Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Mısırlı diplomatların Suriyelilerle evlenmesine izin verildi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Resmi Gazetede yayınlanan yasaya göre, Mısırlı diplomatların Suriyeli kadınlarla evlenmesine izin veren kararnameyi onayladı.

Mısır diplomatik ve konsolosluk birliklerinin çalışmalarını düzenleyen yasayla devlet görevlilerinin yabancılarla evlenme yasağı sona erdi. Bu yasaya göre bir diplomatın yabancı biriyle evlenmesi durumunda işine son veriliyordu fakat yeni kararnameyle diplomatlar, Arap Devleti uyruğuna sahip bir kişi ile evlenecek olursa bu yasaktan muaf tutulabilecekler.

Karar metninde “Konsoloslar ve diplomatların tutumları ile ilgili 1982 tarihli 45. Kanun ve 2009 tarihli 69. Kanun göz önüne alındığında , Diplomatlar ve Konsoloslar Müsteşarı Tamer Fethi Abdusselam Hamad’ın Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olan Lubna Usame Muhammed Ali Sultan ile evlenmesine izin verilmiştir” ifadelerine yer veridi.

Bu yasak ülkede Fransız bir kadınla evlenen Mısırlı bir diplomatın işten çıkarıldıktan sonra yasaya karşı dava açmasıyla tartışmalara neden olmuştu. Dava 2012 yılında reddedilinceye kadar idari mahkemeden Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne kadar ulaştı. Kanunun herhangi bir milliyetçi şüpheden uzak tutan güvenlik teminatlarını artırma amacıyla çıkarıldığı iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi Şubat 2014’te, diplomatik üyelerin Mısırlı olmayan bir vatandaşla evlenmesini yasaklayan hukuki hükmün geçerliliğini onayladı.

Yasa sonrası Fransız bir kadınla evli olan Dışişleri Bakanlığında 3. Sekreter olarak çalışan memur, Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi. Görevinden alınan memur, bu karara itiraz etmek için idare mahkemesine dava açtı. Dava yabancı bir diplomatın evliliğini yasaklayan metin anayasa göz önünde bulundurulduğunda, aykırı bulundu. İdare Mahkemesi davanın kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle duruşmayı reddetti. Bunun üzerine dava önce Yüksek İdare Mahkemesine daha sonra da Anayasa Mahkemesine taşındı.

Anayasa Mahkemesi, tartışmalı kararda konsoloslar ve diplomatlar arasında ayrım yapılmadığı ve herhangi bir şüpheli duruma karşı güvenliği sağlamak amacıyla çıkarın kanunlara istinaden davanın reddedildiğini bildirdi.