Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İsrail halkının yüzde 55’i iki devletli çözüm istiyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Çarşamba günü Tel Aviv’de yeni bir anket sonucu yayınlandı. Yayınlanan ankete göre İsrail halkının yüzde 55’i iki devletli çözümünü destekliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail sınırlarına dâhil edilmesini destekleyenler ise sadece yüzde 24’lük bir sağcı kesimden oluşuyor.

İsrail güvenlik birimleri tarafından düzenlenen ankette, halkın İsrail-Filistin ilişkileri hakkındaki düşünceleri soruldu.

Ankete katılanlardan bu şıklardan birini seçmeleri istendi.

Birinci hal: İsrail ile Filistin arasında sınır esası üzerine tam bir barış yapılacak. Bir yanda İsrail diğer yanda silahsızlaştırılmış Filistin devleti olacak.

İkinci hal: Filistinliler arasında bir ayrım yapılarak bazı yerleşim alanları boşaltılacak. İsrail ordusu, Filistin bölgelerinde varlığını sürdüreceği bir anlaşmaya varıncaya kadar Filistin’de kalmaya devam edecek.

Üçüncü hal: İsrail tüm alanları kontrolü altına alacak. İsrail halkı Filistin halkıyla bütünleşmiş ve ona İsrail egemenliği dayatılacak.

İsrail halkının yüzde 55’i birinci hali yani iki devlet temelinde Filistinlilerle kalıcı bir anlaşmayı destekledi. Diğer yüzde 21’lik oran ikinci hali destekledi. Yüzde 24’lük oran ise üçüncü hali tercih etti. Hatta İsrail partilerinin en aşırısı olan “Yahudi Evi” (Habayit Hayehudi) partisi seçmenlerinin yüzde 44’ü Batı Şeria’nın İsrail topraklarına katılmasını isterken yüzde 33’ü kalıcı barış halini seçti.

Likud partisi seçmenleri arasındaki yüzde 52’lik kısım birinci hali, yüzde 31’i üçüncü hali yüzde 17’si ise cüzi çekilme yani 2. Hali destekledi.