Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Müslüman Kardeşler… Terörün anası! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Dr. Abdulmunim Said, bu gazetede haftalık yazısında İslam dünyasındaki terörün düşünce köklerinin Müslüman Kardeşlerin verimli toprağında vücut bulduğunu kaleme aldı. İsabetli bir mülahaza.

Dr. Abudlmunim Said, bu mülahazayı el-Kaide örgütünün kurucusu Usame bin Ladin’le ilgili Abbottabad belgelerinden çıkardığı hülasalardan yazdı.

Said, bu belgelerde dikkat çeken şeyin, kişinin fikirlerine sahip ve egemen olduğu terör düşüncesinin ilk köklerinin, Müslüman Kardeşler Örgütü’nün fikirlerini öğrenmekten kaynaklandığını söylüyor.

Örgütün tarihi ve özellikle de batı diasporasında Müslümanları tekeline almak için icat ettiği renk formatları gerçekten tehlikeli bir meseledir. Abdulmunim Said, efradını cami ağyarını mani bir özet sunuyor; “Müslüman Kardeşler, bütün terör hareketlerinin dünyası, büyük ekolü ve ilk barınağıdır. İhvan okulundan ilk mezun olanlar, Usame bin Ladin ve Eymen el-Zevahiri değildir. Büyük bir ihtimalle de bu ikisi son mezunlar olmayacaktır.”

Usame bin Ladin’in ihvancılığı konusunda hiç şüphe olmadığını söyleyebilirim. İster Abbottabad belgelerinde olsun isterse gizli ve açık konuşmalarında olsun Usame bin Ladin bundan kendisi bahsetti. Amerikalı gazeteci Lawrence Wright’ın “Sağlam Kuleler” adlı kitabında Usame bin Ladin’in yetiştiği ihvancılık terbiyesinin açık delillerini görüyoruz. Hatta Wright, dipnotlarından birisinde Usame’nin Selefiliğe değil de Müslüman Kardeşlere mensup olduğunu ifade ediyor.

Mısırlı Eymen el-Zevahiri’nin durumu ise aşikâr. Kutupçu ihvancılığı, su götürmez bir gerçektir. Eymen el-Zevahiri, bu kısmı “Acı Hasat” adlı kitabında işlemiştir.

Şahsiyetlerin, olayların ve grupların başlıklarına baktığınız zaman bunların, İhvancılığın büyük annesiyle sılayı rahiminin olduğunu göreceksiniz:

1965 Seyyid Kutup Örgütü, Mısır’daki Askeri Teknik Okul, Sedat’ın katilleri, Cezayir’deki Mustafa Boyalı grubu, Suriye’deki Mervan Hadid, Yusuf el-Karadavi, Saad el-Fakih, Vecdi Ganim, Ali Belhac, Abdulhakim Belhac, Ali el-Salabi vb…

Müslüman Kardeşlerden bilgiçlik taslayanlarda tekrar eden soğuk bir delil bulunuyor. Silah taşıyan, tekfir eden ve öldüren gruplar, Müslüman Kardeşlerden çıkıyor. “Hâkimler değil Davetçiler” grubu, kandırmaca bir sözdür. Belki de bu, sakınma ve korunma babında söylenmiş olabilir. “Ancak kâfirlerden korunmanız başkadır.”(Ali İmran 28. Ayet) Mesela ikinci lider el-Hudaybi, Mısır’daki bütün gizli ölüm ve tekfir oluşumlarının gizli bir destekçisiydi. Bu, araştırmacılar tarafından bilinen bir malumattır.

Aslında Müslüman Kardeşler, Seyyid Kutup, Şükrü Mustafa ve Muhammed Abdusselam Farac tarzında olması için kişiye kabiliyet yüklüyorlar. Şayet İhvan çevresi olmasaydı durumlar, salkım saçak olmazdı.

O zaman Abdulmunim Said’in gözlemlediği gibi terörün kökleri, İhvan çukurunda toplanıyor.