Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kuveyt Emiri: Halkımız hedef alınıyor ve bölgemiz oldukça tehlikeli bir dönemden geçiyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yaptığı açıklamada, Ortadoğu’nun olağanüstü bir aşamaya girdiğine dikkat çekerek, Körfez ülkeleri saflarının birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Şeyh Sabah dün Kuveyt Ulusal Meclisi’nin 13. Olağan Oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, “Bölge halklarının hedef alındıklarını fark etmelerinin zamanı geldi. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin yaralarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bizi çevreleyen tehlikelerin büyüklüğünün ve ağırlığının farkındayız. Muzdarip bölgemizin maruz kaldığı sıkıntılara ve bunların tehlikeli sonuçlarına büyük bir üzüntüyle tanık oluyoruz. Belki de bugünümüz ve geleceğimiz için oldukça tehlikeli olan olağanüstü bir merhaleden geçiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya araçlarının iftiralarla dolu söylentilerle dolu olduğu ve artık birer şantaj ve yıkım araçları haline geldiği hususunda uyarılarda bulunan Sabah el-Ahmed, sosyal medya kullanımının disipline edilmesi için hızlı bir şekilde bir yasa çıkarılması ve demokrasi rejiminin değerlerine yönelik herhangi bir tecavüzün önünün alınması çağrısında bulundu.

Şeyh Sabah sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada hala olumsuz uygulamalar, tutumlar, öneriler ve milletin çıkarlarına hizmet etmeyen boş projeler var. Söz konusu projeler sanıldığının aksine Kuveyt halkının çıkarlarına değil, şahsi çıkarlara ve halkın aleyhine olan özel gündemlere hizmet ediyor. Bu olumsuz uygulamalar bazen nefret dolu mezhepçilik telleri üzerine mızrabını vururken, bazen de sıradan insanların gözlerini alan ışıltılı projeler sunuyor. Gerçek şu ki, bunlar, devletin ve toplumun varlığına ve geleceğine ciddi zararlar veriyor. Boynumda taşıdığım sorumluluğun ve emanetin bir gereği olarak bütün ciddiyetimle söylüyorum ki, ülkemizin istikrarını tehdit eden bir lanet tarafından gölgede bırakılan demokrasi nimetinin zayıflatılmasına izin vermeyeceğim.”

Kuveyt Emiri, milletvekillerine hitap ederek, “Bu hummalı gensoru önerme yarışı da neyin nesi? Neden diğer bakanlıkların yetkileri kapsamında olan konular hakkında -Anayasa, Ulusal Meclis tüzüğü ve Anayasa Mahkemesinin açık kararlarına aykırı olarak- başbakan için gensoru önerisi sunuluyor?” ifadelerini kullandı.

Düşünce ve ifade özgürlüğün Kuveyt toplumunun bir özelliği olduğunu ve bunu sürdürmekte ısrarlı olduklarını belirten Kuveyt emiri, “Kuveyt’te asla siyasi bir mahkum olmayacak ve hiçbir zaman tüm savunma hakkının güvence altına alındığı adil yargılanma olmaksızın bir mahkumiyet kararı verilmeyecek” diyerek sözlerini sürdürdü. Kuveyt emiri, konuşmasının devamında, petrol fiyatlarındaki geçici iyileşmenin ekonomik reform sürecine engel olmayacağı yönündeki umudunu da dile getirdi.

Öte yandan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek es-Sabah, Kuveyt’in Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne (KİK) olan desteğini vurgulayarak; bir Güvenlik Konseyi üyesi olarak Arap, İslam ve dünya barışı meseleleri hususunda aktif rol oynamaya istekli olduğunu ifade etti.
Şeyh Cabir el-Mübarek, meclis açılışı sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hükümetin çalışmalarını yönlendiren temel yaklaşım; kamu malını korumanın gerekliliği, onu korumak için gerekli tüm araçların kullanılması, yolsuzlukla mücadelenin etkinleştirilerek tüm şekilleriyle ortadan kaldırılması ve güvenliği, şeffaflığı ve dürüstlüğü benimseme gerekliliğidir.”

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, Kuveyt emirinin özellikle bölgesel koşullara ilişkin siyasetine dört elle sarılmak gerektiğini vurgulayarak, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için otoriteler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kuveyt Ulusal Meclisi’nin hali hazırdaki oturumu, milletvekili Riyad el-Adsani tarafından Ulusal Meclis İşleri Bakanı Adil el-Harafi’ye sunulan gensoru önergesi tartışmasıyla başladı.

Harafi’yi “”idari yolsuzluk, siyasi sapma, tarafları hoşnut etmek ve gevşek davranmak” gibi hususlarla itham eden Adsani, ayrıca Harafi’yi bakanlık pozisyonunda kalabilmek için siyasi vazifelendirmeler yapmakla suçladı.

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, ilgili tartışmaların ardından, bakan el-Harafi’ye yönelik gensoru tartışmasının herhangi bir güven oyu önerisi veya talebi söz konusu olmaksızın nihayetlendiğini ve gensoru önerisinde bulunan iki milletvekilinin bu önerilerinden vazgeçmeleri ile birlikte başbakana yönelik gensoru tekliflerinin de düştüğünü söyledi. Ayrıca milletvekilleri Muhammed el-Mutayr ve Şuayb el-Muvaziri tarafından Başbakan Şeyh Cabir el-Mübarek es-Sabah’a yöneltilen gensoru önergesini dikkate almanın yeri ve zamanı olmadığını belirtti.