Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Küresel askeri harcamalar 1,7 trilyon dolara ulaştı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Dünya genelindeki askeri harcamalar 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak, 1 trilyon 739 milyar dolara ulaştı.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayınladığı Küresel Askeri Harcamalar Raporu’na göre, 2017 yılında dünya genelinde askeri harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi.

Rapora göre, 2017’de küresel askeri harcamalar dünya gayrı safi hasılasının yüzde 2,2’sine ulaşırken, kişi başına harcama 230 dolardı.

Raporda kürsel askeri harcamaların 2012-2016’da reel değer olarak aşağı yukarı aynı seviyede sabit kaldıktan sonra ilk kez belirgin bir artış gösterdiği belirtildi. Harcamalar 1999 ve 2011 arasında 13 yıl boyunca sürekli artmıştı.

Asya’daki artışın motoru Çin

Çin’in askeri harcamalarındaki artış son 20 yıldaki gibi artmaya devam etti. Ülkenin askeri harcamaları 2017 yılında yüzde 5,6 artışla 228 milyar dolara çıktı. Çin’in küresel askeri harcamalar içindeki payı 2008’de 5,8 iken 2017’de yüzde 13’e ulaştı.

Askeri harcamalarını yüzde 5,5 artıran Hindistan Çin’in ardından en fazla harcama yapan bölge ülkesi oldu. Güney Kore’nin de askeri harcamaları yüzde 1,7 oranında arttı.

Raporda Çin ile komşuları arasındaki gerilimlerin bölgedeki askeri harcamaları arttıran faktör olduğuna işaret edildi.

Rusya’da düşüş, Doğu ve Batı Avrupa’da artış

Avrupa kıtasında ise Rusya’nın askeri harcamaları 2016 yılına göre yüzde 20 azaldı. Ülke 1998 yılından bu yana ilk kez savunma harcamalarında kesintiye gitti.

Öte yandan, Rusya’dan tehdit algısının arttığı Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde harcamalar sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 1,7 oranında arttı.

NATO üyesi 29 ülkenin askeri harcamaları 201’de 900 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’de askeri harcamaların hasıla içindeki payı 10 yılda sabit kaldı

Savunma harcamalarını 2017’de yüzde 1 oranında artıran Türkiye, 18,2 milyar dolar harcamayla NATO ülkeleri arasında 15. sırada yer aldı.

Türkiye’nin savunma harcamalarının gayrı safi yurtiçi hasıla içindeki payında 10 yılda değişiklik olmadı. Savunma harcamaları 10 yılda yüzde 46 artış gösterirken 2008’de yüzde 2,2 olan GSYH içindeki payı 2017’de de aynı oranda kaldı.

ABD hala en çok harcama yapan ülke

ABD, 610 milyar dolarlık yıllık askeri harcamasıyla 2017 yılında da dünyanın en fazla harcama yapan ülkesi oldu. Ülke, sıralamada kendisinden sonra gelen 7 ülkenin toplamı kadar askeri harcama yaptı.

Orta Doğu’da artış eğilimi
Orta Doğu ülkelerinde toplam askeri harcamalar, 2017 yılında yüzde 6,2 arttı. Yüzde 9,2’lik artışla 69,4 milyon dolar askeri harcama yapan Suudi Arabistan bölgenin en fazla harcama yapan ülkesi olmanın yanı sıra dünyanın en fazla harcama yapan 3’ncü ülkesi oldu.

Bölgede harcamalarını yüzde 19 oranında artıran İran ve yüzde 22 oranında artıran Irak, en belirgin yükselişin görüldüğü ülkeler listesinde yerini aldı. AA