Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İsraillilerin çoğunluğu ateşkesi delmesi halinde Hamas’la savaşı destekliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

İsrail Kabinesi’nin BM Orta Doğu elçisi Nikolai Miladinov’un önerdiği anlaşma hakkında karar vermekte acze düştüğü bir zamanda Tel Aviv’deki bir anketin sonuçlarına göre İsrail’de Yahudilerin ve sağcı seçmenlerin yüzde 75’i Gazze’de Hamas’a karşı bir savaşı desteklerken yüzde 70’i Hamas’ın İsrail’i bu savaşa sürüklemek istediğine inanıyor.

“İsrail Demokrasi Enstitüsü” tarafından hazırlanan ankette, halka Hamas’la ateşkesin sürdürülmesi konusundaki görüşleri sorulmuş çoğunluğun Hamas’a güvenmemesine rağmen ateşkese destek verdiği görülmüştür. Anketin “Hamas ateşkese uymazsa İsrail ne yapmalıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 70’i “Gazze alınarak Hamas’ın hakimiyeti sonlandırılmalıdır” cevabını vermiş. “Hamas’ın İsrail’i savaşa çekmeye çalıştığını görmüyor musunuz?” sorusuna halkın yüzde 54’ü “Evet görüyoruz ancak İsrail bu oyunu durdurmalı” cevabıyla karşılık vermiş.

Ankette İsrailli Yahudilere “Yahudi Ulus Devlet Yasası” hakkında görüşleri de soruldu. Alınan cevaplar Cumartesi günü düzenlenen büyük gösteriden sonra yasaya olan destekte düşüş olduğunu gösteriyor. Buna göre kanunu destekleyen Yahudilerin oranı yüzde 52 iken bu oran yüzde 45’e düştü. Yahudilerin yüzde 47’si ise bu kanunun gereksiz olduğuna inanıyor. Yüzde 61’i, yasaya diğer etnik kökenli vatandaşlar için eşitlik ve vatandaşlıkla ilgili madde eklenmesinin gereğine inanıyor. Eşitlik maddesinin eklenmesini sağ seçmenlerin yarısı, merkez seçmenlerin yüzde 74’ü, sol seçmenlerin ise yüzde 91’i destekliyor.

Suriye ile ilgili soru üzerine ankete katılanların yüzde 42’si Suriye rejiminin devamının İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini düşünürken yüzde 34.5’i aksi yönde kanaat bildirdi. Yine yüzde 70.5’i İsrail’in içinde Golan Tepeleri’nin de bulunduğu hakimiyeti altındaki bölgelere, Suriyeli mültecilerin yerleşmesine izin vermeme hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Anket sorularını cevaplayan Arapların yüzde 60’ı hayati tehlike halinde Suriyeli mültecilere izin verilmesini isterken, Yahudilerin yüzde 80’i buna karşı çıktı.

Gazze Şeridi’nin İsrail’den ayrılmasının 13. yılı münasebetiyle sorulan soruda Yahudilerin yüzde 56’sı bunun doğru bir adım olmadığını söylerken, Arapların yüzde 68’inin bu adımı onayladığı görüldü.