Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Nüfusu yaşlanan Çin’den çocuk sayısı kısıtlamasını kaldırma hamlesi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Çin’de 39 senedir uygulanan aile planlaması politikasının, 2020 yılında tarihe karışması bekleniyor. Doğu Asya ülkesindeki doğum oranını ve nüfus artışını azaltmak amacıyla Komünist Parti tarafından 1979’da uygulamaya konulan tek çocuk politikasının, ülke nüfusunun ortalama yaşının yükselmesiyle birlikte 1 Ocak 2016’da iki çocuğa kadar esnetilmesinden sonra şimdi de tamamen kaldırılması gündemde.

Ülkede yıllardır süren tartışmalı aile planlaması politikalarını sona erdirecek bir yasa tasarısının resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından, hane başına düşen çocuk sayısı kısıtlamasını kaldırmak için harekete geçildi. 2020’de meclise sunulacak olan yasa tasarısının direkt olarak onaylanması bekleniyor.

Yeni yasayla, kontrolsüz nüfus artışı ve gıda kıtlığının önüne geçebilmek için ikiden fazla çocuğu olan ailelere para cezası verilmesi, kadının kürtaj yapmaya zorlanması veya kısırlaştırılmasına yönelik politikalar iptal edilecek.

Doğum oranları düşüp nüfusun yaşlandıkça yeni sorunlar çıktı

2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun yüzde 25’inin 60 yaşında olacağı Çin’de, doğum oranının düşmesi, potansiyel işgücündeki daralma ve nüfusun yaşlanma trendine girmesi yasal değişiklik arayışında etkili oldu.

Ülkede ortalama yaşın yükselmesi ile birlikte azalan iş gücünün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve cinsiyet dengesizliğinin sosyal sorunlara yol açabileceğine dair endişeler baş gösterdi. İki çocuk politikasının yürürlüğe girmesinden bu yana doğumlarda beklenilen artış sağlanamadı. Bu nedenle hükümetin kısıtlamaları daha da hafifleteceğine yönelik beklentiler arttı.

Temsilciler Meclisi Daimi Komitesi’nin bir toplantısında tartışılan tasarı ile ilgili düzenlenen oturumlar Cuma gününe kadar devam edecek. Yeni yasanın, 2020 yılında yürürlüğe konulması bekleniyor.

Bu arada önerilen diğer değişiklikler arasında, boşanma öncesinde tarafların boşanma taleplerini geri çekebilecekleri bir aylık “sakinlik dönemi” de bulunuyor.

Öte yandan tek çocuk politikası kapsamında uygulanan kısıtlamalar gereğince, geçmişte Çin’de birden çok çocuk sahibi olanlara büyük para cezaları uygulandı. Bazı kadınlar kürtaj yaptırmak zorunda kalırken, diğerleri ise kısırlaştırıldı.

Bu politikayla, 400 milyon çocuğun doğumunun engellendiği düşünülüyor.

Uygurlar ve Tibetliler gibi etnik azınlıklar ile ilk çocukları kız olan kırsal bölgedeki aileler, söz konusu politikadan muaf tutuldu. Ayrıca, tek çocuk sahibi olan ailelerin çocukları olan çiftlerin de daha fazla çocuğa sahip olmalarına izin verildi.