Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Avustralya’da Asurîler için Mar Narsay Koleji açılıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Avustralya’ya göç eden mültecilerin sayısının artmasından ve okulların kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı Sidney’de ‘Mar Narsay Asurî Koleji’nin açılması kararlaştırıldı. 21 Ocak 2018’de açılacak bin öğrenci kapasiteli okulun maliyetinin 32 milyon dolar olacağı açıklandı.

Şark’ul Avsat, okulun kurulma amacı ve hedeflerine dair bilgi almak için Avustralya, Yeni Zelanda ve Lübnan’daki Doğu Asur Kilisesi Patrik Vekili Piskopos Mar Miles Zeyya ile röportaj yaptı. Piskopos Zeyya, Avustralya’ya gelişinden bu yana, toplumun çocuklara yönelik özel bir vizyona sahip olduğunu, onlardaki aidiyet ruhunun gelişimine, kimliklerini tanımaya ve birlik beraberlik duygularının gelişmesine odaklandığını kaydetti.

Kolejin yapılmasındaki hedefler

Bu, 21. yüzyıl öğrencilerine uygun modern bir özel bir kolej. 40 sınıfı, büyük bir kütüphanesi, laboratuarları, marangoz atölyeleri ve diğer sanatlar için de atölyeler bulunuyor. Ayrıca kolej bünyesinde gıda, bilgi teknolojileri bölümleri ile spor etkinlikleri kullanımına uygun alanlar da mevcut.

Piskopos, Asurî dilinin önemine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evet, Asur dilinin yazılması ve okunması için okullarda ve kolejlerde büyük bir çaba var. Tüm Asur okullarının temel amacı Sidney’deki Asurî toplumunun birleşmesi, etkili bir medeniyet inancının ve Avustralya’da yaşamanın temelinin kurulmasıdır. Ayrıca öğrenciler arasında medeniyet atmosferini sağlamak, bunu yaymak ve öğrencilerin iyi alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır.  Kolej aynı zamanda burada doğan akranlarına yeni gelen öğrencilere sosyal açıdan yardımcı olmayı da hedefliyor. Yeni göç etmiş öğrencilerin hızlı bir şekilde entegrasyonunu sağlamak, potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve bilimsel meraklarını ortaya çıkararak hızlı bir şekilde güven faktörü oluşturmalarını sağlamak da kolejin hedefleri arasında.”

Tatiller ve Eğitim

Piskopos, tatiller ve eğitim konusunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Diğer özel okullarda olduğu gibi bu kolejde de resmi tatil mevcut. Tüm dersler, Avustralya müfredatına göre işleniyor. İster göçmen olsun ister Avustralya’da doğsun savaş ortamlarından gelen öğrencilere öğretmenler büyük bir önem ve ilgiyle yaklaşıyorlar. Özellikle savaş ortamından gelen, ailesinden biri ölen ya da kaçırılan öğrencilere psikolojik destek sağlanıyor. Bu öğrencilerde güven ve emniyet duygusunu yeniden sağlamak oldukça zor. Bu tür öğrencilere kimliklerini ve kimliğine duyduğu bağı güçlendirmelerine destek sağlıyoruz.”

Piskopos Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

“Asur okulları, öğrencilerin başka bir okula gitmesine gerek kalmadan lise eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyor. Mezunlarımızın yüzde 60’tan fazlası Avustralya üniversitelerinde öğrenim görüyor. Bazıları tıp ve mühendislik okuyor. Okullarımız temel eğitim alanında tamamlayıcı ders müfredatına bağlı. İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, fizik, biyoloji, kimya, sanat, müzik, bilgi teknolojisi, sağlık ve ekonomi bilimleri, hukuki çalışmalar ve spor eğitiminin yanı sıra Asuri dili, Hıristiyan din eğitimi, etkili iletişim, disiplin, benlik ve yaşadıkları dünyaya saygı dersleri de alıyorlar.”

Asur dilini Asurlu olmayanlara zorunlu olarak öğretme konusunda da açıklamalarda bulunan Piskopos, “Mar Narsay Koleji’nde ve Rabban Hormizd okullarında 2. ve 10. sınıflarda dil eğitimi zorunludur. Bazı Avustralya ve Orta Doğu kökenli öğrenciler derslerimize katılıyor ve dil öğrenmeyi eğlenceli buluyorlar” dedi.

Avustralya’da Asurî eğitim kurumları

Piskopos’a göre, Avustralya’da birçok Asur eğitim kurumu var. Bunlar: 2-4 yaş için kreşler, 4-5 yaş için Raban Hormizd Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, 5-12 yaş için Raban Hormizd İlköğretim Okulları, 12-18 yaş için Mar Narsay Asurî Koleji ve 18 yaş ve üstü için Asurî Dil Koleji olarak sıralanıyor.

Avustralya’daki devlet okulları ve özel okullar gibi bu okullar da haftanın 5 günü açık. Sabah saat 8.40’tan 15.00’a kadar eğitim veriliyor.

Piskopos, Avustralya’daki topluluğun Asur dili öğrenimi hakkında “Bu kolej, Avustralya’daki Asurîler için ilk eğitim merkezi değil. 2002’de Raban Hormizd adına ilk ilkokul kuruldu. Bu okulun şu anda yaklaşık 800 öğrencisi var” İfadelerini kullandı. Ayrıca Asurî Dil Koleji, alanında uzman birçok profesör tarafından 18 yaş ve üzeri bireyleri geliştirmek amacıyla da kurulmuştur. Bu dili bilmeyenler, yeni başlayanlar ve orta seviyedeki öğrencileri geliştirme hedefiyle 5 yıllık planlama yapılmıştır. Bu kolej önümüzdeki yıllarda yaklaşık 5 bin kişinin eğitimine olanak sağlayacak.”

Avustralya’daki Asurîlerin sayıları

Irak ve Suriye’deki savaş ve huzursuzluk birçok Asurinin, DEAŞ’tan kaçarak Avrupa, Amerika ve Avustralya’ya göç etmesine neden oldu. Bugünkü Avustralya’daki Asurî sayısına ilişkin bilgi veren Piskopos açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sidney’de kayıtlı 5 binden fazla aile var. Yakın zamanda Suriye ve Irak’tan gelen aileler bu sayıya dâhil değil. Şu anda yaklaşık 300-500 kayıtlı olmayan aile mevcut. 2016 Avustralya nüfus sayımına göre, kayıtlı Süryani sayısı 28 bin 517, kayıtlı Keldani sayısı ise 17 bin 700. Toplam 46 bin 217 oluyor. Toplam sayının 2017 sonuna kadar 53 bine yükseleceği tahmin ediliyor.”

Asur halkının bulunduğu tüm ülkelerde bu dili öğreten kurumlar var. Fakat Avustralya çok daha farklı durumda.

Piskopos Mar Miles Zeyya bu konu hakkında şunları söylüyor:

“Sidney’deki Asur okulları ile İngiltere ve diğer ülkelerdeki okullar arasında farklar var. Sydney okulları resmi olarak Yeni Güney Galler Eğitim Bakanlığı’na kayıtlıdır. Altyapı ve öğretmen kaydı bakımından hükümetin kurallarına tabidir. Asurî Okulu özel bir okuldur. Asur diline ve Hıristiyan eğimine önem verir.”