Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Mediatopia… Erdemli bilişim dünyası için çalışıyor. | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Mısır’daki bazı bilişim platformlarına arız olan mesleksizlik ve tökezleme hali gölgesinde Mediatopia, Eflatun’un Faziletli şehri örneği üzerinden ‘erdemli’, örnek bir bilişim iklimi yaratmak için çalışmaya çıktı. Dr. Muhammed Said Mahfuz 2014 Şubat ayı içinde El-Ehram Bölgesel Basın Enstitüsü idaresine seçildiği esnada, Mısır İletişim Girişimini kumuştu. Zaman içinde bu girişim müstakil bir kurumun varlığına dönüştü. Çeşitli Mısır şehirlerinden pek çok bilişim öğrencisi için bilişimsel kişiliği netleştirdi. 2020 yılı girmeden, Mısır Arap Bilişim manzarasında büyük bir değişim arzuluyorlar. Erdemli Bilişim Şehri yakında Mediatopia’ya mensup olmayı isteyen Arap gençliği için genişleyecektir. Şarku El-Avsat, Mediatopia’yla hedefleri, beklentileri ve şimdiki bilişimin manzarasına etkileri etrafında bir görüşme gerçekleştirdi.

Girişimin kurucusu Dr Muhammed Said Mahfuz’un kariyeri aydınlatıcı mesleki bir tarihe dayanıyor. Londra, BBC, Mısır CBC, Mısır özel kanalları, Online TV ve diğer kanallarda çalıştı. Ayrıca El-Ehram Bölgesel Basın Enstitüsü müdürü olarak da çalıştı. O aynı zamanda Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Bilişim hocasıdır.

Mesleğini İcra Eden Gazetecilerden Yeni Bir Nesil

Dr Muhammed Said Mahfuz şöyle söylüyor: “Bu fikir, üniversite öğrencilerinin beraber geziye gitmek istemeleriyle başladı. Geziyi bilişim becerileri alanında bir eğitim kampına dönüştürmeyi düşündüm. Fiili olarak ilk Eğitim kampını Gize şehrinde Fecnun köyünde kurduk. Orası yaratıcı enerji ilham eden bir yerdir. Aynı zamanda Mısır’ın değişik yerlerinde, şehirlerinde kampları senede iki defa kurmaya başladık. Fikir genişledi. Mısır’ın sanatçıları ve büyük bilişimcileri bu fikre destek verdi. Güçlü bilişimci Hamdi Kandil, büyük sanatçı Muhammed Subhi onlardan bazılarıdır. Kar amacı gütmeyen kurumlar gibi, gençliği eğitmeyi hedefleyen bir kurum olması hasebiyle, Mediatopia hükümetin onayını da aldı. Kampa 17 Mısır şehrinden 200 genç erkek ve bayan katıldı.

Mahfuz, Mediatopia’nın ana hedefinin, 2020 yılında şimdiki manzara içinden olumlu bir değişimi gerçekleştirmek için, hünerli gazetecilerden, mesleğini yapan bilişimcilerden yeni bir nesil yaratmak olduğunu vurguladı. Sözlerine şunları da ekledi, “Fiil olarak kaliteyi yükseltmek ve bilişimin muhtevasını incelemek için bize başvuran bilişim kurumlarının güvenine ulaşmayı başardık. Hatta gerek uydu kanallarında olsun, gerek elektronik haber sitelerinde olsun kurumlar Mediatopia mezunlarından birçoğuna görev vermek istiyorlardı. O kurumlardan bazıları şunlardır: Nehar Kanalı, Mısravi Sitesi, Vatan Gazetesi ve Şebab dergisidir.

Ön Yargı Virüsü

Mediatopia’nın uyguladığı değerler ve ölçülerin en önemlisini şöyle açıklıyor, “ilk kamptaki katılımcılar girişim için herkesin yapıştığı Mediatopia düsturlarını temsil eden bir anlaşma ortaya koyarlar. Bağlı kalınan en önemli maddelerden biri halka ve topluma haber aktarırken, gerçeği olduğu gibi tarafsız, tam olarak mesleğin değerlerine uygun hareket etmektir. İfade hürriyeti, başkalarının hürriyet sınırlarını aşamaz. Bu ilkelerin ahlaki şıkkına ek olarak, disipline, tevazua, beklentiye ve sorumluluğu taşımaya bağlanmaktır.

