Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İslam Koalisyonu, teröre karşı toplu mücadelede uzlaştı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da, dün düzenlenen Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. “Teröre karşı müttefikler” başlığı altında düzenlenen toplantıya, koalisyona üye ülkelerin Savunma Bakanları ile uluslararası heyetler ve resmi temsilciler katılırken, toplantının sonuç bildirgesini İslam Koalisyonu Teröre Karşı Mücadele Birimi Genel Sekreteri General Abdul İlah Bin Osman el-Salih okudu.

İslam Koalisyonu Savunma Bakanları’nın, teröre karşı mücadele koordineli hareket ederek teröre karşı koyma konusunda garanti verdiğini belirten el-Salih, teröre karşı mücadele yolunda yardımlaşma ve ortak strateji belirleme noktasında birlikte çalışacaklarını ve terör örgütleri tarafından ülkelerinde düzeni bozan faaliyetler yürütülmesine yardımlaşarak karşı koyacaklarını vurguladıklarını bildirdi.

Sonuç bildirgesinde, “Koalisyon ülkeleri, terörün dünya ve bölge güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturduğunu, başta İslam dünyasında olmak üzere dünyanın birçok yerinde, halkların barış ve güven içinde yaşamasının önündeki en büyük engel olduğuna vurgu yapmıştır” denildi.

Sonuç Bildirgesi’nin tam metni:

İslam Koalisyonu Teröre Karşı Mücadele Birimi Savunma Bakanları, Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da, 26 Kasım 2017 Pazar günü düzenlediği toplantıda, Koalisyonun 14 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan kuruluş bildirgesi ve İslam Koalisyonu Teröre Karşı Mücadele Birimi’nin 26-27 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan kuruluş bildirgesine istinaden, şu bildirgeyi yayınlamıştır;

İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, Suudi Arabistan Devleti ve Savunma Bakanı’na, Koalisyonun kuruluşunda ve bu toplantının Riyad’da yapılması için sarf ettiği çabalar ile toplantıya başkanlık yapmalarından dolayı teşekkürlerini sunmaktadır.

Terör, dünya güvenliği ve bölge istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Başta İslam dünyasında olmak üzere dünyanın birçok yerinde, halkların barış ve güven içinde yaşamasının önündeki en büyük engeldir. İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, teröre karşı mücadelede koordineli hareket ederek teröre karşı koyma konusunda garanti vermektedir. Teröre karşı mücadele yolunda yardımlaşma ve ortak strateji belirleme noktasında birlikte çalışarak, terör örgütleri tarafından ülkelerinde düzeni bozan faaliyetler yürütülmesine yardımlaşarak karşı koyacaklarını vurguladıklarını bildirmektedir.

Savunma Bakanları, çeşitli alanlarda teröre karşı mücadele etmenin büyük önem taşıdığı gerçeğinden hareketle, aşağıdaki noktalara vurgu yapmaktadır;

Birinci nokta; Fikri alanda teröre karşı mücadele;

1- İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, mümkün olan her türlü vesileyle, teröre ve terör örgütleri tarafından ortaya konan radikal fikir ve tasavvurlara karşı koymayı, olayları yorumlama noktasında insanların zihnini bulandırarak kendilerine çekmelerine engel olmayı taahhüd etmiştir. Bu noktada, terör örgütlerinin dini referanslar tahrip ederek, tehlikeli fikirlerini yaymak için ortaya koydukları evhamı çok iyi değerlendirmektedir.

2- Koalisyon, terör örgütlerinin sahih İslami kavramları tahrif etmelerini engellemek için mutedil İslam fikrini ortaya koymaya dönük çalışmalar gerçekleştirecektir.

İkinci nokta, basın alanında teröre karşı mücadele;

1- Savunma Bakanları, basın araçlarının teröre karşı mücadelede kullanılmasının önemine dikkat çekmiştir. Terör örgütlerinin işledikleri suçları medya aracılığıyla aklamalarına engel olma ve teröristlerin mesajlarının basın aracılığıyla yayılmasını önleme yolunda çalışmalar yapacaktır.

2- Hangi kaynaktan beslenirse beslensin, radikal fikirlere karşı medya etkin kullanılmalı ve terör örgütlerinin propagandaları etkisiz hale getirilmelidir. Bu yolla, terör örgütlerinin gerçek yüzlerini ortaya koymak, yıkıma ve ölüme davet eden fikirlerini ifşa etmek üzerine çalışılacaktır.

