Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Lübnan, yaklaşan seçimlerde gurbetçilere yöneldi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Koalisyon ve listelerin tamamlanma sürecinin hemen ardından siyasi partiler seçim kampanyalarına başladılar. Kampanyalar yeni seçim yasasıyla beraber gurbetçi Lübnanları da kapsıyor.

Büyük partiler ülke dışında da kampanya düzenliyor ve seçmenleri 6 Mayıs’ta anavatana gelmeye teşvik ediyor.

Bu durum, maddi kaynak eksikliği göz önüne alındığında tüm seçim listeleri için geçerli değil. Ancak iktidar partileri, yurt dışındaki Lübnanlıları ülkelerine gelmeye ikna edecek yeterli politik ve mali etkiye sahip.

Müstakbel Hareketi’nden Şarku’l Avsat’a açıklama yapan bir yetkili, söz konusu meselenin yaklaşık 1 aydır mevcut olduğunu, yurt dışında yaşayan Lübnanlıların taleplerine karşılık verileceğini, kampanyanın özellikle de biletlerini güvence altına alma karşılığında ülkeye gelmek üzere hazırlıklara başlayan Körfez ülkelerinde geçerli olduğunu söyledi.

Yetkili, konunun 3 haftadır askıya alındığını ancak tatil yapmak ve oy kullanmak için Lübnan’a gelecek olanları teşvik ettiklerini belirtti.

Müstakbel Hareketi’ne bağlı seçim kurullarının çabalarının, şu anda Lübnan’daki seçmenlerle iletişim kurma görevini yürüttüğünü söyleyen yetkili ayrıca, bu durumun da istenen sonuçlara ulaşmak üzere umut verici olduğunu ifade etti.

Öte yandan ülke dışındaki seçmenlerin çıkarları, oylarını kazanmayı amaçlayan partilerin çıkarlarıyla kesişmekte. Şarku’l Avsat’a konuşan yerel kaynaklara göre, binlerce gurbetçi isimlerini kaydettirmekte çekimser. Zira yüksek yolculuk masraflarının altına girmeden, bir partinin masrafları karşılamasıyla Lübnan’a gelme beklentisi içerisindeler.

Kaynaklar ayrıca, “Binlerce gurbetçi, bazı partilerle doğrudan temasa geçti ve seçimlerden önce rezervasyon yaptırarak, kendilerine biletleri teslim edildi. Ancak bu durum, belirli kimseleri içermekte. Çiftlerin oy kullanamayan çocukları, bu duruma dahil değil” dedi.

Aynı şekilde Müstakbel Hareketi’nden üst düzey bir yetkili, “Seçmenlerin yurt dışından gelmeleri, var olmayan bir durum değil. Fakat finansal imkanların yokluğundan veya sınırlı imkanlardan dolayı geçmişte olduğu gibi büyük sayılarda kitleyi çekmek zor” açıklamasında bulundu. Sayının mütevazı bir seviyede olmasına rağmen fayda sağlayacağını söyleyen yetkili, bir seçmenin bazı seçim dairelerinde fark oluşturabileceğini vurguladı.

Müstakbel için geçerli olan bu durum, Lübnan ve gurbetçi barındıran ülkelerdeki kitleden istifade etmek isteyen İlerici Sosyalist Parti (PSP) için de geçerli. Partinin basın direktörü Rami er-Ris, Lübnan’da oy kullanmak üzere kayıt yaptıran veya Lübnan’a gelmek istemeyen gurbetçilerle iletişim halinde olduklarını belirtti. Şarku’l Avsat’a konuşan el-Ris, “Diasporadaki tarafların büyük çoğunluğunda, seçimlere katılım konusunda büyük bir istek var. Tüm seçenekleri ve kaç kişinin seçimlere katılmak istediğini dikkate alıyoruz. Seyahat masraflarını karşılama konusu da hala değerlendirmede” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, “Demokratik haklarını kullanmaları için yurt dışındaki Lübnanlıları ülkeye getirmeye hevesliyiz. Şu an kayıt yaptırmayanları teşvik etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Rami er-Ris, seyahat maliyetlerinin de hala değerlendirmede olduğunu söyledi.

Lübnan Kuvvetleri Partisi (Ketaib) de konuya dair özel bir yaklaşım benimsemiş durumda. Bu çerçevede partinin Ketaib Medya ve İletişim Sorumlusu Charles Cabbur, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, “Partinin asıl çabası, yurt dışındaki Lübnanlıları ikamet yerlerine kayıt ettirmek ve oy kullanmaya ikna etmek. Genel Başkan Samir Caca’nın geçtiğimiz yaz, özellikle Avustralya’da odaklandığı nokta buydu” dedi. Cabbur, partinin, iç politik baskılardan etkilenmeyen gurbetçilere güvendiğini vurguladı.

Ketaib destekçisi gurbetçi seçmenleri sandık başına götürmeye çalıştıklarını belirten Cabbur da seçimlere katılmak isteyen binlerce kişinin uçak bileti de dahil masraflarını ödeme niyeti taşımadıklarını belirtti. Charles Cabbur ayrıca, “Tüm parti birimlerimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızla temas halinde ve onları ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik ediyorlar” dedi.

Bakanlar Kurulunda 16 Haziran 2017’de onaylanan ve meclise gönderilen yeni seçim yasası, seçime katılan her partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkarabileceği nispi temsil sistemini içeriyor.

Lübnan’da, Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şii kontenjanından seçiliyor.

Ülke çapındaki toplam 15 seçim bölgesinde ise Hristiyanların sandalye dağılımı, 34 Maruni, 14 Ortodoks Rum, 8 Katolik Rum, 6 Ermeni, 1 Anglikan, 1’i küçük azınlıklar şeklinde. Müslümanlara 27’si Sünni, 27’si Şii olmak üzere sandalye ayrılırken diğer inanç grupları için de 8 Dürzi, 2 Nusayri kontenjanı bulunuyor.

Adayların ittifakı anlamına gelen her “seçim listesi” tüm kontenjanlardan kendi adayını gösteriyor.

Ayrıca Yeni Seçim Yasasına göre yurt dışında yaşayan Lübnanlılar da oy kullanabilecek.