Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Lübnan’da iki parti ‘seçim provası’ yaptı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Lübnan’da iki siyasi parti, 6 Mayıs’ta yapılacak seçime 21 gün kala bir seçim provası düzenledi. Seçim provası, Lübnan’da ilk kez uygulanacak yeni seçim yasasının mekanizmasının oturması ve etkinleşmesi, seçmenin ve delegelerin eğitilmesi hedeflenerek yapıldı.

Lübnan Kuvvetleri Partisi ve Özgür Yurtsever Hareketi 6 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimler öncesi Batroun, Şakka, Kfar Abida, Abrin, Şebtin ve Tennurin şehirlerinde 6 oy sandığı kurdu.

Seçim koordinatörü Batroun Tony Nasr, yapılan seçim provasının amacını şöyle açıkladı: “Birçok seçmen yeni seçim yasasına göre oy kullanmayı bilmiyor. Bu sebeple insanlara nasıl oy kullanacaklarını öğretmeyi hedefledik. Daha önce çeşitli kurslara katılan eğitimli delegeler yetiştiriyoruz. Teknik bazı konular hakkında onları eğitmeliyiz. Bugün meydana gelebilecek hata ya da problemlerin ortadan kalkması için bu tatbikatı organize ettik. Bundan daha da önemlisi, bu gün sona erdiğinde kendimizi tüm seçim hazırlıkları için değerlendirecek, düzeltmeler için gözlemler yapacağız. Bu gün gerçekleştirilen bu tatbikat gerçek bir seçim değil ancak yapılan hatalar gerçek ve bu hatalar seçim günü gerçekleşebilir. Bu sebeple gözlemlerimizi bu gün kaydetmemiz çok önemli.”

Öte yandan Özgür Yurtsever Hareketinin kuzeydeki merkezinde bir seçim provası düzenledi. Yüzlerce seçmen büyük bir coşkuyla seçim prova merkezine akın etti. Daha önce gerçekleşmemiş bu eğitim kuzeyde ilk kez uygulandı.

Trablus’ta Maruni sandalyesinin adayı Tony Maruni seçim eğitimi hakkında şunları söyledi:

“Büyük hatalarımız yok, ama tercihli oylamada bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Şöyle ki çoğu seçmen birden fazla adaya oy vermek istiyor. Ancak yasa sadece bir fazla tercih oyu hakkı veriyor. Bu problemin giderilmesi için uğraşıyoruz.”

Yeni seçim yasası 1960 yasası olarak bilinen eski yasasıyı ortadan kaldırırken birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni seçim yasası daha önceki yasadaki çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine geçiliyor, 2009 genel seçimlerinde 26 olan seçim bölgesi sayısının 15’e indiriliyor, yurtdışındaki Lübnan vatandaşları ilk kez oy kullanabiliyor, seçmelerin bir liste seçip o listedeki bir adaya oy kullanması (tercihli oy) seçeneği sunuluyor.

Bu yeniliklerle birlikte parlamentonun 128 olan toplam milletvekili sayısı ve 4 yılla sınırlandırılan milletvekilliği görev süresi aynen devam ediyor. Ayrıca Taif Antlaşması’na göre belirlenen mezhep/din kotalarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Taif Antlaşması’nda parlamentodaki 128 koltuk ülkedeki Hıristiyan ve Müslümanlar arasında eşit bölüştürülmüştü. Buna göre; Hıristiyanlara verilen 64 koltuk, 34 Marunî, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 1 Ermeni Katolik, 1 Protestan ve 1 Hıristiyan azınlık; Müslümanlara verilen 64 koltuk ise 27 Sünnî, 27 Şii, 8 Dürzî ve 2 Nusayri/Alevi olarak dağılmakta.