Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kürtlerin pozisyonu, Bağdat’taki anlaşmazlıkların çözümüne bağlı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) iki iktidar partisi, Kürdistan Demokratik Partisi (25 sandalye) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (18 sandalye) liderleri, dün ortak toplantı düzenledi. Kürt taraflardan Şii bloğa katılacak partiye dair nihai karar yayınlanmazken, toplantı, Şii eksenlerin “reform, yeniden imar” ve “inşa” yaklaşımı çerçevesinde gelişti.

Toplantıda, “Kürt halkının birliği, Bağdat ve IKBY’de halkın çıkarlarını koruma ilkesine dayalı ortak eylem”, “Kürt parti ve güçlere, Kürt cephesi içerisinde safları birleştirmek üzere ortak toplantı düzenleme ve Irak’taki siyasi sürece tek bir ekip olarak katılma çağrısı”, “Bağdat ve diğer bölgeler arasında askıda kalan Kerkük meselesi” çerçevesinde bir bildiri yayınlandı.

Kaynakların Şarku’l Avsat’a aktardığına göre, bildiride, taraflar arasındaki önceki toplantılarda kurulması amaçlanan komitenin görevlerine başlayacağı belirtildi.

Hasro Goran: Ortak bildiri içeriğine ekleme yapılamaz

Öte yandan Şarku’l Avsat, bildiri içeriğindeki belirsizlik hususunda KDP Grup Başkanı Hasro Goran’la bir röportaj gerçekleştirdi. Yetkiliye “iki iktidar partisinin, iki Şii bloktan birine katılmaya karar verip vermediğine” dair bir soru yöneltildi. Goran ise, bu soruya “Ortak bildiri içeriğine yeni bir şey eklenemez. Durum, daha fazla araştırma ve incelemeye ihtiyaç duyuyor” şeklinde yanıt verdi.

Hasro Goran ayrıca, “Kürt liderliği, henüz iki Şii bloktan, Kürt halkının meşru ve Anayasal taleplerine ilişkin herhangi bir resmi yazı almadı. Ancak Kürtlerin taleplerine cevap vererek, en büyüğü kurmak için Kürtlerin yanına katılacaklar” dedi.

Diğer taraftan parlamentoda en büyük bloğu kurmak üzere Mukteda es-Sadr’ın desteklediği Sairun Koalisyonu ve Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu arasında uzlaşı sağlanması olasılığı mümkün görünüyor. Bu çerçevede Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkililerinden Hareem Kemal Ağa, uzlaşı sağlanabileceğini söyleyerek, Şii cephesinin birleşik veya bölünmüş olmasına bakılmaksızın Kürt eksenin gelecek hükümete katılacağını söyledi. Kemal Ağa, Irak’ın çıkarları açısından Kürtlerin, devletin iş yönetiminde var olduklarına da dikkat çekti.

Kemal Ağa: Irak’taki başarılı hiçbir hükümet, Kürt güçlerinden izole edilemez

Şarku’l Avsat’a konuşan Kemal Ağa, “Kürt güçlerin Irak’taki siyasi sürece katkısı zorunludur. Bu durum Kürt tarafının kazandığı koltukların büyüklüğü veya hükümeti kuracak Irak güçleri ile ilgili değildir. Kürt halkı, ülkedeki siyasi sürecin ana ortağıdır ve Irak Anayasasında yerleşik ulusal ve idari haklara sahiptir. Irak’taki hiçbir başarılı hükümet, Kürt güçlerinden izole edilemez. Aksi takdirde büyük bir siyasi boşluk oluşur” dedi.

Kürtlerin rol ve talepleri hususunda, ülkedeki en büyük Şii ve Sünni bloğun oluşturulması halinde Hareem Kemal Ağa, Irak’ın bugününün ve geleceğinin istikrarının, Kürt halkının haklarının somut olarak tanınmasına bağlı olduğuna inanıyor. Kürt partilerin de aradığının bu olduğunu söyleyen Kemal Ağa, böylece önümüzdeki 4 yıl boyunca ülkenin, istenilen istikrarı yaşayacağını belirtti.

Kemal Ağa, Sairun’un bir sonraki hükümet başkanı olarak Haydar el-İbadi’nin aday gösterilmemesini talep etmesinin ardından Şii cephesinin eğilimlerinin kademeli olarak değişmeye başladığına işaret etti. Yetkili, Kürt tarafının hali hazırda Irak’taki kazanımlarını korumak için Şii cephesinin koalisyona tam olarak katılmasını beklediğini vurguladı.

Hareem Kemal Ağa, Kürt güçlerin, özellikle de iki iktidar partisinin, muhalefetle aralarında bir hendeğin varlığına razı olmayacağını çünkü muhalefetin, bir halkın özlemlerini ve isteklerini temsil ettiğini söylerken, böyle bir hendeğin, insanları tüm haklarından mahrum etmek anlamına geleceğini ifade etti.