Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Mısır’daki günlük işçiler | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

1962 yılında Mısır’da kurulan İşgücü İdaresi, yarım asırdan fazladır hizmet vermekte olan bir kurum. Buna rağmen bakanlığın kendi tahminlerine göre 10 milyondan fazla kişi “örgütsüz” işçi olarak sınıflandırılıyor. “Günlük işçilerin” çoğu, herhangi bir sosyal güvencesi olmadan günlük para alarak çalışıyorlar.

Kahire halkı, yıkım ve kazı işçilerinin sabahın erken saatlerinde, ana meydanlarda ve caddelerde toplandıklarını ve işverenlerin kendilerini seçmesi için beklemeye başladıklarını söylüyor.

“Günlük işçilerin” önündeki tek engel olan sınırlı gelir ve düzensizlik, onlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çalışırken meydana gelen ani hastalık veya yaralanmalar karşısında tazminat hakları yok. Bu gibi durumlar, işverenlerin kendi inisiyatifleriyle sona erdirilir ve sınırlı miktarda bir ödeme yapma zorunlulukları da yoktur.

Günlük işçiler nüfusun yüzde 10’unu oluşturuyor

95 milyonluk bir nüfusa sahip ve 10 milyon kadarının yurtdışı uyruklu olduğu Mısır gibi bir ülke için “günlük işçiler” nüfusun yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta tarımsal projelerin açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin de “Hükümet günlük işçiler ve sigorta konusunu düşünmeli. Devlet projeleriyle, günlük işçiler hakkında yenilikler düşünmek zorundayız” cümleleriyle ifade ettiği gibi, bu durum geniş bir kesimin, güvencelerinden mahrum olma tehlikesini arttırıyor.

Cumhurbaşkanı Sisi açıklamasında, “İşçileri sigorta güvencesi altına almak ve şirketlerin, işçilerin sigortasını merkezi olarak ödemelerini zorunlu kılan bir kanun ya da karar çıkartılmalı” dedi.

18 ila 59 yaş arasına hayat sigortası düşünülüyor

Hükümet, Cumhurbaşkanlığı talimatlarının uygulanmasını müzakere etti ve Başbakan Şerif İsmail, Sosyal Dayanışma Bakanı Gada Vali ile geçen cumartesi günü bu konuyu görüştü. Başbakan, hükümetin 18 ila 59 yaş grubundaki özel sektör çalışanları için hayat sigortası güvencesi başlatmayı düşündüğünü söyledi.

Hükümet tarafından yayınlanan resmi bir bildiride, “Örgütsüz işçiler için en iyi yolun, sosyal sigorta ve sağlık koruması ayrıca tazminatların yanı sıra hayat sigortası sağlamak olduğuna” dikkat çekildi.

Diğer yandan bildiride, “İnşaat sektörünün en önemli ekonomik sektörlerden biri olduğu ve yaklaşık 2.5 milyon işçinin bulunduğu tahmin edilen bölümde çalışan mevsimlik işçilerin sigortalanması konusunda Müteahhitler Birliği ile işbirliği içinde bir çalışma” yürütüldüğü de vurgulandı.

Vali, sigorta prim ödemelerini düzenli hale getirmek, istihdam oluşturmak, sistemi otomatikleştirmek, kontrol etmek ve toplumsal sigortanın önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi için Müteahhitler Birliği ile birlikte çalışma planını sundu.

Öte yandan, İşgücü İdaresi Temsilcisi Muhammed Vehbullah, Şark’ul Avsat’a yaptığı açıklamada, “Hükümetin örgütsüz işçilere daha fazla koruma sağlamak için pratik adımlar attığını” söyledi ve önümüzdeki hafta Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlarının da katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini belirtti.