Mediatopia, topluluğuna katılmanın en önemli şartı çerçevesinde müessesenin kurucusu şunu söylüyor:” Mısır’daki bilişim mesleğinin hasta olduğunu görüyoruz. Hastalığı cesede ve tolumun bilincine intikal ediyor. Biz toplumu şiddet, kutuplaşma, fikri terör hastalıklarından iyileştirmek istediğimizde hemen bilişim mesleğine isabet eden virüsün üzerine gitmemiz gerekir. Bu yüce mesleği otorite ve nüfuz erbabına vasıta kılan virüsler, çıkarlar virüsü, taraf tutma virüsü, şahsi ve parti ajandalarıdır. Mediatopia gençleri bilişim mesleğinin tedavisinde başarılı olacak olan doktorlar gibidir. Bu mesleği en iyi şekilde yaptıkları için ıslah edici göreve inanmaları, bu konuda samimi olmaları, mesleğin kıymetlerine ve ahlaki ilkelerini kavramış olmaları gerekir. Ta ki hasta bilişim cesedine şırıngayı enjekte edebilsinler ve meslek hastalıklarını teşhis etmeğe ehil olacak yeterli tecrübeyi elde edebilsinler ve uygun reçeteyi yazabilsinler. Mesleğin uygulama ve eğitimi için alet edevata sahip olmak, hangi ihtisas alanında olursa olsun bilişim silahı olarak kabul edilen Arapçayı çok iyi bilmek gerekir. Bunu yanına diğer ülkelerin tecrübelerine ve kuşatıcı olaylarına muttali olmaları gerekir. Bu da en az bir yabancı dil bilmeyi gerektirir.”

Şunlar da ekledi: “Bilişim gibi şerefli mesleğe, ona isabet edecek hastalık ve arızaları tedavi etmek gibi büyük bir göreve layık olacak en asgari haddi gösteren ıslah teşebbüsüne katılım şartları… Evet, bu şartlar tecrübesini tamamlamış üstatları araştırmamızı kastetmiyoruz, bilakis, bizimle birlikte bu sorumluluğu taşıyan, kendilerinde Allah vergisi yetenek olduğu halde beceri ve kuvvetlerini geliştirmeye ciddi gayret gösteren, bilişim mesajına inanan, bu mesleğe sadece şöhret ve para için bakmayan bu kabiliyetli genç erkekleri ve kızları kastediyoruz.”

Atölye Çalışması

Mediatopia özel atölye çalışması düzenliyor. Örneğin: Haber yapılan odalar, yazar salonları, fotoğraf çekme sanatları, buna ek olarak gençlerin Youtube kanallarına sunulan haber yayınları, bu etkinlik ve faaliyetlerin büyük bilişim kurumlarından maddi destek almaksızın düzenlenme keyfiyeti ki zor şartlar dışında bu desteği almayı reddediyorlar. Mahfuz şöyle diyor: “ Destek verenler hakkında ölçülerimiz vardır. En başta şahsi çıkar ve itibar kazanma niyeti içinde olmamak, her hangi bir taraf tutmadan uzak kalmaktır.” Şunları da ekliyor: “ Biz Gençleri teşvik ve mesleği ıslahı hedeflediği zaman bu ölçülere uyan desteği kabul ediyoruz. Destek için maddiyat şart koşulamaz….Bazı açılardan zaruri ihtiyaçları gidermekle de bu destek olunabilir. Mesela, eğitim kamplarımızda Ambulans ekipmanına ücretsiz tıbbi hizmetler sağlamak, iç işleri bakanlığından kamplarımıza ve gezilerimize güvenlik ve koruma takımları sağlamak, kamlara eğitim donanımı sağlamak, Ehram Haber Ajansının ilan hizmeti sunması gibi… Fakat büyük hayalimizi gerçekleştirmek için büyük maddi desteğe ihtiyaç duyduğumuzda şüphe yoktur. O ücretsiz eğitim sunmak, geliştirme ve devamlılık için bize yardım edilmesidir.”

