Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Lübnan’daki yolsuzlukla mücadelede Avrupa çabaları | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Lübnan’daki Avrupa Birliği (AB) ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünü güçlendirme ve Lübnan’da iyi bir yönetimi destekleme konularında bilgi ve uzmanlık alışverişinde bulunmayı hedefleyen bir çalıştay düzenlendi.

Yolsuzlukla mücadeledeki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için, Avrupa Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (TAIEX) ve Lübnan Yolsuzluk ile Mücadele Dairesi ortak çalıştayı Beyrut’ta gerçekleşti.Çalıştay,Lübnan’daki Avrupa Birliği temsilcisi RinNilanid’in katılımıyla, Yolsuzlukla Mücadele Devlet Bakanı NicolaTueni tarafından başlatıldı.

Çalıştay hakkında Nilanid“Bu çalıştay, Yolsuzlukla Mücadele Dairesi ile birlikte, Lübnan’daki yolsuzluğun önlenmesi ve özellikle şeffaflığın artırılması ile ilgili çeşitli Avrupa kurumsal ve hukuki yapılarının tecrübelerinin paylaşması içindüzenlendi. Lübnan bu deneyimlerden, özellikle de gelecek seçimlerde fayda sağlayabilir ve Lübnan için en uygun olan deneyimleri benimseyebilir” dedi.

AB,TAIEX ile yolsuzlukla mücadelede görevli çeşitli kurumların rolünü ve kapasitelerini güçlendirmek için işbirliği yapıyor. AB projesi sivil toplumun vatandaş hakları konusundaki farkındalığı, şeffaflığı, iyi yönetimi ve hesap verebilirliği teşvik etme rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yolsuzlukla mücadelede daha güçlü ve etkili kurumlar kurma ihtiyacı, Lübnan’ın reform programı ile ilerlemesi için önemli önceliklerden biri sayılıyor.