Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, Libya’nın yeniden imarı için Ürdün’de | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Bugün Ürdün’e ziyaretimne başlayan Libya Parlamentosu Başkanı Akile Salih, Ürdün’ün başkenti Amman’a ulaştı. Ziyaret kapsamında Salih, Kral II. Abdullah’la görüştü. Görüşmede Libya’daki siyasi durumlar ve terörle mücadele çabaları ele alındı.

Öte yandan, Ürdün Kralı, ülkesinin Libya’nın birliğine, yeniden güven ve istikrarı sağlayacak siyasi çözüme ulaşmaya, kurumların kurulmasına katkı sağlamaya destek olacağını vurguladı.

Libya Parlamentosu Başkanı, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında, Libya’daki zorlukların aşılmasında Ürdün’ün desteği ile ilgili beklentisini dile getirdi.

Libya Parlamentosu Başkanı Salih, Ürdünlü mevkidaşı Atıf Taravne ile de resmi bir görüşme yaptı. Salih, ülkesine sunulan desteğe işaret ederek, Libya’nın yeniden imarı konusunda Ürdün’ün katkısıyla ilgili beklentisini ifade etti. Başkan, Ürdün’ün deneyimlerinden istifade etmek için özellikle parlamentolar olmak üzere iki ülke arasındaki diyalogun önemi üzerinde durdu.

Salih, ülkesinin güçlükleri ve zorlukları aşması için Libya’nın meşruiyetine desteğin zaruretine işaret etti. Libya’nın karşılaştığı sorunları, engelleri ve ülkeyi kontrol etmeye çalışan terör örgütlerini ve silahlı milisleri ortadan kaldırmak için gösterdikleri çabaları anlattı.

Bu arada, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı, Parlamentonun, Libya krizini dikkatle izlediğini, Libya’nın tekrardan güvenli ve istikrarlı bir Libya’ya dönüşünü ve böylece yeniden Arap muhitinde yerini almasını beklediğini vurguladı. Başkan, görüşmeler esnasında Amman’ın bu asil Arap ülkesine barış ve güvenliğin gelmesi için Libya bölgesindeki gelişmeleri takip ettiğini söyledi ve Libyalıların elle tutulur bir siyasi çözüme kavuşmalarını, kurumlarının yeniden çalışmaya başlamasını beklediklerine işaret etti.

Taravne, Libya’nın güvenliği ve bütün tarafların uzlaşısıyla oluşan siyasi bir çözüm için çalışma, Libya topraklarının birliğini garanti etme, Libya’nın yararına bir cevher olduğunu, Libya halkının süratle beklediği hedefine ulaşmasını temin etmek için, herkese düşen görevin bunu desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.
Taravne, Ürdün Temsilciler Meclisi’nin Libya’nın çabalarına, Libya sorunlarının çözümüne hizmet için gereken rollerin yerine getirilmesine desteğini yineleyerek, ülkesinin Libya’daki krizin siyasi çözümüne, iç barış ve güvenliğin geri gelme fırsatlarından yararlanmasına verdiği önemi vurguladı.

Taravne, Ürdün’ün Libya’nın imarı için her türlü desteği vermeğe, çeşitli alanlarda ve sektörlerde Libyalılara uzmanlık kazandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Ürdün Parlamentosu Başkanı, bugün Arap gerçekliğinin Arapların birbirleriyle uyuşmazlıklar içinde olduğu gerçeği olup, bunun da komşu devletlerde istikrarsızlığa yol açtığına, alt yapıların ve ekonomik kaynakların boşa gitmesine sebep olduğunu belirtti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, Libya Parlamentosu Başkanını kabul etti. Kabulde el-Mulki, Libya halkının büyük bir sarsıntıya maruz kaldığını belirtip, ülkesinin Libya halkına her türlü desteği vereceğini vurgulayarak, bu krizden çıkış yolunun diyalog dili ve ortak akıl ile mümkün olacağının altını çizdi.