Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Macron’un Hindistan ziyareti bugün başlıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Ocak ayında Çin’i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mart ayında Hindistan, nisan ayında ABD ve mayıs ayında da Rusya’ya gitmesi bekleniyor. Fransa Lideri’nin gerçekleştireceği bu üç önemli ziyaret Macron’un dünya sahnesinde önemli rol oynamak istediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Macron’un yaklaşık 1 milyar 250 milyon nüfuslu Hindistan ziyareti bugün başlayacak ve bu ayın 12’sine kadar sürecek.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre söz konusu ziyaret 20 yıl önce taraflar arasında oluşturulan ‘stratejik ilişkiyi” güçlendirmesinin yanında yeni alanlarda ortaklıklar kurulmasına da vesile olacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen yıl baharda gerçekleşen seçimlerden sonra Macron tarafından karşılanan ilk üst düzey misafirlerden biriydi.

Elysee Sarayı, Macron’un ziyaretine ilişkin hazırladığı dosyada Hindistan’ı, Fransa’nın bölgedeki ilk stratejik ortağı olarak tanımladı. Paris’in üç eksende Hindistan ile stratejik ilişkiyi güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Söz konusu dosyada Paris’in ‘Hindistan’ın bağımsızlığını ve güvenliğini’ desteklediğini teyit etmesi dikkat çekti. Ayrıca Macron’un Hint yetkililer ile görüşmelerinin ilk ekseninde yer alan savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere sivil nükleer enerji, uzay çalışmaları, Hint Okyanusu’nda ortak güvenlik işbirliği ve teröre karşı savaşta istihbarat paylaşımına da odaklanacağının altı çizildi.

İkinci stratejik eksenin ise Paris İklim Anlaşması olduğu belirtiliyor. Paris, Hindistan’ı Paris Anlaşması’nı korumak için ‘kilit ortak’ olarak görüyor.

Zira iki ülkenin ortak başarılarından biri güneş enerjisini teşvik etmek için 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nda alınan kararlardan olan Global Solar Alliance’ın başlatılmasıydı.

Üçüncü stratejik ortaklık ekseni ise gençlik, yenilik ve yaratıcılık alanında ‘insani işbirliğini’ içeriyor.

Uygulamada her iki taraf da yeni bilimsel ve kültürel alanda işbirliğine yönelmeyi amaçlarken Paris kapılarını Hint yatırımcı ve turistlerin yanı sıra öğrencilere ve araştırmacılara açmak istiyor.

Fransa şu an 66 milyon olan yabancı turist sayısını gelecek yıllarda 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Fransız Cumhurbaşkanı, Hindistan ziyaretinde yenilenebilir enerji, yatırım fırsatları ve endüstriyel ortaklıkları öncelemekle birlikte, dünyadaki silah şirketlerinin ilk müşterisi olan Hindistan’ın savunma ihalelerinde Fransa’nın konumunu güçlendirmeyi de hedefliyor.

Ancak Hindistan’ın stratejik kaygılarına dair iki başlık olduğu bir sır değil. Bunlar Çin ve Pakistan.

Yeni Delhi yönetimi iklim değişikliği, bilim ve gençlik konularının yanı sıra, savunma, güvenlik, uzay ve enerji sektörlerinde işbirliğini geliştirmek istiyor.

Fransa-Hindistan ilişkilerinin iyi olduğu konusunda bir fikir birliği var. Ancak ilişkilerdeki zayıf nokta, savunma sektörünün baskın olması.

Fransa ile Hindistan arasındaki ticaret seviyesi 11 milyar doları aşmadığı için halen zayıf bir başlık olarak görülüyor. Geçen yıl savunma sanayindeki Fransız ihracatı yüzde 30 oranında etkileyici bir sıçrama yaptı.

Fransa, yaklaşık 120 Fransız şirketi ile Hindistan’ın sekizinci en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Macron’a Hindistan ziyaretinde Hint pazarına ilgi duyan büyük Fransız şirketlerinin üst düzey yöneticileri de eşlik ediyor.