Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Lübnan’da hükümetin kurulmasına yönelik istişareler yeniden başladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Beyrut: Yusuf Diyab/ Şarku’l Avsat

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin istişareleri tekrar başlatarak krizi aşmaya çalışıyor.

Hariri, taraflara yeni hükümetin kurulmasını sağlayacak ve ülkeyi siyasi ve ekonomik kriz durumundan çıkaracak tavizler vermeleri çağrısında bulundu.

Hariri, Lübnan Kuvvetleri Partisi (Ketaib) lideri Samir Caca ve Demokratik Buluşma Bloğu’ndan Milletvekili Vail Ebu Faur ile bir araya gelerek, Hristiyan ve Dürzilerin çıkmaza giren taleplerini çözüme kavuşturmak için gerçekleştirdiği uzun bir toplantıyla yeni istişarelere başladı.

Şarku’l Avsat’ın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, geçici Başbakan Hariri, elindeki yeni verilerle hareket ediyor ve tarafları birtakım tavizler vermeleri yönünde sıkıştırıyor.

Hükümet krizi ekonomik krizi tetikliyor

Sendikalar, meslek odaları ve finans kuruluşları geçtiğimiz iki gün içinde, siyasi liderlerin sorumluluklarını dile getiren açıklamalarda bulundular ve hükümetteki boşluğun ekonomik durum üzerindeki olumsuz yansımaları hususunda uyardılar.

Hariri, Beyrut’taki Hükümet Sarayı’nda (Beytu’l Vasat), Ketaib lideri Caca, Lübnan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi ve Lübnan Kültür Bakanı Gattas Huri ile bir araya geldi. Toplantıda, yeni siyasi gelişmeler ve özellikle de yeni hükümeti kurmak için devam eden temaslar ele alındı.

Beytu’l Vasat’ta gerçekleştirilen toplantının sonuçları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Ketaib Basın ve İletişim Kurumu Direktörü Şarel Cubur, Hariri-Caca görüşmesinin Lübnan Kuvvetleri Partisi’nin neyi kabul, neyi reddedeceğini belirlediğini kaydetti. Hariri’nin partinin talepleri ile ilgili tün verilere sahip olduğunu belirten Cubur, Hariri’nin söz konusu talepleri Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşeceğini söyledi.

Şarku’l Avsat’a konuşan Şarel, ülkenin yeni istişareler sürecine girdiğini ve önerilen bir dizi fikrin mevcut olduğunu söyledi. Lübnan Kuvvetleri’nin son aşamada -krizden çıkmak için sarf edilen tüm samimi çabalara engel olan Dışişleri Bakanı Cibran Basil’in aksine- büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyleyen Şarel, bu fedakarlıkların partinin parlamentodaki ve halk nezdindeki temsilini iptal etme derecesine vardırılmadığını da belirtti.

Özgür Yurtsever Hareketin ve Cumhurbaşkanı Avn ekibinin Lübnan Kuvvetleri’ne, Enerji Bakanlığı dahil olmak üzere önemli hizmet bakanlıklarını ve yönetim bakanlıklarını vermemekte ısrar ettiklerini ve kendilerine sadece üç bakanlık verilmesi hususundaki sözlerine geri döndüklerini kaydeden Şarel, “Güçlü Cumhuriyet Bloğu “5 bakanlık” talebine geri döndü. Oysa onların doğal hakkı Hristiyan bakanların 3’te biri” dedi. Şarel, başbakan yardımcılığı makamı ile 3 bakanlığın Lübnan Kuvvetleri’ne verilmesi ihtimali hususunda, “Bu teklif gayri resmidir. Basın aracılığı ile bu bilgileri edindik. Tutumuzu belirlemek için Avn ve ekibinin sunacağı teklifi bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora, mezhepçilik hastalığından arınmış gerçek anlamda bir ulusal hükümete ulaşmak için doğru çözümlere ulaşması hususunda Hariri’ye destek olunması çağrısında bulundu. Sinyora, “Krizden kurtulmak için küçük bir hükümet kurulması gerektiğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanının gücü esas olarak anayasaya olan saygısından ve ülkedeki tüm siyasi güçler arasında hakem rolü oynamasından gelir. Bu, tüm otoritelerin üstündedir ve tüm Lübnanlıları bir araya getirme yeteneğine sahiptir” diyerek sözlerini sürdürdü.

Hükümet krizi

Lübnan’da 1943 Anayasası ve 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşın ardından 1989’daki Taif Anlaşması’nda mutabık kalınan Kota sistemine göre ülkede Başbakanlık Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı Maruni Hristiyanlara ve Meclis Başkanlığı ise Şiilere bırakılıyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakanın yeni kabineyi kurma çalışmaları için tanınan belirli bir süreden bahsedilmiyor. Buna göre kabineyi kurması için görevlendirilen başbakandan bu teklifin geri çekilmesine ilişkin her hangi bir madde de bulunmuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri’yi 24 Mayıs’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere mezhep ve din eksenli siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan’da hala hükümet kurulamadı.