Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kral Selman 136 hakimin terfi ve tayinleri için emir çıkarttı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Hadimul Haremeyn Şerifeyn Kral Selman bin Abdulaziz, 136 hakimin çeşitli adli teşkilatta derecelerde terfi ettirilip Adalet Bakanlığı’na tayin edilmesini isteyen bir emir çıkarttı. Kral Selman’ın emri, 86 hakimin terfiini, 50 hakimin tayinin içermektedir.

Adalet Bakanı Dr. Velid Es- Sam’aâni, yüce emrin Hadimul Haremeyn Şerifeyn’in yargıçlık kurumunu daimi olarak desteklemesi bağlamında olduğunu açıkladı.