Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İsrailli Araplar belediyelerden rahatsız | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

İsrail’deki Arap Vatandaşları Yüksek İzleme Komitesi tarafından yürütülen bir anketin sonuçları, İsrail vatandaşı Filistinlilerin %68’inin kendi şehirlerindeki yerel yönetimlerin performansından memnun olmadığını gösteriyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 40’ının belediye başkanına, yüzde 47’sinin yerel konsey üyelerine ve yüzde 43’ünün bu yetkilileri ve üst düzey personeli yöneten bürokratik sisteme güvenmediği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 83’ü, aile üyeliğinin nasıl oy kullanılacağını belirleyen en önemli faktör olduğunu belirten, Mada el-Carmel Enstitüsü tarafından yürütülen bir önceki anketin aksine, kullandıkları oylarda aile ya da mezhepsel bir bağlılık olmadığını belirtti.

Ankette ayrıca vatandaşların yüzde 74’ü, kadınların meclis ve belediyelerde temsil edilmesini önemli gördüklerini söylerken yüzde 63’ü belediyelerde yolsuzluğun yaygın olduğuna inandıklarını bildirdi.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu İsrail’de yaşayan vatandaşların yüzde yirmisini İsrail vatandaşı Filistinliler oluşturuyor.