Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Kuveytli bakan hakkında verilen gensoru önergesi meclis gündemine alındı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hind Subayh Berrak es-Subayh hakkında meclise sunulan gensoru önergesinin 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek oturumda gündeme alınacağını duyurdu.

Meclis binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan el-Ganim açıklamasında, “Milletvekilleri Hamidi el-Sebii, Halid el-Uteybi ve Mubarek el-Hacref, Bakan es-Subayh hakkında meclise soruşturma açılması taleplerini bana sundular. Konuyla ilgili bütün usuller ve tedbirler Başbakan Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Bakan es-Subayh’a haber verilerek yerine getirildi” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Hamidi el-Sebii, Halid el-Uteybi ve Mubarek el-Hacref, geçen perşembe günü Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı hakkında meclise gensoru önergesi sunmuşlardı.

Bahsi geçen gensoru önergesi, ‘Engelli İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki mali ve idari istismarlar, Kuveytli kadınlara yönelik sosyal yardımların kesilmesi, gurbetçilere yönelik düzenlemelerde yapılan hatalar ile demografik yapının bozulması, Kuveyt’in yeterliliklerine zarar verme, iş ve işçi bulma kurumunda mali ve idari bozulmalar ve son olarak sendikalara, kooperatiflere ve derneklere zarar verme’ ile ilgili sunuldu.

Kuveyt Anayasası’nın 100. maddesinde ‘Millet Meclisi’nin her üyesi, yetkileri dâhilindeki konularda bilgi almak üzere Başbakan ve bakanlara yönelik soru önergesi verebilir’ ibaresi yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hind Subayh Berrak es-Subayh daha önce yaptığı açıklamada anayasaya göre soru önergesi vermenin her milletvekilinin hakkı olduğunun altını çizerek, “Sayıştay, mali ve çalışma gözlemciler tarafından yapılacak olan açıklamalardan çekinmiyoruz. Gözlemci milletvekillerinden nasıl korkabiliriz?” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, bakanlık çalışmalarının tam olarak yasalar, özellikle de kalkınma planı yasalarına göre gerçekleştirildiğini vurguladı.