Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

John Bolton, Beyaz Saray’a hazırlıklı geldi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Başkan Trump’ın Büyükelçi John Bolton’ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasını takip eden günlerde Başkan’ın muhalifleri tüm güçleriyle ortaya çıktılar ve Bolton hakkında dikkatsiz ve insafsız bir karikatür çizdiler.

Bolton, parlak bir avukat, diplomat ve entelektüel bir liderdir. Kamu hizmetlerinde senelerini geçirdi. 2001 yılında silah kontrolü ve uluslararası güvenlik için ABD Dışişleri Bakan Vekili olarak atandı. 2005 yılından 2006 yılına kadar BM’de ABD daimi temsilcisi olarak görev yaptı.

Birimiz (Senatör Lieberman) Dışişleri Bakanı Vekili olarak Bolton’u desteklemek için Senato’da Demokratlardan oluşan küçük bir topluluğa katılırken öbürümüz (Büyükelçi Wallace) BM liderliği çatısı altında hizmet etti.

Bizim değerlendirmemize göre Büyükelçi Bolton, ulusal güvenlikte geniş ve derin bir deneyime ve Washington’un özelliklerine vakıf olduğu konusunda bir üne sahip. Bu nitelikler onu ulusal güvenlik konusunda etkin bir danışman haline getirecektir.
Bizim tanıdığımız John Bolton, benzersiz bir zekâya, keskin bir mizah anlayışına ve güçlü bir ahlaki pusulaya sahiptir ve ABD yönetimi için öncelikli bir kahraman olacağı konusunda kendisine güvenilebilir.

Dışişleri Bakanı Vekili olarak “Yalnızca Amerika” ilkesini savunduğu yönündeki ününe karşılık kitle imha silahları ticaretini engellemek için 100’den fazla ülkeyi öyle ya da böyle seferber etmeyi başararak küresel güvenliğin sağlanması için öncülük yapmıştır.

Bolton, aynı zamanda günümüzde dünyadaki en büyük bürokrasilerinden biri haline gelen BM’nin reformu için de çaba göstermiştir. BM’deki hizmetinden sonra Bolton, iki grup arasındaki ortak mücadele topluluğu olan “Nükleer İran’a karşı Birlik (UANI)” adlı kuruluşumuza katılmış ve İran rejiminin uluslararası toplum için oluşturduğu tehlikeye ışık tutmuştur.

UANI’nın yanı sıra Büyükelçi Bolton, senatörler ve Kongre koridorlarında da uzmanlarla birlikte çalışmış ve diyalogu güçlendirerek İran’ın oluşturduğu tehditle mücadele etmede uygulanabilir fikirler ortaya atmıştır.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) (İran ile nükleer anlaşma) ve ABD’nin bundan çekilme olasılığı konusunda da tutarlılık ve açıklıkla konuşmuştur. Biz inanıyoruz ki Büyükelçi Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak kötü niyetli rejimlere ve hükümet dışı aktörlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek.

Son olarak Büyükelçi Bolton yeni rolünü dürüst bir aracı olarak yorumluyor. Bununla birlikte yeni görevinde ana sorumluluğunun önemli ulusal güvenlik sorunlarında Başkan’a genel politika seçenekleri sunmak ve Amerika Güçleri Komutanı’nın kendisinden istediği tavsiyeleri vermek olduğunun bilincinde. Bu işi herhangi bir zamankinden daha önemli yapan şey ise ülkenin gerek içte gerek dışta bir dizi sorunla karşı karşıya bulunmasıdır.

Büyükelçi Bolton’un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanması, Trump yönetiminin ABD’nin güvenlik çıkarlarını gözeten gelişmiş politikalarına katkı sağlamanın yanı sıra dünya çapında özgürlük ve insan haklarından mahrum olanların beklentilerini de karşılayacaktır. Dostumuza başarılar diliyoruz.