Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kral Selman: Yolsuzlukla mücadele etmeye ve kamu malını korumaya devam edeceğiz | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan, dün Kral Selman bin Abdulaziz’in ‘petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, krallığın tarihindeki en büyük bütçe’ olarak nitelediği ve mali bütçe harcamalarının 978 milyar riyal (260 milyar dolar), cari açığın ise 195 milyar riyal (51 milyar dolar) olacağı tahmin edildiği 2018 bütçesini açıkladı.

Kral Selman, Bakanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin ‘2030 Vizyonu’nu gerçekleştirilmesi için kalkınma ve gelişmeye devam edeceğine işarette bulundu. Bunun da ulusal ekonomini, iktisadi tabanının ve iç kaynakların çeşitlenmesi, gelişmelere uyum ve zorlukların üstesinden gelme becerisi ile hacminin artması ve gelişmeye devam etmesiyle olacağına atıfta bulunuldu.

Suudi Arabistan Kralı, bütçenin onaylandığı oturumda, yolsuzlukla mücadele etmek ve kamu malını korumaya devam edeceklerini vurguladı. ‘Vizyon’ hedeflerine ulaşmak için özel sektörün harcamalarının verimliliğini koruyup, daha büyük bir rol oynamasına imkân sağlarken ekonomiyi çeşitlendirmek üzere 12 program başlatıldığını kaydetti. Bu icraatların, özel sektörün desteklenmesinin yanı sıra, uygun ekonomik büyüme oranları elde etmek, vatandaşların yükünü hafifletmek ve olası etkilerin giderilmesi için yapıldığının altını çizdi. Önceki yıllarda bütçenin sermaye harcamalarını aşarak, hükümetin sermaye harcamalarının devam etmesine ve bunun yüzde 13 oranında artmasına ek olarak, ilk kez kalkınma fonlarının ve Kamu Yatırım Fonu’nun sermaye ve yatırım harcamalarına dahil olduğunu belirtti.

‘Beklentileri yükseltmek ve vatandaşların kendilerine sağlanan hizmetler için memnuniyetini sağlamak için’ bakanların ve tüm yetkililerin performans seviyesini yükseltmeye, devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, harcamaların niteliğini ve şeffaflığını arttırmaya yöneldiğini açıkladı. Kral Selman, “Bölgeler arasında herhangi bir fark olmaksızın Krallığın tüm bölgelerinde kapsamlı ve dengeli bir kalkınma için çalışmaya devam etmeyi kendime hedef olarak aldım” dedi.

Kral Selman, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Prens Abdurrahman bin Muhammed bin Ayyaf’ın Kraliyet bütçe kararnamesini okumasının ardından söz konusu bütçeyi imzaladı.

Oturumun ardından, Enformasyon Bakanı Avad el- Avad, SPA’ya Maliye Bakanı Muhammed el- Cudan’ın devlet bütçesi hakkında kısaca bilgilendirme yaptığını ve geçtiğimiz yılın mali sonuçlarından bahsettiğini ve 2018 genel bütçesinin özelliklerini gözden geçirdiğini belirtti.

Maliye Bakanı, “2018 yılında reel GSYH büyüme oranın yüzde 2,7’ye ulaşması bekleniyor” dedi. Önümüzdeki yıl, yatırım teşvik paketlerinin uygulanmasını da içeren ekonomik performansı canlandıracak bir takım tedbirler uygulanacağını belirtti. Barınma, eğitim ve sağlık olmak üzere vatandaşları etkileyen sektörlere öncekinden daha büyük miktarlar ayrıldığını açıklandı. Krallığa yapılan yatırımları teşvik etme ve kolaylaştırma çabalarını sürdürmenin yanı sıra devlet hizmetlerinin düzeyini iyileştirileceği ve inşaat, turizm, kültür ve eğlence sektörlerinde projelerin uygulanacağının altı çizildi. Özel yatırım büyümesi için yeni fırsatlar yaratılacağı ve daha fazla istihdam yaratması beklenen özelleştirme programlarının uygulanmasının yanısıra kamu-özel ortaklığı için bir çerçeve ve sistem geliştirileceği bildirildi. Hükümet, reformların, vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için girişimlerde bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Vatandaş hesabı programının uygulanması, destek ihtiyacı duyan kişilere, enerji ve KDV’nin fiyat seviyelerinin desteği en çok hak eden kategorilere yönlendirilmesinden kaynaklanan ek masrafları karşılamak için önemli bir girişimdir. Bakan, 2018 yılında aralığında vatandaş hesabı bütçesinin 32 milyar riyal (8.53 milyar dolar) olmasını beklediklerini belirtti.

Maliye Bakanı, Krallık’ın 2017’deki GSYH’nin yüzde 8,9’u beklenen açığına karşın, 2018 yılı cari açığının nominal GSYH’nin yaklaşık yüzde 7,3’e düşürmeyi hedeflediğini söyledi. 2018 bütçesinde, toplam gelirlerdeki artışın yüzde 12,6 olması bekleniyor. 2017’de beklenenle karşılaştırıldığında, petrol dışı gelirler yüzde 14 arttı.

Bakan Cudan, yerel ekonominin hedeflenene erişeceği yönünde umutlu. Makroekonomik göstergelerin çoğunun 2018 yılında bir önceki yıla göre, genişlemeci sermaye harcamaları ve ekonomik reform programlarına odaklanan bir bütçe ile iyileşme göstermesi beklenildiğini belirtti.

Bakan, toplam gelirin yaklaşık 783 milyar riyali (208.80 milyar dolar) bulmasının beklendiğini, 2017 yılına kıyasla yaklaşık olarak yüzde 12,6’lık bir artış gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Bütçe harcamaları önceki yıla kıyasla yüzde 5,6’lık bir artış gösterirken 978 milyar riyal (260 milyar dolar) olması beklenmekte. Bu artış, 2030 Vizyonu girişimlerine tahsis edilen harcamalardan kaynaklanmaktadır.