Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

KAICIID ve diyalog… Sorun ve çözüm | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

İnsanlar arasındaki kanlı çekişmeler neden kaynaklanıyor?

Bu, tarihi olayların gerekli kıldığı ve yayılan şiddetle eş zamanlı olarak küresel belirsizlik ortamında artan bir sorudur. Savaşların yayılmasına yardım eden birçok etken var. Bunların en başında halk, kabile, şehir, devlet, birey ve grup olarak başkalarıyla iletişim kanallarının bulunmamasıdır.

ABD’li siyaset bilimci Samuel Huntington “Medeniyetler Çatışması” tezinde, günümüzde silahlı çatışmaların yaklaşık yüzde 50’sinin kültürel karışımın arka planından kaynaklandığını söylüyor. Daha açık bir ifadeyle çatışmaya götüren şey, zihinlerde ötekinin tasvir edilmemesidir. Nefret ve taassupla dolu bir dünyayı düzeltmek için diyalog ve yakınlaşmaktan başka bir yol var mı?

Önceki günlerde Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Kültürler ve Dinlerarası Diyalog Merkezi(KAICIID), uluslararası kardeşlik programı çalışmalarını bitirdi. Bu program kapsamında Arap ve yabancılardan oluşan gençler bir araya geldi. Arap ve yabancı gençler, becerilerini geliştirmek ve diyalog kültürünü pekiştirmek için kültürler ve dinler arası diyalog alanında öncü ve aktif eğitim kurumlarını temsil ediyorlardı. Gençler bu kazanımları din önderlerini yetiştiren ve bu alanda eğitim veren enstitü ile kurumlarda tatbik edecekler. Dini eğitim kurumlarının çalışmalarına diyalog dilini kazandıracaklar.

Kral Abdullah Uluslararası Merkezi’nde Dinler Arası Diyalog bölümünün müdürlüğünü yürüten Fehd Ebu el-Nasr, diğer kültürler hakkında bilgilerimizi artırmamız gerektiğini ve yapıcı diyalogun önemli olduğunu düşünüyor. Bu durumda hakkında bir şeyler öğrenilen ötekinin daha az yabancı olacağını ve ötekiyle diyalogun daha rahat kurulacağına inanıyor.

Bu bağlamda kardeşlik programı, ileriye dönük bir vizyon olarak kalmaya devam edecek. Özellikle diğer değişim programlarının çoğu bir toplumun belirli bir yönüne yoğunlaşırken kardeşlik programı dünyadaki farklı dinleri ve kültürleri öğrenmek amacıyla dini eğitim merkezlerinde çalışanlar için ender bir fırsat olacak.

Katılımcılar, bir yıl boyunca diyalogu pekiştirmek, saygı ve birlikte yaşamı sağlamlaştırmak, diyalog kültürünü artırmak, işbirliği ve tanışma köprüleri kurmak maksadıyla bilişsel araç-gereç ve kültürel deneyimlerle gençleri donatmak için yoğunlaştırılmış eğitim aldılar. Bu da diyalog konularında eğitim mekanizmalarının yanı sıra gelecekte gençlerin kendi toplumlarında diyalog elçileri olarak aktif bir şekilde öne çıkmalarını sağlayacak. Dinler arası diyalog, bir araç olarak ortak yaşamı sağlamlaştıracaktır.

Günümüzde insanların sorunu korkudur. İnsanlar endişeleniyor. Ancak korku, genellikle en kötü nasihatlerde bulunur. Buna rağmen ötekiyle etkileşimin en iyi yolu içe kapanmak değil, açılım yapmaktır. Küresel gelişmeler, toplumlar arasındaki ortak faktörlerin azalmaktan ziyade arttığını gösteriyor. Araştırdığımızda diyalog için ortak bir yön ve işbirliği için de bir ilgi alanı bulacağız.

KAICIID’ın sponsor olduğu Dinler arası Diyalog Merkezi’nin kardeşlik programındaki en önemli nokta, teoride kalınmayıp uygulama aşamasına geçilmesidir. Katılımcıların her biri kendi ülkesinde ve kendi memleketinde program süresince uluslararası ve yerel küçük projeleri geliştirmeye ve uygulamaya çalışacaklar.

Diyalog ve vatandaşlık kavramlarını yaymak amacıyla toplumda kadının ve medyanın rolünü artırıcı faaliyetler, diyalogun ilkeleri ve önemi gibi eğitim alanında farklı girişimler ve etkinlikler yapıldı. Ayrıca araştırmalar ve kitaplar, diyalogun değerlerini, farklılıklara saygı göstermeyi ve ötekini kabullenmeyi pekiştiriyor.

Huntington, çağdaş dünyamızın karışık, karmaşık bir hale geldiğini ve böyle bir dünyayı anlamak için de karışık ve küresel bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu kastediyorsa KAICIID tarzı programlar, bizi meşhur varoluşçu filozof Jean Paul Sartre’nin “cehennem başkalarıdır” deyimine inanan zıt denklemlerle dolu karmaşık olmayan basit ve birlikte yaşamı sorgulamaya davet ediyor. Biz insanlık adına kardeşiz. Kötülüğe karşı iyiliğin ve saygısızlığa karşı insana saygının yanında tek bir vücut halinde duruyoruz. Hepimizi tek bir gezegen, tek bir kader ve tek bir hayat bir araya getiriyor. Böyle bir dünya, iyilik ve kötülük kampları arasında manevi bölünmeyi reddediyor. Yani “onlar”a karşı “biz” söylemi, çalkantılı küresel bir dünyada, engebeli yollarda yürüme meşakkatine katlanmadan kişiye, ruhsal ve bedensel mücadelenin sorumluluğunu yüklemeyen en kolay yöntemdir.

Kral Abdullah Uluslararası Diyalog Merkezi’nin karargâhı Viyana’da bulunuyor. Bugün bütün Arap ve Batı ülkelerinin başkentlerinde faaliyet gösteriyor. Uluslararası Diyalog Merkezi, doğu ve batı kamplarında aşırılık ve radikalizme karşı mücadele etmek için hizmet veriyor. Bu kamplardan birisi, küfür bloğuna karşı iman bloğunda yer aldığını iddia ederken diğeri ise kötülük eksenine karşı iyilik eksenini savunduğuna inanıyor. Bu şekilde insan, dünyanın bir anda 11. yüzyıla gerilediğini tasavvur ediyor. Radikal fikirleri, ancak ılımlı düşünceler durdurabilir. Soyutlanmaktan kaçınmak için diyalog şart.
KAICIID’ın kardeşlik programı ağı sadece sayıca değil aynı zamanda çeşitlilik ve farklılık bakımından da günden güne büyüyor. Kardeşlik programı, çoğulculuk değerleri kapsamında insanlığın ortak dünyasına girmek için yapıcılığı, yaratıcılığı, gelişim dünyasını, kalkınmayı ve iletişimi sağlamlaştırmaya çalışıyor.

İnsanların korktuğu, hayatın tehlikelerle dolu ve bozulmaya meyilli kırılgan bir meta haline geldiği bir zamanda KAICIID’ın kardeşlik programı, her mezunun diyalog, barış ve ortak yaşam elçisi olduğuna işaret ediyor.