Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Konferanstan sonra Katar krizi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed, Katar krizine çözüm bulmak için geçtiğimiz üç ay boyunca gösterdiği yoğun çabalardan dolayı kendisini takdir ediyor ve kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Hakikaten bu, dörtlü müttefikin takdirine şayan çabalardır.

Kuveyt, arabuluculuğunu ilan ettiğinden bugüne kadar iki Hamad, şartları kabul etmeyi kesin bir şekilde reddediyor. Çünkü bu, iki Hamad’ın emekliye ayrılması ve tahrip edici projelerinin ölüm belgesi anlamına geliyor. Bunun için ikisi, Kuveyt arabuluculuğunu reddetmemeyi kabul ettiler. Aksine Kuveyt’in arabuluculuğunu istismar ederek söz konusu arabuluculuğu kendileri için bir araç ve kurtarma ipi haline getirdiler. Böyle yaparak diğer projelerin tamamlanması konusunda süre kazanmak için “müzakere” ya da “diyalog” oyununu oynayarak zaman geçirmeye çalışıyorlar.

Bu hususta iki Hamad, Kuveyt’in müsamahakâr tavrına, Kuveyt Emiri’nin Katar’a yardım etme isteğine ve Körfez zirvesi yapılmadan önce, Katar krizine çözüm bulma çabasına güveniyorlar. Çünkü üç Körfez ülkesinin önümüzdeki Aralık ayında Katar’la beraber Kuveyt’e gelmesi mümkün değildir. Maalesef Katar’ın Kuveyt Emiri’nin konumunu önemsememesi üzücü bir şeydir. Çünkü Katar, şartlara karşılık vereceğini kabul etmesi konusunda “şeref sözü” verdikten sonra Kuveyt Emiri, sorumluluktan önce yükü kendisi taşıdı ve uzun mesafeler katederek yolculuklar yaptı.

Fakat Kuveyt Emiri, Katar’ın vakit kazanmak için çelişkilerle dolu oyununu görünce yeniden şaşkınlığa uğradı. İki Hamad, Kuveyt Emiri’ne şartları kabul ettiklerini açıklamışlardı; ancak, Emir Şeyh Sabah el Ahmed bunu reddetti. Çünkü Kuveyt Emiri öncelikle şartsız bir şekilde oturmayı, sonradan şartların belirlenmesini garanti etmişti. Uzun mesafeler kateden, şeref sözü alan ve Katar’a ikinci kez garantörlüğünü dile getiren Şeyh Sabah el Ahmed’in konumuna kayıtsız kalındı. Bununla beraber iki Hamad, söz konusu gayretleri takdir etmedi.

Krizin başlangıcından bugüne kadar dörtlü ittifakın tavrı netti ve ilk açıklaması son açıklaması gibiydi. Dörtlü ittifak, sözlerini değiştirmedi. Katar’ın yaptığı gibi açıklamalar yapıp sonradan açıklamalarını iptal etmedi. Dörtlü ittifak, ucu açık açıklamalar yaparak ne sözlerine ne de davranışlarına ters düştü.

4 müttefik ülkeyle Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed’in sözleri arasındaki anlaşmazlık noktaları ise şunlardır:
Birinci anlaşmazlık, Körfez’le ilgili değildir. Çünkü Katar, tüm Arap rejimlerini düşürmeye çalışıyor. Katar’ın şu an Mısır’da yaptığı şey, Katar’la olan anlaşmazlık sebeplerinden birisidir. Bu, bağışlanmayacak bir suçtur.

Katar’ın Mısırlı kurbanları binlercedir. Ancak Katar’ın Arap dünyasındaki kurbanları, 1,5 milyon ölüyü geçti. On milyonlarca kişi yerinden edildi. O halde söz konusu anlaşmazlık, Körfez’le ilgili değildir. Tam tersine Körfez ülkeleriyle olan anlaşmazlığın yanı sıra söz konusu anlaşmazlık; Mısır, Libya, Tunus, Yemen, Suriye ve Irak’la ilgilidir.

Konferansta dile getirilen ikinci anlaşmazlık, maalesef askeri seçenektir. Bu, hiçbir şekilde ortaya atılmamıştı. Katar’ın hareketlerinin aksine, sahada askeri opsiyonun belirtileri mevcut değildir.

Konferansta meydana gelen üçüncü anlaşmazlık ise, 4 Arap ülkesiyle Katar arasındaki problemin medya sorunu olmadığıdır. Problem, Katar’ın bölgenin güvenliğine apaçık saldırı teşkil eden tasarrufların içine girmesidir. Katar, casusluk yapıyor ve teröristleri finanse ediyor. Katar, uçak ve askeri tugaylarıyla Arap ülkesine girerek savaş malzemeleri gönderiyor. Tüm bunlar medyayla ilgili şeyler değildir. Katar’ın iki Hamad’ın itirafıyla belgelenmiş, değişim ve rejimleri yıkma projeleri var.

Top, Katar sahasındaydı ve hala Katar sahasında bulunuyor. Çözüm, Riyad’daydı ve hala Riyad’da duruyor. Diyalog ise, 2014 yılında yapıldı. Temim bu diyalogu onaylayarak imzaladı. Diyalog kararlarını kabul etti. Temim, kararlar konusunda 3 yıl uygulama süresi vermişti ki başarısız oldu. Bu defa kendisine Kuveyt’in garantörlüğünde ve arabuluculuğuyla ikinci bir fırsat verildi. Fakat Kuveyt Emiri’nin çabalarına yeniden kayıtsız kalındı.

4 ülkenin şartları, adil ve meşrudur. Bu şartlar, sadece Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin sistemlerini korumak için değil, aksine ‘Arap Milli Güvenliğini’ muhafaza etmek içindir.

Kurtarma ipini(Kuveyt’in arabuluculuğu) bitiş çizgisi olmadan sonsuza kadar uzatmak, iki Hamad’ın iktidarda kalmak için söz konusu ipi vasıta olarak kullanmaya ve mazeretler üretmeye devam edecekleri anlamına geliyor. Bu da Katar krizinin uzamasına sebep olacak ve Katar’ın sağlıklı kararlar almasına yardımcı olmayacaktır. Ayrıca bu, babasının tahrip edici projesine karşı koymak için Temim’e yardım etmeyecektir. Katar’ın sürüye dönüşünü ve huysuzluğundan vazgeçmesini temenni ediyoruz ki bu dönüş, Katar için doğru bir dönüş olacaktır.O zaman Katar, yerinin korunmuş olduğunu görecektir.