Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Mısır hükümeti Meclis’ten güvenoyu aldı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Mısır Parlamentosu, 25 Temmuz’da Başbakan Mustafa Medbuli hükümetine güvenini dile getirdi. Oylamanın yapılmasının ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Ali Abdulal’in çoğunluk tarafından hükümetin program ve şekline onay verildiği açıklamasının ardından hükümet güvenoyu aldı.

Hükümete güvenoyu verilmesinin ardından Meclis Ekim ayına kadar tatile girdi.

Meclis, hükümet beyanına cevap vermek üzere 2 gün ayırmış olmasına rağmen, 4 gün sabah akşam devam eden toplantılar sonrasında 25 Temmuz’da Medbuli’nin katılımıyla genel oturum gerçekleşti. Bazı milletvekilleri, genel oturumda hükümet programları hakkında yorum yapma fırsatına sahip olmamaları dolayısıyla itiraz ederken, daha sonra da parlamento çatısı altında gerginlik yaşandı. Ancak Ali Abdulal, yorum yapmak isteyen milletvekillerine tekrar seslenmeyeceğini belirterek, duruma müdahalede bulundu. Yetkili, “Konuşmak isteyenlere daha önce seslendik. Ancak salonda değillerdi. Onların hesapları altında çalışmayacağız. Pozisyonlarını temsil etmek isteyen herkes, genel oturuma katılmaya, sırası geldiğinde yorum yapmaya kararlı olmalıdır” dedi.

Öte yandan Medbuli, “Hükümet beyanına yanıt olarak Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından yapılan değerli açıklamaları dikkate alma” taahhüdünde bulundu. “Hükümet, vatandaşlarla ilgili programların hazırlanmasının yanı sıra performans seviyesini sürekli olarak değerlendirmeye çalışacak ve program sonuçları kamuoyuna periyodik olarak dağıtılacak” diyen Başbakan Mustafa Medbuli, “Hükümet, program sonuçlarını vatandaşlara ulaştırmak için her türlü çabayı sarf edecek ve ekonomik reform programını uygulamaya devam edecek. Mısır halkının çıkarlarını dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.

Medbuli, hükümet programına “yoksulları dahil etme ve ülkedeki yoksulluk oranlarını azaltmak için önlemler alma” vaadinde bulundu. Mısır Başbakanı ayrıca, düşük gelirli gruplar için sosyal koruma uygulamalarının güçlendirileceğini vurguladı.

Başbakan, vatandaşların günlük yaşamlarına olumlu etki etmek, mal ve hizmet sağlamak üzere programların yürürlüğe koyulması tavsiyelerinde bulunarak, hükümet beyanına cevap veren Özel Parlamento Komitesine de teşekkürlerini iletti. Programların uygulanması konusunda hükümetin ciddi olduğuna vurgu yapan Medbuli, “Hükümet bakanlıklarındaki takip sistemlerinin yanı sıra elektronik takip sistemi kurarak, milletvekilleri ve yardımcı bakanlar da dahil olmak üzere hükümet raporunu takip edecek bir ulusal komite oluşturarak parlamentoya güven vereceğimize söz veriyorum” dedi. Hükümet programlarının uygulanmasına yönelik mekanizmaların her üç ayda bir tekrar belirleneceğini ifade eden Başbakan ayrıca, programların ana ve yardımcı hedeflerini gerçekleştirmekten sorumlu birimlerin de belirleneceğini, mali ve idari uygulamaların önündeki engellerin tespit edilip çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Ali Abdulal, parlamentonun üçüncü genel oturumunun sona erdiğini ilan ederken, “Oturumu erteleme kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alınacaktır” dedi.

Abdulal, “Anayasanın 115. maddesi uyarınca dördüncü genel oturum, Cumhurbaşkanının kararıyla belirlenen tarihte düzenlenecektir” şeklinde konuştu.

Anayasanın 115. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi Başkanına Ekim ayının ilk Perşembe günü öncesinde yıllık olağan oturumu düzenleme çağrısı yapar. Çağrının yerine getirilmemesi halinde Meclis, söz konusu gün Anayasa uyarınca toplanır. Normal bir oturum, en az 9 saat sürer. Cumhurbaşkanı, Meclisin onayından sonra oturumu bitirir.

Öte yandan Abdulal, Meclisin 3. genel oturumunda 197 projenin onaylandığını duyurdu. Bu çerçevede projeler kapsamında, her alanda 2 bin 757 maddenin mevcut olduğu ifade edildi. Aktarılan göre söz konusu rakamlar, 1866 yılından bu yana Mısır tarihindeki en büyük oranı temsil ediyor.

Aynı şekilde Ali Abdulal, meclise sunulan sorgulama taleplerinde resmi ve objektif koşulların olmaması dolayısıyla bu taleplerin göz önüne alınmadığını belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı, “Sorgulama, teşekkür etmek veya gündeme taşımak yerine hükümetin güveninin azalmasıyla sonuçlanan kaba bir prosedürdür. Bu sebeple sorgulamalar, gerekli tüm şartlar sağlandıktan sonra yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.