3- Savunma Bakanları, bu noktada, toplumun terör örgütleri tarafından yayılan fikirlere karşı basın aracılığıyla farkındalığının artırılması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Üçüncü nokta, terörün finansal kaynaklarının kurutulması;

1- İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, terörün finanse edilmesine karşı mücadelede gerekli bütün icraatların yapılarak, terörün finans kaynaklarının kurutulması ve finansal beslenme alanlarının kapatılmasının önemine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda, terörün mali beslenme kaynaklarının takip altına alınmasına önem verilmesi ve bu konuda gerekli yasaların çıkarılmasını gerekli görmektedir.

2- Savunma Bakanları, üye ülkeler arasında, terörün finanse edilmesine karşı mücadele alanında yardımlaşma ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu ve bu alandaki uzmanlıkların aktarılmasını kararlaştırmıştır.

3- Savunma Bakanları, terörün finans kaynaklarının baskı altına alınması için gerekli imkanlara ve icraatlara haiz olduğunu ve mücadelede daha iyi sonuçlara ulaşmak için farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Dördüncü nokta, askeri alanda teröre karşı mücadele;

1- İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, İslam ülkeleri ile bölgesel çapta, güvenlik ve huzurun sağlanması noktasında, teröre karşı askeri mücadelenin önemini vurgulamıştır.

2- Koalisyon üyelerinin, terör örgütlerinin güçlerinin kırılması ve dağıtılması için gerekli askeri yardımlara haiz olması ve askeri kapasitesinin artırılmasına dikkat çeken Savunma Bakanları, Koalisyon bünyesinde yürütülecek askeri mücadelede, her ülkenin imkanları nispetinde katılım sağlayacağının altını çizmiştir.

3- Savunma Bakanları, teröre karşı ortak askeri mücadelede, güç birliği ve koordineli çalışma açısından İslam Askeri Koalisyonu’nun önemli bir rol üstlendiğini bildirmiştir.

Beşinci nokta, İslam Koalisyonunun çalışma mekanizmaları;

İslam Koalisyonu Savunma Bakanları, Suudi Arabistan’ın Koalisyona öncülük etmesi konusuna dikkat çekerek, şu konularda uzlaşmaya varmıştır;

1- İslam Koalisyonunun Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da merkez kurması ve Suudi Arabistan’ın Koalisyon merkezinin faaliyetlerini sorunsuz yürütebilmesi için gerekli olan bütün lojistik ihtiyaçları karşılaması.

2- İslam Koalisyonu Savunma Bakanları Meclisi Başkanı, İslam Koalisyonu Genel Sekreteri, İslam Koalisyonu Genel Komutanı’nın belirlenmesinin ardından atanacaktır. Koalisyon Merkezi’nin iç işleyişi ve yıllık bütçesi belirlenecek ve bu konudaki gerekli icraatlar merkez bünyesindeki Koordinasyon Ofisi tarafından icra edilecektir. Bu çerçevede, İslam Koalisyonunun uluslararası kurumlar oluşturarak, teröre karşı üzerine düşen rolü oynaması ve koalisyonun çıkarlarına olan icraatları gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

3- İslam Koalisyonu Savunma Bakanları Meclisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi başkanlığında yıllık toplantılarını gerçekleştirecek ve gerekli gördüğü durumlarda da toplanacaktır. Bu toplantıların amacı, Koalisyonun hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda strateji, program ve siyasetlerinin belirlenmesi için düzenlenecek, bu alanda, Koalisyonun ilgili birimleri tarafından hazırlanacak raporlar temel alınacaktır. Ayrıca, Koalisyonun teröre karşı mücadeledeki icraatlarının takibi bu toplantılar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

4- Savunma Bakanları, İslam Koalisyonu bünyesinde yürütülecek operasyon ve programlara destek olmak konusunda kararlıdır.

Sonuç olarak, üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası teröre karşı mücadelede, bu toplantıda sağladıkları birlik ruhu ve karşılıklı anlayış takdire şayandır. Bununla birlikte, toplantıda çeşitli konulara kapsamlı çözümler üzerine uzlaşı sağlanmıştır. Koalisyon üyeleri, toplantıda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda yardımlaşma içinde olunacağını vurgulamıştır.