Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Medine ziyaretçilerini kendine çeken tarihi Gamame Mescidi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Medine’yi ziyaret edenler Gamame Mescidi’ni ziyaret etmeye ve orada namaz kılmaya çaba gösterirler. Çünkü orası Allah Resulü’nün (s.a.v) son bayram namazı kıldığı yerdir. ‘Gamame’ bulut demektir. Gamame diye isimlendirilmesinin sebebi ise, Allah Resulü (s.a.v) orada namaz kıldığında bir bulut onu gölgelemişti. Allah Resulü (s.a.v) Habeşistan kralı Necaşi’nin gıyabi cenaze namazını orada kılmıştı.

Bu mescit, Mescid-i Nebevi’ye 500 metre uzaklıktadır.

Mescit, Ömer bin Abdulaziz’in Medine Valiliği zamanında yapılmıştır. Daha sonraki asırlarda onarım, tamir işlemleri görmüştür. Şimdilerde, güzellikleri ile dolup taşan tarihi ve dini mekânlar örnek alınarak, mimari tarzına dikkat ve özen gösterilmiştir.

Gamame Mescidi iki bölümden oluşur

Gamame Mescidi, giriş ve namaz kılınan olmak üzere iki bölümden oluşur. Giriş dikdörtgen şeklinde olup uzunluğu 26, genişliği 4 metredir. Girişin tavanında ince kemerler üzerine oturtulmuş beş kubbe bulunmaktadır. Mescidin girişinde bulunan en yüksek orta kubbe, mescidin kuzey tarafında bulunmaktadır.

Mescidin iç uzunluğu 30 metre, genişliği 5 metredir. İki revaka bölünmüştür. Mescidin tavanı paralel iki sıra halinde altı kubbeden oluşmaktadır. En büyük kubbe mihrap kubbesidir. Doğu tarafındaki duvarda dikdörtgen şeklinde pencere bulunup, her bir pencerenin üzerinde ayrıca yuvarlak küçük pencere bulunmaktadır. Batı tarafındaki duvarda da aynı şekilde pencereler bulunmaktadır.

Mescidin güney tarafındaki duvarın ortasında mihrap bulunur. Mihrabın sağında mermer minber bulunur. Minberin üzerinde 9 derecelik bir konik şeklinde kubbe yükselmektedir. Kapısı süslü ahşaptan olup, üzerinde Osmanlı kitabesi bulunmaktadır. Mescidin kuzey batısında minare yer almaktadır. Bir sütun halinde yükselen minarenin üzerinde şerefeye çıkmak için kapı bulunmaktadır. Minarenin en üst kısmı yuvarlak bir taş şeklinde olup, üzerinde fanus ve onu da hilal taçlandırmaktadır.

Mescit dışarıdan siyah bazalt taşlarla kaplıdır. Kubbelerin, iç duvarların, kubbe boşluğunun beyaz kireçle, kemerlerin, sütunların siyah renkle boyanmış olması, mescide iki rengin uyumuyla çok güzel görünüm vermektedir.