Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Liderler, Paris Barış Forumu’nda “uyarı çanını” çaldı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde dün öğleden sonra düzenlenen Paris Barış Forumu açılışında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar hususunda uyarılarda bulundu.

Guterres, Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden ve İkinci Dünya Savaşı’na kapı aralayan geçen yüzyılın otuzlu yılları ile içinde yaşadığımız dönem arasındaki benzerlikler hakkında açıklamalarda bulunurken Merkel, İkinci Dünya Savaşı’nın rahminden doğan ve Avrupa Birliği (AB) olarak somutlaşan “Avrupa projesi”nin varlığının tehdit edildiğine dair uyarılarda bulundu. Macron ise sorduğu şu soru ile tehlike çanlarını çaldı:

“Dün dünya liderlerinin Zafer Takı Anıtı altındaki görüntüleri, uluslar arasında kalıcı bir barışın sembolü mü, yoksa yeni bir kaos kendilerini yutmadan önce liderler arasındaki birliğin son resmi mi?”

Her yıl düzenlenmesi kararlaştırılan barış forumunun amaçlarından biri de trajik senaryolardan kaçınmaya yönelik çalışmalarda bulunmak olarak görülüyor. Fransız kaynakların aktardığına göre bir sonraki barış formu gelecek yıl 14 Temmuz’da, Fransız Ulusal Günü’nde gerçekleştirilecek.

5 eksende ilerleyecek olan forum çalışmaları üç gün sürecek. Fakat dün itibariyle sayıları 60’ı geçen devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası örgütlerin üst düzey yetkililerinin katılımı bir gün ile sınırlı kalacak. Nitekim bazıları açılış oturumunun ardından ayrılacaklar.

Paris’in batısındaki ABD askeri mezarlığında düzenlenen programa başkanlık eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hazır bulunduğu açılış oturumuna katılamadı.

Açılış konuşmaları arasında en kapsamlısı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuşmasıydı. BM Genel Sekreteri, sadece geçen yüzyılın 1930’lu yılları ile içinde yaşadığımız dönem arasındaki benzerlikler ile değil, bugün karşı karşıya kalınan yeni zorlukları da dile getirerek karanlık bir tablo çizdi. Guterres, dile getirdiği zorluklar arasından çevre sorunları, göç ve teknoloji üzerine odaklandı. Ancak Guterres’in genel anlamda vurguladığı, Uluslar arası alanda “çok taraflılığının” terk edilmesine dair korkuydu.

Paris Barış Forumu’nda konuşan Guterres, çok taraflılık temelinde işbirliğinin geliştirilmesiyle çeşitli meydan okumalarla mücadelede sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti. Guterres, günümüz dünyasında terörizm ve diğer tehditlere karşı çok taraflılığın sadece bir ümit değil, aynı zamanda yeri doldurulamaz bir ilke olduğunu da belirterek çok taraflılıktan vazgeçilmesi halinde dünya halklarının himaye ihtiyacının karşılanamayacağını vurguladı.

BM’yi bahsi geçen çoğulculuğu somutlaştıran uluslararası örgüt olarak savunan Guterres, mevcut kriz ile geçen yüzyılın başında insanlığı felakete sürükleyen kriz arasındaki benzerliklerin “2008 yılında dünya vuran mali krizde, aşırılık yanlısı fikirlerde, yolsuzluk ve terörizm tarafından tehdit edilen demokrasilerde yaşanan gerilemede, hukukun üstünlüğünün zayıflamasında ve dini ideolojilerin kurulmasında” göründüğünü söyledi. Bütün bunların “çözümlere odaklanma ruhunun” kaybedildiğinden kaynakladığını belirten Guterres buna örnek olarak Suriye’de yedi yıldır devam eden savaşı, Afrika’daki çatışmaları, ticari savaşları ve ekonomik yaptırımları gösterdi.

Bugünün dünyasının “çok kutupluluğa” doğru ilerlediğini düşündüğünü ifade eden Guterres, bu resimden istenen çözümün elde edilemeyeceğini, bilakis uluslararası organizasyonların varlığında temsil edilen çok taraflılığa geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu organizasyonlarda reforma gidilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, forumdaki liderlere uluslararası örgütlenmenin düzeltilmesi için destek olmaları çağrısında bulundu.

Guterres’in BM Genel Sekreteri olarak taşıdığı sorumluluklarının perspektifinden gördükleri, Başbakan Merkel tarafından AB’nin köşe taşı olarak kabul ediliyor. Irkçı ve aşırılıkçı çağrılarla söz konusu yapının tehdit edildiğini dile getiren Merkel, savaşların ardından bir Avrupa barış projesi olarak değerlendirilen AB’nin artan tehlikeler nedeniyle Avrupa’da barışı koruyamayabileceğini söyledi. Merkel, konuşmasının devamında “Bugün memnun olduğumuz ve bize açık olarak görünen barış, öyle olmayabilir. Onun devamlılığı için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullanarak taahhütlerinden ve karşılıklı ilişkilerinden uzak hareket ettikleri gerekçesiyle Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un gündeminde de ağırlıklı ollarak ırkçılık, aşırılıkçılık, ulusal hoşgörüsüzlük ve Yahudi düşmanlığı gibi benzer sıkıntılar vardı.

Salı gününe kadar devam edecek olan forumun organizatörleri, somut girişimlerin teşvik edilmesini ve başlatılan 10 projenin sürdürülmesini talep ediyor.