Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Lübnan, Suriye-Ürdün sınır kapısının açılmasından memnun | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Beyrut: Nizar Rıza/Şarku’l Avsat

Lübnan, ulaşım sektörünün yanı sıra tarım ve sanayi sektörlerini canlandırması umuduyla 3 yıldır kapalı olan Ürdün-Suriye sınırının açılmasından memnun.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ürdün-Suriye Nasib Sınır Kapısı’nın açılışına dair memnuniyetini dile getirirken, “Durum, Lübnan için faydalı olacak, Arap topraklarını birbirine bağlayacak, kişi ve malların Lübnan’dan Arap ülkelerine karşılıklı geçişlerine olanak tanıyacak” dedi.

Cumhurbaşkanı, sınır kapısının yeniden açılmasının Lübnan’daki farklı sektörleri canlandıracağını ve Lübnan’dan Arap ülkelerine mal ihraç etme maliyetini azaltacağını vurguladı. Mişel Avn ayrıca, herkese ülke ekonomisini desteklemek ve halkın çıkarını sağlamak için mevcut fırsatlardan faydalanma, ekonomiyi teşvik ve mevcut krizin üstesinden gelmek için milli mutabakat vizyonu benimseme çağrısı yaptı.

Lübnan Tarım ve Çiftçi Derneği Başkanı İbrahim Terşişi’nin aktardığına göre Kamu Güvenliği Genel Müdürü Tuğgeneral Abbas İbrahim, Suriye- Ürdün sınırındaki Nasib ve Cabir sınır kapıları aracılığıyla Lübnan’dan Arap ülkelerine ihracat sürecini başlatma olasılığına değindi. Terşişi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tuğgeneral İbrahim, Suriye tarafıyla temaslarından sonra yolun Lübnan ürünlerine açık olduğunu ve durumun, 2015 krizi öncesindeki normal seyre döndüğünü belirtti” dedi.

Suriye’deki mevcut koşullar, her zaman çiftçilerden ve kamyon sahiplerinden Lübnan hükümetine baskı yapılmasına neden olmaktaydı.

Aynı şekilde Tarım Bakanı Gazi Zaiter, ‘Suriye tarafından herhangi bir zorluk çıkarılmadan’ Lübnan kamyonlarının geçişlerine izin verileceğini söyledi. Şarku’l Avsat’a konuşan Zaiter, “Suriye ve Ürdün arasında geçiş tekrar açıldığında, Lübnan’a ait kamyonlar otomatik olarak geçiş yapmaya devam edecek” dedi.

Sınır kapısının faaliyete açılmasının tarım sektörünü önemli ölçüde canlandıracağını söyleyen Gazi Zaiter, “Körfez ülkelerine Suriye krizinden önceki Lübnan tarım ihracatının yüzde 60’ına denk olan 200 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşırsak, durum ideal olacak ve çiftçileri tazmin edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, Suriye ve Ürdün sınır kapısı aracılığıyla Lübnan tarım ürünlerinin Arap ülkelerine yönelik ihracat hareketinin yeniden başlamasının “4 yıldan bu yana yarıdan daha fazlasına gerileyen Lübnan tarım sektörünü teşvik edeceğini” söyledi.

Nasib sınır kapısının kapanışından önce, Lübnan tarım ürünlerinin yüzde 85’i bu sınır kapısı aracılığıyla Arap ülkelerine ihraç ediliyordu. Kapandığı dönemde ihracat, yarıdan daha fazla gerilerken, Lübnan tarım üretimi, durgunluk nedeniyle gerileme yaşadı. Bu da üretimin yarıya düşmesine neden oldu. Deniz aracılığıyla ihracat ise, daha fazla ücret ödemesi gereken Lübnan’a baskı uyguladı. Zira deniz yoluyla tarım ihracatını desteklemek için 40 milyar liradan (27 milyon dolar) fazla harcama yapıldı. Bu çerçevede Zaiter, ortaya koyulan alternatif planın da tam olarak amacına ulaşmadığını ve ihracat dolayısıyla üretimin de azaldığını vurguladı.

Başta gıda endüstrisi olmak üzere sanayi sektörü ise durumun ikinci faydalanıcısı olarak nitelendiriliyor. Zira jeneratörler, elektrik transformatörleri, inşaat makineleri ve hava yolu ile ihracatı zor olan büyük sanayi makineleri gibi ağır sanayi sektörünün yanı sıra Lübnan markaları, dış pazardaki güvenini henüz kaybetmiş değil.

Kaynakların Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamaya göre, Ürdün üzerinden transit trafiğin yeniden başlaması, Lübnan sanayisinin pazar ihtiyaçlarını karşılamak için üretim kapasitesini de arttırıyor.

Öte yandan Nasib sınır kapısının yeniden açılmasından faydalanan üçüncü sektör ise tarım ve endüstriden daha az derecede olsa da turizm sektörü. Zira savaş yıllarında ve sonrasında, turistlerin Lübnan’a kara yollarıyla geçiş yapması için güven verici bir faktör bulunmuyordu.

Lübnan, Ürdünlü turistler başta olmak üzere kara yoluyla seyahat eden Arap turistlerin uğrak mekanı.

Sınır kapısının 2015 yılında kapanmasıyle Türkiye ile Körfez bölgesi ve Lübnan ile Körfez bölgesi arasında yıllık milyarlarca dolarlık işlemlerle mal taşıyan yüzlerce kamyon için önemli bir yol da kesilmiş oldu.

Lübnan’ın sadece Suriye ve İsrail ile kara sınırı bulunuyor. Ülkenin Arap dünyasına açılan tek kara yolu ise Suriye ve Ürdün üzerinden gerçekleşiyor. Bu sebeple Suriye-Ürdün geçişinin normale dönmesi Lübnan kara ticareti ve ülke ekonomisi açısında hayati önem taşıyor.