Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İslamabad, terörle mücadelede dini kurumlarla olan iletişim bağlarını güçlendiriyor! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Pakistan hükümeti, terörizm ve yanlış dini fikirler benimseyen silahlı gruplara dair sorunları ele almak amacıyla ülkedeki dini kurumların yöneticileriyle kurdukları iletişimleri güçlendirme kararı aldı. Nitekim bu kurumların yöneticileri, yönetim mekanizmalarını koordine etmek için ülkedeki üst düzey siyasi ve askeri liderlerle birçok görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu yöneticiler, Din İşleri Bakanlığı’ndaki bazı görevlilerle temaslar kurarken, toplantılar İçişleri Bakanı ve ordu komutanı ile düzenli olarak gerçekleştirildi. Ülkedeki istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, üst düzey hükümet yetkilileri ve kurum yöneticileri arasında uzun toplantılar gerçekleşmedi. Söz konusu toplantıların sonuncusu, 2016 yılının ortalarında düzenlenmişti.

Dini kurumlar verileri devletle paylaşacak

Toplantılar, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılırken, dini kurumların yöneticileri hükümet ile gerekli durumlarda istihbarat servislerine hizmet etmek için kurumların veri tabanlarına ulaşmaları konusunda anlaşmaya yapıldı.

Şarku’l Avsat’a ulaşan bilgilere göre, bu durumla dini kurumları Pakistan toplumunun bir parçası olarak gören Pakistan Genelkurmay Balkanı General Rahil Şeril ve İçişleri Bakanı Şaduri Nasr’ın fikirlerine geri dönülmüş oldu.

Pakistan’da 33 bin dini kurum bulunuyor

Zira Pakistan Hükümeti, 2016 yılının ortalarında, son 10 yılda gerçekleşen terör saldırılarının çoğunun, ülke geneline yayılan dini kurumlara dayandığını açıklamıştı. Bu bağlamda yönetim, dört siyasi partiyi ve Berelvi hareketi de dahil yerel toplumu takiben ülke genelinde 33 bin dini kurum olduğunu tespit etmişti.

Temmuz 2005’teki Londra saldırısının Pakistanlı kimseler tarafından yapıldığının açıklanmasından sonra Pakistan Hükümeti, bu kurumların yöneticilerine dini derslerin öğretilmemesi talimatı verdi.
Nitekim hükümet, okullarda İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Pakistan tarihi gibi dini derslerin dışındaki dersleri içeren bir müfredat oluşturdu.

Eğitim projesi çöktü

Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref dönemindeki hükümet, eğitim müfredatında reform yapmak için yüksek finanslı bir proje başlatsa da proje başarısızlıkla sonuçlandı. Projenin başlangıcında, hedeflenen öğrenci sayısı yaklaşık 1,5 milyondu. Proje, dini kurumların, Pakistan’daki okullarda Batı düşüncesi hegemonyasının başlangıcını oluşturan herhangi bir değişikliğe karşı direnişleri nedeniyle sadece 50 bin kişiyle sonuçlandı. Ve hükümet de daha sonra projeyi iptal etmek zorunda kaldı. Bu nedenle Pakistan Hükümeti, son zamanlarda güvenlik durumları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın bu kurumların radikal ideolojiye teşvik etmediğini takip amacıyla bir veri tabanı oluşturulmasına karar verdi.

“Her kurumun merkezi veri tabanına bağlı bir bilgisayar bulunduracak”

Veri tabanı, kurum adreslerini, çalışan sayısını, isimlerini ve öğretmenlerin geçmişlerini kapsarken, misafir barındırıp barındırmadığı konusunda bilgiler içeriyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları tarafından Şarku’l Avsat’a yapılan açıklamalarda, her kurumun merkezi veri tabanına bağlı bir bilgisayar bulunduracağı belirtilirken, kurumların öğrenci sayısında veya verilerde herhangi bir değişiklik durumunda İçişleri Bakanlığı’nı haberdar edeceği kaydedildi.

Üst düzey yetkililer yaptıkları açıklamalarda, her reform girişiminde yaşanılan başarısızlık sebebiyle hükümetin artık dini kurumların eğitim müfredatıyla daha az ilgilendiğini ifade ediyorlar.