Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Metal işçilerinin grev kararı ertelendi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Bakanlar Kurulu’nun, metal işçilerinin grev kararının ertelenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından bazı iş yerlerinde alınan grev kararı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) aynı iş yerleri için aldığı lokavt kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi. AA