenen hedefi gerçekleştirmeyeceğini belirtiyor.

Şarku’l Avsat’a konuşan Iraklı akademisyen Hişam el-Haşimi konu hakkında şunları söyledi: “Iraklı siyasi elitler, genellikle sivil toplumdan gelmeyen partizan bürokrat elitlerdir. Bu, eski rejimin muhalefeti sindirme gücünden ve devletin organlarını kurarak onu izole etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü her partinin, önce taraftarları sonra tüm halk için, her şeyden önce onlara güvenen bakanları aday göstererek gerçekleştirmek istediği bir hükümet programı vardır.”