Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Mısır’da seçim simgeleri ve politik çağrışımları | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve rakibi Yarın Partisi Genel Başkanı Mustafa Musa’nın cumhurbaşkanlığı seçim afişleri, okur-yazar olmayanların sayısının bir hayli fazla olduğu Mısır’da yeni bir tartışmaya neden oldu. Mısırlılar için söz konusu afişlerde kullanılan simgelerin çağrıştırdıkları gündeme oturdu.

Sisi, seçim afişlerinde simge olarak ’yıldız’ sembolünü seçerken, Musa, seçim simgesi kavramının önemini bir kez daha vurgulamak için ‘uçak’ sembolünü tercih etti.

Seçim simgeleri, bir siyasi dönemden diğerine Mısırlıların zihninde uzun süre yerini koruyor. Bu simgelerin kullanılma sebebi öncelikli olarak okuyamayan seçmenlere yardımcı olmak. Simgelerin, okuma-yazma bilmeyen seçmenlerin oylarını kimsenin yardımını almadan sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamak için tasarlanmış olmasına rağmen uzmanlar, adaylara ait simgelerin seçmenin zihnine giden yolda gönül kapısını açmak için kullanıldığını düşünüyorlar. Çok sayıda toplumsal ve siyasi çağrışımlar taşıyan bu simgeler bazı seçmenleri kendine çekiyor.

2011 yılındaki parlamento seçimleri sırasında medya, Gize’de oy kullanmak için sandık başına gelen yaşlı bir Mısırlının 1952 devrimi öncesi Mısır’ın Başbakanı olan Mustafa Nahhas Paşa’nın seçim simgesini aradığı haberini yapmıştı. Yaşlı adam oy kullanmak için girdiği kabinden uzun süre dışarıya çıkmayınca sandık başkanı kendisine yardımcı olmak için içeriye girmiş, yaşlı adam ona Nahhas Paşa’nın simgesinin nerede olduğunu sormuştu. Bunun üzerine sandık başkanı yaşlı adama Nahhas Paşa’nın öldüğünü ancak Vafd Partisi’nin listede olduğunu belirtmişti.

Süveyş Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakültesi Dekanı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Cemal Selame, Şarku’l Avsat’a yaptığı değerlendirmede, “Seçim simgeleri uygulaması önceleri okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardımcı olmak amacıyla başlatılmıştı. Demokratik bir uygulama olmakla birlikte seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak için sadece okuma-yazma bilmeyenlerin oranlarının yüksek olduğu ülkelerde değil, ABD gibi ülkeler de dâhil dünyanın dört bir yanında halen kullanılmaya devam ediyor. Adayın isminin yanında yer alan simgenin varlığı özellikle aday listesinin uzun olması ve adayın iki adı veya şöhreti ile halk tarafından bilinmesi durumunda seçmenin işinin daha kolay olmasını sağlıyor” diye konuştu.

Prof. Selame açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Geçmişle ilişkili bazı semboller ile seçmenler arasında etkileyici veya itici bir etkileşim olabiliyor. Semboller, seçmenin ruhu üzerinde önemli bir etkiye sahip. Seçim kampanyası ile seçmenin zihnine giden yolda sembol, adayın seçmenin gönül kapısını açmasını sağlayan anahtardır. Seçim afişlerinin renk seçiminin bile bir etkisi vardır. Bu nedenle olumlu çağrışımlara ve anlamlara sahip olmalıdır. Kötü etkilere sahip simgelerden kaçınılmalıdır..”

Semboller, siyasi ve seçim açısından taşıdığı önem dışında seçmenin ruhu ve çevresi ile olan etkileşimde de önemli bir girdi oluşturan sosyal çağrışımlar taşıyor. Bir ortamda kabul edilen sembol başka bir çevrede reddedilebilir. Bu bağlamda Şarku’l Avsat’a açıklamalarda bulunan Ayn Şems Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Dr. Samia Hadar şu değerlendirmede bulundu:

“Seçim sembolü, aday ile seçmen arasında bir köprüdür. Etkisi birçok sosyal, kültürel ve çevresel faktöre bağlıdır. Şiddet barındıran toplumlarda silah bir sembol olarak kabul edilebilir. Fakat Mısır toplumunda şiddete yönelik bir izlenim verebilir. Birçok kişi çevrelerinden etkilenerek bazı sembollere ilgi duyabilir. Örneğin, ‘gemi’ simgesi, kıyı bölgelerindeki pek çok insanın üzerinde etkilidir. Vafd Partisi’nin eski simgesi olan ve tarımcılıkla uğraşan çevrelerde etkisi bulunan ‘hurma ağacı’ halen çok sayıda yaşlının zihinlerinde bıraktığı etkiyi devam ettirmektedir. Genel olarak, adayın seçmenlere umut veren olumlu bir sembol seçmesi tercih edilir.”

Yapılan bir araştırmada, modern çağın seçim sembolleri ile Antik Mısır’daki firavunlar dönemi sembolleri ilişkilendirdi. 2015 yılında yayınlanan çalışmayı yapan araştırmacı Abdulmenam Abdulazim, sembollerin yaygın olarak kullanılmasının tarihin en eski dil ile, yani hiyeroglif ile ilgili olduğunu, dilin bir parçası olan sembollerin Antik Mısır’daki firavunlar dönemine dayandığını ortaya koydu.

Antik Mısır Uzmanı İsam Satati, Şarku’l Avsat’a verdiği demeçte konula ilgili şunları söyledi:

“Semboller, karakterlerini doğadan alan hiyeroglif sözlüğünün önemli bir parçasıdır. Semboller o dönemde, özellikle insani değerler ve duygusallık üzere derin anlamlar ifade etmenin bir yoluydu. Örneğin terazi, geçmişten günümüze kadar adaleti temsil etmiştir. Horus’un Gözü, emniyeti ve güvende olmayı tanımlar. Güneş, sevinç ve umudu sembolize eder. Antik Mısır’da her şey sembol olarak kullanılmış ve insan medeniyetinin gelişimiyle birlikte modern çağlarda evrensel bir dile dönüştürülmüştür.”