Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kral Selman’dan yeni atamalar | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cuma günü yeni atamaları kapsayan kraliyet kararnamesini yayınladı. Kararnameye göre, Kültür Bakanı Yardımcılığına Hamid Fayez, Cidde Valilik sekreterliğine de Salih et- Türki’yi atadı.