Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kral Selman’ın emriyle Türki Al eş-Şeyh Suudi Arabistan Spor Kurulu Başkanı oldu | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in çıkardığı emirle, Suudi Arabistan Spor Kurulu Başkanlığı’na Muhammed Al eş- Şeyh’in yerine Türki Al eş-Şeyh’i atandı.