Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Japonya, savaş hakkı tanımayan 9. maddesini değiştirecek mi? | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Japonya Başbakanı Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, anayasanın 9. maddesinin mevcut güvenlik durumuyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle değiştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Ülkede anayasasının değiştirilmesi yönünde çağrıda bulunan sesler yükselmeye başladı.

Barış anayasasının 9.maddesi Japonya’ya savaşma hakkı tanımıyor

Japonya’nın 1947 yılında yürürlüğe giren ‘Barış Anayasası’nın 9. Maddesi, savaştan ve askeri güce sahip olmaktan vazgeçilmesini öngörürken, Japonya’nın herhangi bir savaş başlatmasını da yasaklıyor. Bu madde, Japon ordusunun varlığını kendi topraklarında öz-savunma ile sınırlandırıyor.

Japonya, savunma güçlerini 1950’lerde geliştirmeye başladıktan sonra, Japonya’daki ABD kuvvetlerinin yeniden örgütlenmesini desteklemek için yaptığı harcamalar dahil, Japon savunma güçlerinin bütçesi 5 trilyon yeni aşmaya başlayınca, bu maddenin içeriği üzerinde tartışmalar yoğunlaştı.

Japon hükümeti, kendini savunma hakkı olduğunu savunuyor

Japon hükümeti, anayasada yer alan ‘savaştan vazgeçme’ kavramının sadece ‘askeri saldırganlığa’ atıfta bulunduğunu ve Japonya’nın varlığını tehdit eden tüm tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunun inkar edilmediğini uzun zaman boyunca açıkça belirtti.

Hükümet, savunma güçlerinin ‘savaş potansiyeline’ sahip olduğunu reddederek, bunun Japonya’nın kendisini savunması için gerekli olan asgari kapasitede olduğunu vurgu yaptı.

Bu temelde, 1990’lardan bu yana geçen mevzuatlar, Savunma Kuvvetleri’nin görevinin genişletilmesini sağladığı gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü operasyonlarına daha fazla katılımın da yolunu açtı.

9’uncu maddede yapılması istenen değişiklik konusundaki tartışmaların büyük kısmı, ulusal silahlı kuvvetlerin anayasallığını açıklığa kavuşturma, kendini savunma hakkını vurgulama ve uluslararası güvenliğin sürdürülebilmesi için ortaya konan çabalarda Japonya’nın askeri işbirliğine ilişkin anayasal hükümlerin sağlanması ihtiyacı üzerine odaklandı.

Japon Partilerinin tutumları

Solcu muhalif politikacılar, Japon güvenlik politikasının, barışçıl ve pasifist anayasada yer alan metinlerin ruhunu yansıtacak şekilde değiştirmek gerektiğine inanıyor.

Ilımlı bakanlardan birçoğu da, değişen koşullara uyum sağlamanın en iyi yolunun, 9. maddenin mevcut hükümleri uyarınca yeni yasaları yürürlüğe koymaya devam etmek olduğunu iddia ediyor.

Liberal Demokrat Parti’nin koalisyon ortağı Yeni Komeito partisi, anayasayı değiştirmeye açık olduğunu ifade ediyor. Ancak, şu ana kadar 9. maddenin revize edilmesine yönelik herhangi bir girişimde bulunmadı.

Osaka Ishin no Kai partisi de anayasa değişikliğini şiddetle destekliyor, ancak zamanın uygun olmadığını düşünüyor.

9. maddenin değişikliğine muhalefet eden en güçlü seslerin arasında olan Japon Komünist Partisi, savunma güçlerinin durumunu bu maddenin hükümlerine uygun olarak çözme gereğini vurguluyor.

İktidar partisi 2012’de taslak anayasa çıkardı

2012’de Liberal Demokrat Parti, Japonya’nın kendini savunma hakkını ve Japon silahlı kuvvetlerinin meşru rolünü garanti eden bir taslak anayasa çıkardı.

Taslak, mevcut maddenin 1. paragrafında yer alan barışçı yönelimini sürdürürken, Japonya’nın savaş potansiyelini elinde tutmasını yasaklayan 2. paragrafı sildi. Silinen paragraf, ordunun işleyişi ve varlığının temel amacının tanımlandığı ‘Milli Savunma Gücü’ başlıklı yeni bir bölümle değiştirdi.

2016 yılında National Broadcasting Corporation tarafından yapılan bir ankete katılanların yüzde 22,1’i, 9. maddenin değişikliğini desteklerken, yüzde 39.2’si ise değişikliğin gereksiz olduğunu belirtti.