Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kadınların meme kanserini büyük oranda 40, erkeklerin ise 60 yaşından sonra fark ettiği, bu nedenle erkeklerde ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 25 yılda hastaneye başvuran 12 bin 411 meme kanseri hastasının cinsiyeti, yaş aralığı, hastalığın evresi ve sağ kalım oranlarına ilişkin araştırma yaptı.

Araştırma sonucunda, meme kanserine kadınlara göre daha nadir yakalanan erkeklerin hastalığı daha geç yaşta ve ileri evrede fark ettiği, 10 yıllık sağ kalım oranlarının da bu nedenle daha düşük olduğu görüldü.

Hastaneye gelen 168 erkek meme kanseri hastasının yüzde 22’sine 70 yaşından sonra, yüzde 31’ine 60-69 yaş aralığında tanı konulduğu, yüzde 27,4’ünün 50-59, 13,7’sinin ise 40-49 yaşları arasında hastanelere başvurduğu anlaşıldı.

Erkek meme kanseri hastalarında 40 yaşından önce tanı konanların oranı da yüzde 6’da kaldı.

Kadınlara kanser tanısı daha erken konuyor

Kadınların sağlık konusunda daha duyarlı olması ve meme kanserinin erkeklerde daha çabuk yayılması gibi faktörler nedeniyle kadınlarda tanı ve tedavi yaşının daha genç, sağ kalım oranlarının yüksek olduğu bildirildi.

Meme kanseri hastalığı görülen kadınların yüzde 16’sına 40 yaşından önce, yüzde 30,9’una 40-49 yaş arasında tanı konuldu.

Kadın hastaların 50-59 yaş aralığında kanseri fark etme oranı yüzde 26,8, 60-69 yaş aralığında yüzde 17,4, 70 yaşından sonra da yüzde 9,7 olarak belirlendi.

Erkeklerin sadece yüzde 1,8’i kanseri “institu” adı verilen ilk evrede yakalanırken, yüzde 25’inde “lokalize”, yüzde 42,3’ünde “lokalize ileri”, yüzde 14,9’unda da “uzak yayılım metastaz” döneminde tespit edildi.

“Kadınlarda daha erken ama yeterli değil”

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, yaptığı açıklamada, 10-15 yıl önce kadınlarda “metastaz” adı verilen ileri aşamada tespit edilen meme kanserinin bugün daha çok “lokal ileri evrede” belirlenebilir hale geldiğini söyledi.

Bu konudaki farkındalık çalışmaları ile son 25 yılda kanserin daha erken evrede belirlenmesine rağmen henüz ABD ve Avrupa rakamlarına ulaşamadıklarını aktaran Prof. Dr. Haydaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Kadınlarda, lokal ileri olarak adlandırılan kanserin lenf bezlerine atılmış olduğu dönemde hastalıkla daha sık karşılaşıyoruz. Ama ‘Evre 0’ adını verdiğimiz henüz kanalların içindeyken yakalamak da mümkün. Gelişmiş ülkelerde kadınların kontrollerini muntazam yaptırması daha erken teşhisi mümkün kılıyor.”

Kadınların bedenleri ve meme kanseri konusunda daha bilinçli olduklarını dile getiren Haydaroğlu, “Hastalarda cinsiyete göre karşılaştırma yaptığımızda kadınlar daha çok 40-50 yaş arasında meme kanserini yakalalıyor, erkeklere göre daha erken tedavi alıyor ve sağ kalım oranları da daha yüksek oluyor.” dedi.

Erkeklerde de meme kanserine karşı farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Haydaroğlu, toplumda meme kanserinin kadın hastalığı olduğu ön yargısının yıkılması gerektiğini dile getirdi. AA