Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kral Selman, prensleri, alimleri, bakanları ve vatandaşlardan bir grubu Cidde’de ağırlıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Hadimul Haremeyn Şerifeyn Kral Selman bin Abdulaziz, kendisini selamlamak için gelen prensleri, alimleri, bakanları ve halktan bir grubu Cidde’de Kasru’s- Selâm’da ağırlıyor.