Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Libya … Güç mücadelesi ve petrolün alternatifleri | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Geniş arazisi ve çölleri ile Libya henüz tam olarak keşfedilebilmiş değil.

Ülke yeraltında hala büyük zenginlikler barındırıyor.

Özellikle ülkenin güneyinde altın, uranyum ve sayısız diğer mineraller var.

Libya büyük bir petrol varlığına sahip, ancak sabah akşam yağmalanıyor!

Özellikle de her şeyi yerle bir eden bu kaosun ortasında…

Bu verileri Libya ve Arapları önemseyenlere yöneltiyorum; Libya’daki bu sefalet hali derhal durmalı.

Bu ülke kupkuru bir sahraya dönüşmeden çare bulunmalı.

Libya halkı çok geç olmadan ortak bir kelime üzerinde anlaşmalı.

Ülkenin zenginlikleri bir an önce altyapının inşasında kullanılmalı.

Bu, ülkenin yeniden kalkınmasını ve dirilişini sağlayacaktır. Petrol zenginlikleri, Akdeniz’deki uzun ve güzel sahil şeridinin düzenlenmesinde kullanılabilir. Zira bu şerit şu ana kadar ihmal edilmiş minimum gereklilikten yoksun bırakılmıştır. Eğer bu sahilde, dev turizm projeleri hayata geçirilse, petrole dahi ihtiyaç kalmayacaktır.

Libyalılar, petrolün kaçınılmaz olarak bir gün yok olacağını bilmeli. Gelirlerini, şu an mümkün olan en kısa sürede, harap ve yıkılmış bu ülkeyi inşa etmede kullanmalı.

Savaş ve güç mücadelesini durdurmalı, zenginliklerinin, gelecek nesillerin geleceğini güvence altına almak için kullanılmasının gerekliliğini anlamalıdır Libyalılar…

Petrol kaynaklı büyük projeler hızlandırılmalı, alternatif enerji kaynağı olan güneşe yatırımlar yapılmalı, turizm ve deniz balıkçılığı geliştirilmelidir. Her ne kadar Libya’nın petrol rezervleri, petrol üretiminin artması ve Avrupa pazarlarına olan yakınlığı ile Afrika’nın en büyüğüdür. Fakat şimdi buna gerekli yatırımlar yapılmadığı sürece, bir sıçraması yapılamaz. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için alternatifler bulunmalıdır.

Mevcut iktisadi durum sadece tembellik yaratmıştır ve artık iflas noktasına gelmiştir. Sürekli tüketen değil üreten bir ekonomik yapı oluşturulmalıdır.

Libya ve petrol denkleminin dengelenmesi ve istikrarı zordur, çünkü kendisini Libya petrolünün sahibi olarak gören petrol mafyası sürekli müdahale etmektedir.

Libyalılar sadece hafriyatçıdır!

Uluslararası madencilik ve üretim sözleşmelerine göre bunlar sadece üretimde bir ortak değildir. Libya’daki petrol şirketleri, ülkenin kaderini kontrol eden gölge hükümet ve derin devlet mesabesindedir. Petrolün keşfedildiği 1961’den bu yana bir petrol laneti olarak Libya’yı takip etmekteler.

Üç tarihsel bölge (Trablus merkezli batı’daki Tripolitanya, Bingazi merkezli doğudaki Sirenayka ve Sebha merkezli güneydeki Fizan) arasındaki federal federasyon devletinin sona ermesi, kraliyet kararnamesi ile oldu ve bu durum “Occidental” dahil olmak üzere petrol şirketlerinin tavsiyesi üzerine oldu.

Her ne kadar Federal Federasyon Devleti 1951’deki ülke anayasasında kurucu babaları da içeriyor olsa da, merkezi hükümetin kontrolünün artmasına neden olmaktadır. Bu durum -petrol bile bulunsa- diğer bölgelerin ihmal edilmesine neden olmaktadır. Merkezi hükümetin haksız politikalarına karşı bir öfke ve protesto dalgası oluşmaktadır.

Petrolün laneti, federasyonla beraber durmadı, Bilakis Libya’daki monarşinin sona ermesine neden oldu. ABD Büyükelçisi David Newsom’un “İsrail’in ulusal petrol şirketi” olarak tanımladığı bir petrol arama şirketi olan “Occidental”’ın bunda payı vardır. Şirketin sahibi Rus Yahudisi Armand Hammer’dir. Hammer’ın anılarında belirtildiği kadarıyla, bu şirketin varlığı rakipleri tarafından hoş karşılanmadı. Dolayısıyla şirketin kimliğine sürekli atıflar yapıldı. Petrol arama hususunda gerçek bir rekabet ortamı olmadığından birçok imtiyazlar elde etmeyi başardı.

Petrolün laneti durmadı ve Libya petrol uzmanı ve ekonomist Şükrü Ganim’in öldürülmesine kadar uzandı. Fransız gazetesi Le Monde’nin yazdığı gibi o “hala konuşan ölü”dür. Şükrü Ganim bir petrol kurbanıdır. Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra kaderi Viyana’dan geçen Tuna nehrinde boğulmak oldu. Bazı gizli kapaklı petrol dosyalarının ve kalıntılarının kapatılması için Onun öldürülmesinin gerekli! Olduğu söylendi. Kaddafi zamanında son Libya petrol bakanıydı.

Devleti ve rejimi düşüren askeri müdahalenin arkasında da bu petrolün laneti var. 2011’den beri Libya’da devam eden kaosun nedeni bu müdahaledir. Müdahale sivillerin korunması bahanesiyle yapıldı ve Güvenlik Konseyi ve BM kararları sebep olarak gösterildi. Ancak bu kararların dünyanın birçok ülkesinde uygulanmadığını görüyoruz.

Hiç kimse sürdürülebilir kalkınmayla Libya ekonomisinde niteliksel bir sıçrama olmasını arzu etmiyor. Sürdürülebilir kalkınma; “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine zarar vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” şeklinde tanımlanır. Geçmişte yapılmış bazı yabancı yatırımlar gibi küçük estetik ameliyatları da buna ilave edebiliriz. Hala Libya hazinesi bu yatırımlardan istifade edemiyor. Harcanan paralar da heder olmaktadır. Kaçınılmaz olarak azalan petrolün tükenmesi durumunda güvenli alternatif kaynak da olamazlar.

Bu yıkılmış ülke için bir kurtarıcı var mı?