Dr Mahfuz, mesleki ahlak ve gidişatlarına, şahsi özelliklerine, şahsi itibarlarına uygun olarak eğitim verenlerin seçimine özen gösterilmesini çok istemektedir. Çünkü bu şahsiyetler, eğitim gören gençlere ilham kaynağı olacaklar, onlara etki edeceklerdir. O gençlere kendilerine uyup örnek alacakları eğitimcileri seçiyor.

Çağdaş Gazeteci

Bir birini izleyen teknolojik değişikliklerin sebep olduğu baskılardan çok etkilenen bilişim alanındaki meslekten bahsettiğimizde bir birini izleyen değişim karşısında Mediatopia silahıyla tanışmamız gerekir. Mahfuz şöyle cevap veriyor: “Mediatopia 2017 yılı çağdaş gazeteci olma yılıdır. Geçen şubat ayında Feyyum kentinde düzenlenen kampta birçok (Multimadia) araçlarıyla birlikte eğitim tamamlandı. Çağdaş iş çevresi sağlamak onu BBC gibi birçok vasıtaları kullanan bilişim müesseselerin ben

Dördüncü yılında Mediatopia’nın karşılaştığı meydan okumaların en önemlisine gelince, mesleğin başlangıcındaki gençlerin yürüttüğü, tedrici büyüyen bir projeye işaret ederek şöyle diyor: “ Bu iki tarafı da keskin silah gibidir. Baştan beri kurucusu olduklar için fikre bağlılıklarını, sadakatlerini garanti eder. Aynı zamanda gelişme oranı yavaştır. Çünkü tecrübeleri hala yeni doğmuş gibidir. Maruz kaldığımız diğer meydan okuma, Sosyal Dayanışma Bakanlığının ilanından sonra eğitim beren elemanlarımızın ücretlerini ve kurumun giderlerini kapatabilmek için bazı zamanlarda vergileri kaldırma zorunda kalmış olmamızdır. Her şeyden önce bizim özel bir meydan okuyuşumuz vardır. O da Mediatopia’daki gençlerin güvenini korumak, kurumun inandırıcılığını güçlendirmek, yeni üye seçiminde standart seviyeyi garanti etmek, Mısır’da ve dünyadaki bilişim kadrolarının en iyileri olmaları için şimdiki üyelerin güçlerini geliştirmektir.”

Dinlendirme Formatlı Eğitim

Gençlerin yönelişi ve pek çok diğer yaş gruplarının bilişim toplumuna katılma isteği karşısında Mediatopia’nın bölgesel genişleme çalışması etrafında Dr Mahfuz kurum mensuplarına iş sağlamaya paralel olarak Mediatopia’nın hayalini gerçekleştirecek adımları açıklarken şunları söylüyor: “ Kar amacı güden gençleri de içine alacak şekilde bir şirket kurmayı hayal ediyoruz. Bu şirket etkinliklerini ülke hudutları dışına da açacaktır. Bu şirket için hazırladığımız projelerin ilki Arap Mediatopia kampıdır. Öyle ki oraya bütün Arap ülkelerindeki gazetecileri davet edecektir. Eğitimin içeriğini turistik, dinlendirici bir kalıp içinde sunacaktır. Böylece eğlence ve eğitimi birlikte gerçekleştirmiş olacaktır… Aynı şekilde Mediatopia’da temayüz eden elemanların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için program üretme şirketi kurmayı hayal ediyoruz. Bu şirket gençlerin beklentilerini ortaya koyacak, yaratıcı fikirlerini ortaya çıkaracaktır… Müthiş olan bizde bütün çocuklarının içindeki güç alanlarını bilemeyen bir toplumumuzun olduğunu bize ispat eden çok özel Allah vergisi yeteneklere ve yaratıcı kabiliyete sahip gençlerin varlığıdır. Kurumumuz onlara yardım ediyor, ayrım yapmaksızın onları geliştiriyor. O aksi olmayacak şekilde engele katlanıyor.”

Mediatopia’nın gelecek hedeflerinin ışığında toplumu dönüştürmeğe katkısını değerlendirme çerçevesinde şunları söylüyor: “Mediatopia’nın yakın ve büyük hedefi, bilişimcilik mesleğine 2020 yılının girmesiyle ahlaki, kültür ve meslek açısından örnek olarak vasıflandıracak üç yüz çağdaş bilişimci sunmaktır… İşte onlar en iyi şekilde toplumu dönüştürme görevini üsleneceklerdir!”