Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Körfez Ülkeleri Zirvesi ve 10. madde | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Katar medyasını kontrol edenler, Katar halkını Körfez bölgesinden izole etmeyi ve kendi kendine konuşurcasına bir diyalog kurdurtmayı başardı. Katar medyası Katar dışında kendine ortam bulamamaktadır.

Al Jazeera’nin kendisi de Katar’ın duruşunu (Katar’ın başkenti) Doha’nın dışına bir yere taşımakta baştan aşağı başarısız kaldı. Olan Katar halkına oldu, stratejik derinliği olan Körfez ülkelerinden izole edildi. Dahası, kan kardeşi, namusu ve şerefi sayılan dört ittifak ülkesinden uzaklaştırılarak sonu gelmeyen girdaplara sürüklendi. Günümüzde Katar, civar ülkeleri ve stratejik derinlik sayılan Körfez ortamıyla uyum içinde değil.

Kuveyt’in bir sonraki Körfez zirvesine ev sahipliği yapmaktan ötürü özür dileme olasılığı daha yüksektir. Körfez Birliği zirvesinin toplanması, Körfez ülkelerindeki sistemin güvenliğini sağlamak açısından bir fırsattır. Körfez medyası ve özellikle üç ülkenin medyası, Körfez Birliği’nin önemini anlatması gerekir.

Öte yandan, Körfez zirvesi gelecek yıla ertelendi. Ya da Suudi Arabistan zirveye ev sahipliği yapmak için teklif sundu. Bize düşen de KİK’in hala önmeli olduğunu ve varlığını koruduğumuzu vurgulamaktır. Katar’ın zirveye katılmasını kabul etmememiz, altı ülkenin üzerinde ittifak ettiği ilkeleri koruduğumuz anlamına gelir. Şayet bu ilkelere sahip çıkılmazsa konsey de varlığını koruyamaz. Konsey üyelerinden biri söz konusu ilkeleri ihlal edecek olursa,Körfez İşbirliği Konseyinin selameti için yeniden uyumlu hale gelene kadar yaptırım uygulanmalıdır

Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi münasebetiyle, Körfez medyasının hafızalarımızı canlandırarak altı ülke ve halklarından oluşan konseyin yetmişlerdeki kuruluş ilkelerini hatırlatması iyi olur. Tehditlerimizin tek ve kaderimizin bir olduğunu vurgulayan ilkelerden dolayı ki bugün Katar konseyi tehdit eden ülke konumuna gelmiştir. Katar’dan talep istenilen 13 talep de terörizmin durdurulmasını amaçlamaktadır.

Zirvenin yapılmasını Katar yönetimi yüzünden reddettik. Çünkü Katar, Körfez İşbirliği Konseyi için bir tehdit kaynağı haline geldi. 13 talebimiz, bizimle bu konseyin kurucu Körfez ülkesi olan uyumlu bir Katar’ı aramamızdan kaynaklanıyor.

Körfez Ülkeleri zirvesinin zamanlaması, bu konseyin üç ülke için ne denli önemli olduğunu ve bizimle aynı ilkelerde birleşen Katar’ın değerinin vurgulaması açısından kayda değerdir. Unutulmamalıdır ki, bu konsey bizi, hazır olduğumuzda, birliğe götürmeyi hedefliyordu. Yetmişli yıllarda başlayan anlaşma ve dayanışma adımlarında, gümrük birliği, ortak para, vatandaşların kimlikle sınırları geçmesi gibi hedefler düşleniyordu. ‘Yarımada kalkanı’ askeri operasyonu, konsey ülkelerinin rüyaları için bir başlangıç olmuştu. Aslında konsey ülkelerinin tüm halklarına, Katar halkı dahil, bu toplantının ne denli önemli olduğunu, körfezimizin bir, halkımızın da bir olduğunu, 13 talebin Katar halkının zararına olmadığına, bilakis, bu taleplerin, körfeze diş bileyen şer gruplarına karşı, bizi koruduğu gibi Katar halkını da korumaya yönelik olduğunun anımsatılması için altın fırsattır. Bu toplantı, şer grupları tarafından kontrol edilen medya vasıtasıyla izole edilmiş ve kandırılmış Katar halkını muhatap almak için bir fırsattır.

Körfez ülkeleri konseyi toplantısı dört ülkenin Katar’a empoze ettiği 13 talebin yeniden ele alınması için de bir fırsattır. Bu 13 maddeyi hatırlayalım:

1. İran’la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürerek, Devrim Muhafızları askerlerini ülke dışına çıkarmak.

2. İran’a uygulanan ABD yaptırımlarına aykırı herhangi bir ticari aktivitede bulunmamak.

3. Katar topraklarındaki Türk askeri üssünün kapatılması ve Türkiye ile imzalanan askeri işbirliğin kaldırılması.

4. Bölgedeki karışıklığı provoke etmek ve Müslüman Kardeşler Örgütünü desteklemekle suçlanan Al-Jazeera Televizyonunun kapatılması.

5. Katar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenen tüm medya organlarının kapatılması.

6. Dört ülkenin iç ve dış işlerine müdahalelerin durdurulması ve bu ülkelerin vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verilmemesi, vatandaşlığa alınanların çıkartılması

7. Katar topraklarında bulunan terör davalarıyla suçlanan kişilerin iadesi.

8. Dört devlet ve ABD tarafından terörist olarak sınıflandırılan dernek ve organizasyonların desteklenmemesi veya finanse edilmemesi.

9. Doha’nın Müslüman Kardeşler Örgütü, Hizbullah, El Kaide ve DEAŞ ile ilişkilerini kesmesi, terörist organizasyonlar olarak tasnif edilmesi. Dört ülke ve ABD tarafından oluşturulan terörist örgütler listesine dahil edilmesi. Katar topraklarında bulunan veya destek alan dört ülke vatandaşı muhaliflerle ilgili ayrıntılı bilgilerin sağlanması.

10. Katar, çevresindeki Körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle uyumlu olmayı, 2013 Riyad anlaşmasına uymayı taahhüt etmesi ve 2014 yılı Riyad ek anlaşmasını aktifleştirmesi.

11. Katar, politikalarına bağlı olarak son yıllarda meydana gelen herhangi bir hasar veya masraf için bu devletlere tazminat ödemeli.

12. Katar bu talepleri on gün içinde uygulamalı.

13. İlk yıl ayda bir, ikinci yıl için üç ayda bir, on yıl boyunca da her yıl birer kez olmak üzere periyodik takip raporları sunulması.
İşin özü, Katar’ın onuncu maddeyi yerine getirmeden Körfez İşbirliği Konseyine devam edemez.